Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Stor Tornskade (Lanius excubitor)

Status 2005
Årets indberettede par er 15 – 17 sikre og sandsynlige med 24 – 26 unger – et af de højeste antal der er set i DATSY-perioden. Desuden vurderes det at der er op til 7 – 9 mulige par fra indberetninger af fugle på mulige ynglelokaliteter, samt manglende optællinger på sædvanlige ynglelokaliteter.
Landsbestanden vurderes derfor uændret på ca. 25 par.
Følgende lokaliteter har mere end 1 ynglepar: Oksbøl-området 5 – 6, Borris Skydeterræn 3 – 4, Lønborg Hede 3, Nørlund Pl./Harrild Hede 2.
Herudover er der iagttagelser som kunne tyde på mulige par i Dejbjerg Pl., Vind og Oustrup Hede.
Desuden er der ingen indberetninger fra en sædvanlig ynglelokalitet som Holstebro Øvelsesterræn. Skydeterrænerne i Borris og Karup er ikke så godt undersøgt som tidligere år, hvorfor antallet af par godt kan være højere her.
Baggrunden for årets mange unger er en detaljeret optælling i Oksbøl-området, idet der i det militære øvelsesområde er optalt minimum 18 juv fordelt med 3, 3, 3, 4 og 5 på de minimum 5 par i området.


© Ulrik Bruun

Fakta
Vingefang: 30-35 cm.
Længde: 24 cm.
Vægt: 55-80 g.
Kuldstørrelse: 5-7 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 15 dage
Ungetid: 19-20 dage

Ynglebestand
Udvikling 1990-2000: Tilbagegang
Ændring: 100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 61
Sidste måned: 119

Forrige artLink til denne sideNæste art