Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Ribe Holme & enge ved Kongeåen

Adgangsforhold
Ribe Holme samt engene ved Kongeåen, er et nemt sted at besøge. Hvis man kommer syd fra, drejer man mod vest, ved Ribe, efter ca 1-2 km, kommer man ud til de første marker og enge. Her passere man også den gamle åslynge, som er et fantastisk smukt område. Desværre så er området voldsomt drænet, dette ses tydligt, med de brede og dybe drænkanaler som gennemskære området. Dette voldsomme indgreb i naturen ses i hele området. Dette gør at engene og markerne tørre ud og ikke er interessante for ynglefuglene.
Kommer man nord fra køre man igennem Vilslev, her er flere muligheder, der findes mange gode markveje igennem området. Man kan køre helt ude ved diget, og bruge diget som udsigtspunkt. Her kan man både nyde de fugle som raster ud på vadehavs siden og de fugle som bruger marsken. Der findes flere steder hvor man har gravet klæg til at bygge og forstærke digerne med, i disse klæggrave kan der ses mange fugle. Det er især klæggraven ved kammerslusen som er kendt, et populært sted at kigge fugle.

Fakta
Kommune: Esbjerg
Areal: 6701 hektar
Ejerforhold: et utal af private samt staten

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Landbrug
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- jagtbegrænsning
- Rævebekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned:

Link til denne side