Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Stor Tornskade (Lanius excubitor)

Status 2004
24-26 ynglepar i 2004 blev resultatet af årets indberetninger.

Året har ikke budt på nye lokaliteter med sikre ynglepar eller de store nyheder.
Der er dog 3 ting som gør sig gældende for 2004.

Næsten alle indrapporteringer er sket til Dofbasen, hvorfor der ikke længere er så stor brug for manuelt at samle oplysningerne sammen.

Stor Tornskade ynglede igen på Præstbjerg Hede (RA) - et sted med mere end 100.000 besøgende årligt!!. Redetræet var kun 10 m fra en sti i området, dog ikke i den mest besøgte del. De seneste 3-4 år har der ikke været ynglepar i området, medens faciliteterne blev udbygget og stierne anlagt m.m., men nu synes fuglene at have vænnet sig til de store besøgstal, som for en stor del finder sted i weekenderne og tæt ved Naturcentret.

Som det eneste år, siden starten af overvågningen i 1998, er der ikke indberettet fund af unger i denne ynglesæson. Der er ingen grund til at tro, at det har været en dårlig sæson. Det drejer sig formentlig kun om manglende besøg på lokaliteterne i ungetiden. Dette vides med sikkerhed at være tilfældet i Ribe Amt p.g.a. udlandsrejse.

Når der tages hensyn til et par mindre velbesøgte normale ynglelokaliteter vurderes landsbestanden til at være ca. 30 par og dermed uændret.


© Ulrik Bruun

Fakta
Vingefang: 30-35 cm.
Længde: 24 cm.
Vægt: 55-80 g.
Kuldstørrelse: 5-7 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 15 dage
Ungetid: 19-20 dage

Ynglebestand
Udvikling 1990-2000: Tilbagegang
Ændring: 100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 60
Sidste måned: 119

Forrige artLink til denne sideNæste art