Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Kirkeugle (Athene noctua)

Kirkeuglen i Europa

Generelt er bestanden af Kirkeugle gået tilbage i hele dens europæiske udbreddelseområde gennem de seneste 30 – 40 år.

Oversigt over senest kendte antal ynglepar – udvalgte tal, fra lande med store bestande. ( Birdlife Conservation Series no.3 – Birds in Europa), hvor der vurderes en europæisk bestand på 180.000 – 570.000 par.


.

Bestandsudvikling i Danmark
Kirkeuglen yngleområde i Danmark er i Jylland og på Fyn, men har tidligere ynglet på Sjælland, hvor en lille bestand, bukkede under i de hårde vintre først i 40´erne.

Kirkeuglen er nu antagelig forsvundet fra Fyn, som ynglefugl og bestanden i Jylland er også gået meget tilbage, kun i Himmerland og dele af Viborg amt, samt tilsyneladende et område nord for Esbjerg – Varde i Ribe amt har egentlige bestande.


Bestanden er gået tilbage siden 1960, altså de sidste 40 – 45 år.


Estimerede bestandstal : (vurdering)

Starten af 90´erne under 200 par Jørgen Terp Laursen, ”Ugler i Danmark”.

1993 – 1995 175 – 200 par Fuglenes Danmark.

1998 100 – 200 par Grell, Ynglefuglebestande i DK.

2003 70 – 90 par Datsy 2003, Lars Holm Hansen.
2004 65 - 85 par, Lars Holm Hansen.
2005 50 - 75 par Datsy 2005, Lars Holm Hansen.
2006 70 - 85 par, Lars Holm Hansen.
2007 60 - 70 par, Lars Holm Hansen.
2008 50 - 60 par, Lars Holm Hansen.
2009 50 - 60 par, Lars Holml Hansen.
2010 50 - 60 par, Benny Kristensen.


Kirkeugleunge Foto: Benny Kristensen


© Tage Stampe

Fakta
Vingefang: 50-56 cm.
Længde: 22 cm.
Vægt: 140-180 g.
Vægt (hun): 150-200 g.
Kuldstørrelse: 2-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 27-28 dage
Ungetid: 30-36 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2018: 10
Udvikling 1990-2000: Tilbagegang
Ændring: 50-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 210
Sidste måned: 281

Forrige artLink til denne sideNæste art