Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Stor Tornskade (Lanius excubitor)

Status 2006
Årets ynglepar er opgjort til 17 - 19 par.
Parrene er optalt som 10 sikre og 7 sandsynlige med 22 unger fra 7 af parrene. Desuden er der 2 mulige par fra indberetninger af fugle i yngletiden på tidligere ynglelokaliteter.
Der er 2 store ynglelokaliteter i Danmark. Den ene er Borris Hede med fugle på mindst 7 territorier med 1 sikkert ynglepar med 4 unger, samt 6 sandsynlige par med stedfaste fugle på tidligere ynglelokaliteter.
Det andet område er Oksbøl-området med 6 sikre par, hvor der ved 5 af parrene er talt 16 unger (3,3,3,3 og 4).
I ingen andre områder er der talt mere end 1 par. I år mangler der sikre oplysninger om fugle på Karup Flyvestation og Lønborg Hede, som begge tidligere har huset flere par. Ingen af stederne har været grundig undersøgt i 2006.

Der har været en del lokaliteter med (sandsynligvis) enlige fugle til langt hen i april måned. Disse lokaliteter bør nok ofres stor opmærksomhed for et muligt ynglepar, da rugningen ofte startes i første halvdel af april måned, således at ungerne kan forlade reden og området i slutningen af maj måned.

Der er stadig ingen sikre ynglefund fra Sønderjylland, Nordjylland eller øerne, men melding om fugle til hen i april en del steder


© Ulrik Bruun

Fakta
Vingefang: 30-35 cm.
Længde: 24 cm.
Vægt: 55-80 g.
Kuldstørrelse: 5-7 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 15 dage
Ungetid: 19-20 dage

Ynglebestand
Udvikling 1990-2000: Tilbagegang
Ændring: 100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 62
Sidste måned: 119

Forrige artLink til denne sideNæste art