Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Kirkeugle (Athene noctua)

Fremstilling af Redekasse

Redekasse kan også benyttes, her er brugt flere modeller gennem tiden, men den aflange model herunder er den bedste. Kirkeuglen går ikke så ofte, som Slørugle i en redekasse, men i mangel af bedre, er der da en del eksempler på, at hvis man hænger en Kirkeuglekasse op på en ejendom, hvor den har slået sig ned, er der en rimelig chance for at den vil blive brugt. Bemærk hullerne ”d” i figuren, de må meget gerne sættes forskudt for hinanden, idet dette gør at en mår ikke kan sno sig ind i redekassen.


Tegning: Klaus Dichmann

Opsætning af redekasse

Redekasseplaceringen kan laves på flere måder. Nedenstående eksempel er en redekasse anbragt bag et vindue, hvor glasset er fjernet, men det kunne ligeså vel være bag et hul i en mur, f.eks. et glamhul eller lignende. I de senere år har det vist sig at den bedste placering, nok er udendørs, f.eks. på muren under et udhæng, idet denne placering minimere mulighederne for Kirkeuglens fjender, såsom eksempelvis måren. Kassen skal dog placeres således at solen ikke bager på den hele dagen og derved gør det ulideligt for de forhåbentlige små ugleunger.


Foto : Lars Holm Hansen

Trusler – Udsagn – Fremtidsudsigt

Den væsentligste trussel mod Kirkeuglen er landbrugets udvikling mod industrielle forhold, som bl.a. medfører at landbrugslandet bliver mere og mere monotont. Også sprøjtegift er en væsentlig trussel, både direkte (døde fugle) og indirekte (mindre fødeudbud). Andre trusler er tillukning af bygninger, bedre boligstandard, fældning af gamle hegn/læbælter og fremgang for mår.

Dødelighed for Kirkeugle er 65 % det første år og 30 % de følgende år.

Alt i alt er Kirkeuglens bestandsudvikling negativ, hvilket den også er i de andre Vesteuropæiske lande, men redekasseopsætning og oplysninger om fx vigtigheden af at holde bygninger åbne, kan i en vis udstrækning hjælpe ynglepar til et godt og sikkert ynglested.

At det kan lade sig gøre at vende udviklingen er flg. et eksempel på. I Schleswig-Holstein findes en uglegruppe, som har gjort meget i kasseopsætning og registrering af alle uglearter. I et område ”Dithmarschen amt” har man konstateret en fremgang for Kirkeugle fra 53 par i 2000, 60 par i 2001 til 69 par i 2002. Altså en fremgang på over 20 % på blot 3 ynglesæsoner. Området har været næsten uforandret i de seneste 40 år, her har man bl.a. lavet nogle forsøg med redekasser i pil og popler. Det kan dog siges ar ensartethed i landbrugslandet i så mange år, er en sjældenhed, ligeså er gamle hule pile- og poppeltræer, med et rigt insekt liv omkring sig, også !!


Tegning: Klaus Dichmann


© Tage Stampe

Fakta
Vingefang: 50-56 cm.
Længde: 22 cm.
Vægt: 140-180 g.
Vægt (hun): 150-200 g.
Kuldstørrelse: 2-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 27-28 dage
Ungetid: 30-36 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2018: 10
Udvikling 1990-2000: Tilbagegang
Ændring: 50-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 212
Sidste måned: 281

Forrige artLink til denne sideNæste art