Hvid Stork (Ciconia ciconia)

Årets resultat for 2007 blev 2 par storke og 3 udfløjne unger, samt 3 enlige storke.

Vegger
Vegger havde i år kun en enlig hunstork på reden. Den lagde æg, men de var selvfølgelig golde. Denne stork er den sidste i Danmark som man kan sige er en stork med ægte vild proveniens. Er ikke ringmærket.


Stork på reden i Vegger. Foto: Hans Skov

Rudbøl
Rudbøl havde i godt en måned den samme hunstork boende som i 2006, men da magen udeblev forlod storken området. Den blev siden aflæst som ynglestork i Königshügel NV for Rendsburg i Sydslesvig.

Nr. Broby
Nr. Broby på Fyn havde ret så sensationelt en enlig stork boende på en ny rede, på en gård lidt uden for byen. Storken dukkede op på en rigtig gammeldagsdrevet gård med kreaturer og vedvarende græsmarker. En rede blev hurtigt sat op på tagryggen, og storken holdt herefter til på denne rede i 5 uger før den fløj videre. Sidste gang der var fastboende storke på Fyn var helt tilbage i 1966 (enlig stork på Solbakkegård, Næsby). Den usædvanlige hændelse må nok tilskrives at storken stammer fra storkeopdræt på Vadehavsøen Föhr.

Hvedstrup
Hvedstrup storkeparret på Sjælland overvintrede som vanligt, men valgte sidst i marts at flytte 1,5 km bort til Gundsølille. Først havde de dog i nogle dage forsøgt at bygge en rede på Hvedstrup kirke, men grenene faldt ned fra kamtakgavlen, og storkene måtte opgive deres forehavende. Herefter stod reden i Hvedstrup tom indtil d. 15/4 hvor en hunstork fra 2005 kuldet samme sted kom tilbage fra trækket syd på. D. 13/5 fik denne stork oven i købet en mage, som også var en søskende fra 2005 kuldet. Ind imellem var der også to storke fra 2004 kuldet, der indtog reden i Hvedstrup. Der blev ikke lagt æg, og efterhånden som sommeren skred frem opholdt storkene sig mere og mere i Veksø længere mod nord. Her er betydeligt bedre fourageringsmuligheder for storkene. Storkene blev ikke fodret, men klarede sig med hvad de kunne finde af naturlig føde i de våde enge i området ved Veksø og Østrup. Et par storke blev set ved Storebælt nær broen på Fyns siden d. 29/7, og meget tyder på at det var det unge Hvedstrup-par på trækket syd på.

Gundsølille
Gundsølille er en ny lokalitet som det gamle Hvedstrup-storkepar tog i brug de sidste dage i marts. En 12 m høj skorsten ved et gartneri, var stedet parret valgte at bygge en ny rede helt uden nogen form for hjælp. De lagde 4 æg og fik udruget alle 4 æg, men en unge døde et par uger gl. De 3 tilbageblevne storkeunger kunne ringmærkes d. 20/6. Ungerne trak bort fra Hvedstrup d. 22/8, og var i dagene d. 24-27/8 ved Marrebæk på Falster. Her blev de aflæst af en tysk ornitolog på ferie. De trak over Østersøen til Tyskland – ganske som den oprindelige sjællandske storkebestand gjorde det i gamle dage. Storkeparret i Gundsølille fandt på naturlig vis selv al den føde de behøvede til dem og deres unger. De første år i Hvedstrup blev parret fodret, men de kender nu området så godt, at de ikke længere har behov for fodring i sommerhalvåret.


Rignmærkning af unger i Gundsølille. Foto: Hans Skov

Strejffugle
Antallet af strejffugle har i Jylland og på Fyn været en del under middel i år. Det var som om storketrækket gik i stå med det ustadige vejr, der kom en uge ind i maj. På Sjælland og Lolland-Falster har der derimod været pænt med storke i år. Både vilde tyske og polske storke, Hvedstrup-ungfugle fra kuldene i 2004-2006, samt nogle af de skånske projektstorke. Største storkeflok på hele 14 storke blev set over Vest-Amager og siden i Fuglebjerg på Sydsjælland i dagene d. 13-17/10. Der var tale om ungfugle fra det skånske storkeprojekt på trækket syd på. Den 5. september var der 9 af storkene fra Skåne på træk via Bornholm til Tyskland.

Sjælland og især området mellem Hvedstrup i syd og Veksø i nord har haft ganske mange storkebesøg i år. Ikke færre end 5 storke har været mere eller mindre stationære i dette område i op til flere måneder.


© Erik Thomsen


© Erik Thomsen

Fakta
Vingefang: 195-215 cm.
Længde: 102 cm.
Vægt: 3.000-3.500 g.
Kuldstørrelse: 3-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 33-34 dage
Ungetid: 58-64 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 1
Udvikling 1990-2000: Tilbagegang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 25
Sidste måned: 74

Forrige artLink til denne sideNæste art