DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 4173938 - 08/10/2006  

Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena)1
Adfærd:Trækkende mod vest
Lokalitet:Blåvands Huk (12:45 - 16:23)
Observatør:Blåvand Fuglestation
Indtastet af:Simon S. Christiansen
Medobservatør:Jan Hjort HKn PBH SSC + 7
Kommentar til tur:Sydhukket
Observationen er:Uploadet via indtastnings-program
Indtastet:08-10-2006 16:56:13
Links:Information om Gråstrubet Lappedykker
 Billeder af Gråstrubet Lappedykker på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Knortegås5 adult (udfarvet) trækkende mod syd
Pibeand1 trækkende mod syd
Fløjlsand2 trækkende mod vest
Gråstrubet Lappedykker1 trækkende mod vest
Toppet Lappedykker1 trækkende mod vest
Strandhjejle2 trækkende mod syd
Stor Præstekrave1 rastende
Thorshane1 1. kalenderår trækkende mod vest
Stenvender19
Islandsk Ryle1 trækkende mod syd
Sandløber15 trækkende mod syd
Sortgrå Ryle1 trækkende mod syd
Dværgmåge2 trækkende mod vest
Ride6
Hættemåge9 trækkende mod syd
Almindelig Kjove8
Storkjove6 rastende, derefter trækkende mod vest
Lunde1 trækkende mod vest til rast
Alk4 trækkende mod vest
Lomvie6
Lomvie/Alk3 trækkende mod nord
Rødstrubet Lom2 trækkende mod syd
Lille Stormsvale1 trækkende mod vest
Stor Stormsvale1 trækkende mod syd
Sule6
Dværgfalk1 trækkende mod syd
Vandrefalk2 trækkende mod vest
Marsvin2