Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus)

Drosselrørsanger
Drosselrørsangeren er optaget på den danske rødliste som en sårbar art. Den er på nippet ved at uddø som dansk ynglefugl. Det er et åbent spørgsmål, om der stadig yngler Drosselrørsanger i Danmark. Der bliver hvert år hørt en del syngende hanner i landet. Men som alle andre sangere synger også Drosselrørsangeren allerede flittigt under trækket. Det er ikke usandsynlig, at en Drosselrørsanger, som synger i en længere periode på samme lokalitet, er en han på forlænget træk. En han, som har dannet par, forkorter sangen på følgende måde: Sangen bliver reduceret til de indledende fraser. Længden af en strofe bliver for eksempel forkortet fra 4 sekunder til 1,3 sekunder, antallet af forskellige elementer reduceret fra 12 til 4. Denne forkortede sang bliver sat ind for at forsvare territoriet, ved stridigheder med andre hanner og ved forstyrrelser ved reden. Denne beskrivelse kan måske være til hjælp for observatøren til at afgøre, om det er en enlig eller en parret han, som synger.
Drosselrørsangeren stiller ret specielle krav til ynglelokaliteten. Den foretrækker en ældre tagrørbestand (3 – 6 år), og bredten af tagrørbæltet skal helst være mere end to meter. Drosselrørsangeren bygger reden på vandsiden af rørskoven i en tæt og høj bevoksning. Det er nemmest at opdage ynglepar fra en båd.
Ifølge DOFbasen blev der i 2008 ikke observeret ynglepar af Drosselrørsanger. På følgende lokaliteter blev syngende fugle observeret i længere perioder: 8.5.-29.5. 1 Råhede Enge og GL. Hviding Engsø i Sydvestjylland, 14.5-24.5. 1 Nakskov Indrefjord, 5.6.-14.6. 1 Hulemose vest for Vordingborg og 8.6.-15.6. 1 Ølundgårds Inddæmning på Fyn.

Oversigt over registrerede ynglepar i DOFbasen de sidste 15 år:

2007: 1 par Søndersø ved Maribo
2006: 1 par Røgbølle Sø ved Maribo
2005: 1 par Røgbølle Sø
1998: 1 par Røgbølle Sø
1995: 2 sikre par Vejlerne
1 muligt par Magister Kogen
1 muligt par Harrestrup Mose, Sjælland
1994: 1 muligt par Gentofte Sø
1993: 1 muligt par Mølleådalen, Sjælland
3 sikre par Røgbølle Sø


Drosselrørsanger, Søndersø 2004, fotograf: Anders Søgaard


© Albert Steen-Hansen

Fakta
Vingefang: 24-29 cm.
Længde: 19 cm.
Vægt: 25-37 g.
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 14-15 dage
Ungetid: 12 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2018: 20
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: >500 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 55
Sidste måned: 45

Forrige artLink til denne sideNæste art