Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Kirkeugle (Athene noctua)

Kirkeuglen


Kirkeuglen, har tidligere været benævnt som Minerva-ugle og Stenugle.

I artens latinske navn indgår navnet Athene, som i den græske mytologi er datter af guden Zeus.
At navnet er blevet hæftet på Kirkeugle hænger sammen med at Athenes væsen betegnes, som både krigerisk og fredelig, hvilket passer godt på den lille ugle, som nok sidder og ser fredelig ud, men alene det, at den er en rovfugl og lever af andre dyr, såsom små pattedyr, fugle og insekter
kan den, også betegnes som krigerisk. Den lille ugle har forskellige stemmeytringer og et skrig i natten, for at markere sit territorium kan bestemt også opfattes, som en krigserklæring.


Kirkeugle

Udbreddelse

Kirkeugle er udbredt i hele Europa mod nord til 55 grader og øst på til Nordkina. Endvidere i Nordafrika, langs Det røde hav til Etiopien. Hele den arabiske halvø, gennem Iran og til Nordindien.


Er inddelt i 11 racer :

Nominatformen hos os. Dennes udbredelse ned gennem Europa afgrænses mod vest af Schweiz, Italien, Tyskland og mod øst af det nordlige Balkan og over til Ungarn og Ukraine og op til Litauens østersøkyst. Kirkeuglen findes udover Danmark ikke i Skandinavien.


© Tage Stampe

Fakta
Vingefang: 50-56 cm.
Længde: 22 cm.
Vægt: 140-180 g.
Vægt (hun): 150-200 g.
Kuldstørrelse: 2-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 27-28 dage
Ungetid: 30-36 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2018: 10
Udvikling 1990-2000: Tilbagegang
Ændring: 50-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 213
Sidste måned: 281

Forrige artLink til denne sideNæste art