Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Skallingen & Langli

Beskrivelse
Skallingen er en halvø dannet inden for de seneste 400 år. Altså et meget nyt land. Den vestlige del er sandstrand med sandklitter, hvorimod den østlige del er marksområder gennemskåret af utallige tidevandsrender (loer). Desværre er der også nogle gamle afvandingskanaler tilbage fra krigens tid, og de afvander hurtigt marsken efter oversvømmelser, hvor området ikke har de helt store ynglefuglebestande. Området er meget saltvandspræget, da det især om vinteren bliver meget oversvømmet fra Ho Bugt. Halvøen er under nedbrydning af havet.
Langli er resterne af en gammel halvø, som blev gennembrudt ved stormfloden i 1634. På nord- og sydspidsen er marskområder, mens de centrale dele af øen udgøres af op til 16 m høje klitter.
Øen var beboet indtil 1913, og blev opkøbt af Miljøministeriet i 1982 grundet de mange ynglefugle. Derefter blev der adgangsforbud i yngletiden og senere også i jagttiden, for at give fuglene ro. Dette har bevirket at antallet af ynglefugle nærmest er 3 doblet fra 5000 til 15000 ynglepar. Det er især måger og terner som yngler her, men også verdens tætteste ynglebestand af Strandskader befinder sig her.

Fakta
Kommune: Varde
Areal: 2367 hektar
Ejerforhold: Miljøministeriet

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Opdyrkning
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Færdselsbegrænsning
- Rævebekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 43
Sidste måned: 112

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet