DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 23244686 - 02/09/2019  

Gransanger (Phylloscopus collybita)1
Adfærd:Syngende
Lokalitet:Hassensør (06:05 - 13:30)
Observatør:Emil Skovgaard Brandtoft
Observationen er:Indtastet via DOFbasen Mobil (v1.3) til Android
Indtastet:02-09-2019 09:11:49
Links:Information om Gransanger
 Billeder af Gransanger på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Grågås14 trækkende mod vest
Sortand8 trækkende mod vest
Mursejler3 trækkende mod vest
Strandskade1 trækkende mod øst
Storspove1 trækkende mod vest
Rødben2 trækkende mod vest
Almindelig Ryle10 trækkende mod vest
Splitterne36
Skarv48 trækkende mod vest
Fiskeørn1 trækkende mod sydvest
Hvepsevåge1 trækkende mod sydvest
Spurvehøg6
Duehøg1 2. kalenderår eller mere overflyvende
Rørhøg3 trækkende mod sydvest
Rød Glente3 overflyvende
Havørn3
Musvåge5 overflyvende
Tårnfalk17
Dværgfalk1 trækkende mod sydvest
Vandrefalk1 trækkende mod sydvest
Skovskade1 rastende
Digesvale39 trækkende mod vest
Landsvale559 trækkende mod vest
Bysvale397 trækkende mod vest
Gransanger1 syngende
Gærdesanger1 rastende
Tornsanger1 rastende
Spætmejse1 rastende
Solsort1 rastende
Grå Fluesnapper1 rastende
Stenpikker11
Skovspurv122 trækkende mod vest
Gul Vipstjert53 trækkende mod vest
Hvid Vipstjert52 trækkende mod vest
Piber sp.75 trækkende mod vest
Engpiber59 trækkende mod vest
Skovpiber516 trækkende mod vest
Bogfinke1 trækkende mod vest
Gulspurv4 rastende