Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Østlige Vejler

Beskrivelse
De Østlige Vejler

De Østlige Vejler består af Lund Fjord, Han Vejle, Selbjerg Vejle, Glombak og Bygholm Vejle.
Bygholm Vejle består dels af Bygholmengen syd for Krapdiget, med betydelige ynglebestande af bl.a. Klyde, Stor Kobbersneppe, Almindelig Ryle og Brushane og dels af Bygholm Nord Rørskov nord for Krapdiget, der udgør Danmarks største sammenhængende rørskov med Danmarks tætteste bestand af Rørdrum (op til 66) men også vigtige bestande af Gråstrubet Lappedykker (op til >100 par), Rørhøg, Grågås, Hættemåge (op til 2600 par), Dværgmåge (1 par i 2005) samt Trane (2 par i 2005).
Kogleakssøen, der er en del af Bygholm Vejle er en meget vigtig ynglelokalitet for bl.a. Sortterne (ca. 35 par i 2005), Knarand, Atlingand og Skeand.
Selbjerg Vejle og Glombak har i de store rørskove en god bestand ad Rørdrum, Grågås og Rørhøg og især i Selbjerg Vejle tillige flere Plettede Rørvagtler.
Rastefuglemæssigt fungerer alle lokaliteter som vigtige rastepladser for vadefugle, ænder og gæs, dog med Bygholmengen som den mest markante lokalitet, hvor op til 83 Skestorke, 13.000 Kortnæbbede Gæs, 35.000 svømmeænder og 18.000 Hjejler er talt.
Op til 5 Vandrefalke er talt samtidig på Bygholmengen.
Glombak og Selbjerg Vejle tjener som overnatningsplads for Toppet Skallesluger og Hvinænder.
Kærup Holme området fungerer som vigtig rasteplads for Dværgmåger i sensommeren.
Et stort antal Bjergpibere overvintrer i Bygholm Nord Rørskov og langs Øster Landkanal.

Fakta
Kommuner: Jammerbugt, Thisted
Areal: 4838 hektar
Ejerforhold: Aage V. Jensens Fonde

De tre alvorligste trusler:
- Mink
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Minkbekæmpelse
- Vandtsnadshævning
- Øget høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 58
Sidste måned: 163

Forrige lokalitetLink til denne side