DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 22367683 - 30/03/2019  

Klyde (Recurvirostra avosetta)19
Adfærd:Rastende
Lokalitet:Klydesøen, Kalvebod Fælled (09:15 - 11:30)
Observatør:Peter Thomasen
Medobservatør:+1 delvis delvis
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:30-03-2019 12:18:54
Links:Information om Klyde
 Billeder af Klyde på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Gravand61 rastende
Atlingand2 rastende
Knarand21 rastende
Spidsand1 rastende
Hvinand4 rastende
Gråstrubet Lappedykker5 rastende
Toppet Lappedykker12 rastende
Strandskade6 rastende
Klyde19 rastende
Storspove1 rastende
Blå Kærhøg1 rastende
Havørn1 adult (udfarvet) rastende
Musvåge2 trækkende
Ravn1 overflyvende
Topmejse1 rastende
Hvid Vipstjert6 rastende