Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Kirkeugle (Athene noctua)

Yngleforhold


Yngle territorium :

Tidligere levede Kirkeuglen mest i det åbne land, hvor den brugte huller i gamle træer (især poppel og pil) til sin rede, men da der stort set ikke findes sådanne steder i Danmark mere, har den lille ugle været tvunget til at finde alternativer. I dag er en mindre landejendom, det mest typiske sted for et par Kirkeugler.

Yngleterritoriet kan variere en del og er ofte ikke ret stort, måske kun 1 hektar.

Hvis der er ideelle forhold kan der godt yngle Kirkeuglepar ret tæt på hinanden.
I Dithmarshen amt (Schlesweig-Holsten) er bestandstætheden i et område 6 par pr. Km2 (2002)
I Holland skulle bestanden være 4 par pr. Km2.

Kirkeugleparret (hannen) begynder at markere territorium fra sidst i februar eller først i marts.

Redestedet er oftest : et hul i en mur, på et loft, i et udhæng hvor der mangler en tagplade eller mellem to lag tagplader. Kirkeuglen er fundet ynglende mange mærkelige steder, som f.eks. et rør under jorden, i skuffen af en gruekedel, i et legehus mv. og den lille ugle kan også godt yngle i en redekasse.

Æglægning foregår fra sidste uge af april og til hen først i juni, men langt de flest kuld lægges i første halvdel af maj. Antallet af æg varierer fra 3 – 7, hvor det normale er fra 3 – 5. Æggene udruges på 28 dage af hunnen og hun starter gerne, når første æg er lagt. En nyklækket unge vejer cirka 11 gram og opfodres med regnorme, insekter og smågnavere. Hunnen er følsom for forstyrrelse og kan opgive udrugningen, hvis den gentagne gange bliver jaget af reden, men når først ungerne er udruget, går det bedre.

Ungerne bliver i reden cirka 4 uger og er sjældent flyvefærdige, når de forlader reden, men efter en uges tid hjælper det (meget sårbare for prædation i den første periode). De bliver fodret i yderligere 5 – 6 uger og er i forældrenes territorium til hen på efteråret.


kuld på 4 Foto: ©Helge Røjle Christensen


© Tage Stampe

Fakta
Vingefang: 50-56 cm.
Længde: 22 cm.
Vægt: 140-180 g.
Vægt (hun): 150-200 g.
Kuldstørrelse: 2-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 27-28 dage
Ungetid: 30-36 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2018: 10
Udvikling 1990-2000: Tilbagegang
Ændring: 50-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 211
Sidste måned: 281

Forrige artLink til denne sideNæste art