Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Vandstær (Cinclus cinclus)

Vandstæren som ynglefugl i Danmark
2011:
Et enkelt sikkert ynglepar blev registreret i 2011 på en ofte benyttet ynglelokalitet i Grejsdalen ved Vejle. En unge blev set den 22. maj som den eneste i et forhåbentligt større kuld. Et par sommerobservationer på mulige ynglelokaliteter på Bornholm og i Strødamsområdet er interessante, men blot en enkel fugl blev set hvert sted ved en enkelt lejlighed.

2010:
Den 23. maj blev 2 juvenile fugle set ved Randbøldal Museum (Vejle Å). Ungerne blev fodret i en kasse som hænger under den røde turbinebygning ved Museet. Der er gode muligheder for, på afstand, at se vandstærene i yngletiden på denne lokalitet. Husk at spørge om lov til at gå ind på museets grund eller blot at betale for denne lille naturoplevelse.
Som i 2008 blev den ellers ofte benyttede ynglelokalitet ved Grejs Å ikke benyttet. På lokaliteten er der tilsyneladende ikke sket nogen ændringer så et svar på hvorfor vandstærene vælger stedet fra skal måske søges i en lidt større skala end blot lokale forhold. En oplagt årsag kunne være den, at Danmark ligger på grænsen af det skandinaviske kerneområde og behøver et tilskud for at opretholde en bestand - måske dette tilskud har været for nedadgående i en række år. Flere svenske og norske ringmærkere melder da også om dårlige sæsoner mellem 2000 og 2007. Derimod har årene 2008 og 2009 været særdeles gode så hvis vi venter lidt kommer vandstæren måske tilbage som dansk ynglefugl i lidt større omfang end de seneste år. Bedre vandkvalitet, end i 90´ernes storhedstid, og et utal af kasser er hvad der venter dem.

2009:
2 juvenile vandstære observeret den 26. maj i Grejsdalen var alt hvad året kunne byde på.
En adult fugl blev set ved Lystrup Å i Midtjylland i maj måned. Et efterfølgende tjeck af samtlige


1k vandstær fra Grejs Å den 22. maj 2006

Vandstæren som dansk ynglefugl
Vandstæren blev fundet ynglende for første gang i Danmark i 1953. Her ynglede et par under en bro ved Tarskov Mølle, ved Århus Å i Østjylland.
Der foreligger en del ældre fund af vandstære i yngletiden, men ingen er disse er dokumenterede i form af f.eks. en ordentlig beskrivelse og/eller fotos fra ynglestedet.

Antallet af ynglepar har aldrig været særlig højt og det maksimale antal registrerede ynglepar et enkelt år må formodes at have været i størrelsesordenen af 10 par på landsplan. Omkring 1995-2000 var der tilsyneladende en lille, men fast, bestand på omkring 5 sikre ynglepar hvert år, men siden da er der blevet færre med kun 1-2 sikre ynglepar i årene 2005-2008.
Hvis du kender til ynglende vandstær i Danmark eller eventuelt har observeret vandstær i perioden fra april til august er jeg meget interesseret i at høre fra dig. Kontakt mig på mailadresse: erik.dylmer@gmail.com eller ring 21494221.


© Poul Reib

Fakta
Vingefang: 25,5-30 cm.
Længde: 18 cm.
Vægt: 55-75 g.
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 16 dage
Ungetid: 19-25 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2022: 3-6
Udvikling 1990-2000: Tilbagegang
Ændring: 10-30 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 55
Sidste måned: 115

Forrige artLink til denne sideNæste art