Østlige Vejler

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Hvid Stork00
Skestork00
Pibesvane00
Sangsvane00
Tajgasædgås/Tundrasædgås00
Kortnæbbet Gås00
Grågås00
Knortegås00
Gravand00
Pibeand00
Krikand00
Toppet Skallesluger00
Blå Kærhøg00
Vandrefalk00
Trane00
Klyde00
Pomeransfugl00
Hjejle00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Rørdrum0
Rørhøg0
Plettet Rørvagtel0
Engsnarre0
Trane0
Klyde0
Almindelig Ryle0
Brushane0
Stor Kobbersneppe0
Dværgmåge0
Fjordterne0
Havterne0
Sortterne0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2021000381 
202000012013 7 
20190009931 10 
20180007332 10 
20170006474 5 
20160007600 13 
20150008903 4 
20140006242 8 
20130006097 25 
20120004702 5 
20110004658 25 
20100005936 11 
20090007965 6 
20080005813 13 
20070007342 9 
20060005899 6 
20050005431 69 
20040004381 9 
20030003275 5 

Fakta
Kommuner: Jammerbugt, Thisted
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Mink
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Minkbekæmpelse
- Vandtsnadshævning
- Øget høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 70
Sidste måned: 103

Forrige lokalitetLink til denne side