Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Hvidbrystet Præstekrave (Anarhynchus alexandrinus)

Generelt om Hvidbrystet præstekrave
Tidligere ynglede denne art over det meste af de danske kyststrækninger. I dag er arten begrænset til spredte kolonier på nogle få øer i Vadehavet, de fleste på Rømø. Menneskelige aktiviteter og ræve udgør en stadig større trussel for de nuværende små, sårbare populationer af hvidbrystet præstekrave. Oven i kommer at klimamodeller forudser en endnu hårdere fremtid for denne art i Danmark. Vores viden om denne art er relativt begrænset med hensyn til hvor mange unger den får, hvor mange af ungerne der overlever og hvordan den spreder sig fra et yngleområde til et andet. Der er dog noget der tyder på, at kyllinger og æg hos de fleste ynglepar bliver spist af ræve på redeområdet. I udlandet har man forsøgt at indhegne nogle af yngleområderne, men mangler stadig at analyse hvor effektivt det er. Resultater fra sådanne undersøgelser er nødvendige, for at kunne udarbejde en optimal forvaltningsplan, der kan sikre den hvidbrystet præstekrave som en dansk ynglefugl.

Mål for Projekt Fokuseret Fugleforvaltning
En forbedret beskyttelse af ynglepopulationen.

Det gør DOF
• Indhegning af udvalgte yngleområder
• Analyse af effekten af indhegningen
• Analyse af overlevelse og spredning ved at farveringmærke og efterfølgende årligt observere så mange fugle som muligt

Årlige bestandsopgørelser
Alle arter i Projekt Fokuseret Fugleforvaltning bliver overvåget, så vi kan finde ud af, hvor stor bestanden er. Overvågningen står en gruppe af frivillige trænede ornitologer for, og resultaterne bliver indtastet i DOFbasen (link). Desuden bliver der samlet store mængder data ind på hvilke naturtyper/områder og hvilke reder fuglene vælger. De data kan bruges i fremtidige analyser. Størrelsen af bestanden bliver hvert år opgjort i en detaljeret rapport. Denne type data er vigtig for det videnskabelige arbejde.


© Per Poulsen

Fakta
Vingefang: 42-58 cm.
Længde: 16 cm.
Vægt: 40-60 g.
Kuldstørrelse: 3 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 24-27 dage
Ungetid: 26-31 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2021: 112
Udvikling 1990-2000: fremgang
Ændring: 75 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: EN
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 154
Sidste måned: 237

Forrige artLink til denne sideNæste art