Svaleklire (Tringa ochropus)


svaleklire. foto: poul Reib

Følgende er venligst udlånt at Per Ekberg Pedersen der er medlem af Gribskovgruppen i Nordsjælland.


Vejledning for registrering af ynglefugle i skov.Svalekliren indvandrede til Danmark i 1950erne. Man regner med en samlet bestand i Danmark på ca. 50 par, hovedparten i Nordsjælland. Gribskov er Svalekirens kerneområde i Danmark med omkring 20 par.


Svalekliren er en trækfugl som overvintrer i Middelhavslandene og Afrika.
Den ankommer til Danmark fra slutningen af marts.
Sammen med Skovsneppen er det den eneste danske vadefugl, som har tilpasset sig et liv i skoven. Det er en sky fugl, der lever diskret og gemt i ret tætte mørke skovmoser og fugtige områder.
Fra ultimo april lægger den 4 æg i en gammel rede, ofte en Sangdrosselrede. For det meste vil den yngle i granskov i nærheden af noget fugtig skovmose. Udrugningen tager 20-23 dage. Ungerne hopper ganske kort tid efter udklækningen ned på jorden. Forældrefuglene fører dem hen til et sjapvands område i nærheden. Her finder ungerne så selv føde med det samme.
Efter få dage trækker hunnen væk og overlader resten af arbejdet med opvæksten til hannen.


Man kan fra først i april lokalisere mulige ynglepar, når Svalekliren flyver rundt i sangflugt over territoriet. Dette er god måde at få en formodning om, hvor man skal opsøge dem senere på sæsonen.

Det bedste tidspunkt at registrere ynglefund af Svaleklire,er fra medio maj til medio juni. Her kan man få et ret nøjagtigt tal på, hvor mange par der er i en skov. Man opsøger de egnede moseområder og lytter sig frem til Svaleklirens karakteristiske advarselskald, som den altid bruger, når den har unger. Det lyder som en Stor flagspætte eller en Solsort der skælder ud. Tik,tik tik tik.....Er man for tæt på flyver den hurtigt op, og forsvinder for en stund.

Man skal undlade at opholde sig tæt ved et sådan et sted, hvor Svalekliren skælder ud, og har unger. Det kan forstyrre mere end man tror. Tilmed lokker det rovfugle og rovdyr til, som så kan tage ungerne.

Per Ekberg Pedersen.


© Poul Reib

Fakta
Vingefang: 41-46 cm.
Længde: 23 cm.
Vægt: 70-90 g.
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 20-23 dage
Ungetid: 28 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2012: 27-34
Udvikling 1990-2000: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: EN
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 10
Sidste måned: 68

Forrige artLink til denne sideNæste art