Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Jerup Hede, Råbjerg Mose & Tolshave Mose


Sø i Råbjerg Mose Foto: Torben Fisker Rasmussen

Beskrivelse
RÅBJERG MOSE

Vover man sig ind i Råbjeg Mose får man hurtigt fornemmelsen af at befinde sig langt fra civilisationen. Mosen strækker sig ca. 5 km i nord-syd retning og 2-3 km vest øst. Her finder man et geologisk landskab, hvis historie rækker 3-4000 år tilbage i tiden. I det såkaldte Litorinehav ( Stenalderhavet) opstod strandvolde, der i dag kan ses som langstrakte, lave højderygge på 5-20 meters bredde liggende side om side adskilt af mere eller mindre fugtige lavninger. Det såkaldte ”rimmer - dopperlandskab”, som findes her er i geologisk forstand en sværvægter.
På grund af landhævningen ligger rimmerne ( strandvoldene) nu ca. 12 m over havets overflade. Dopperne ( de fugtige lavninger ) ligger 2-3 meter lavere end rimmerne. Oprindeligt har de ligget som smalle lagunesøer mellem strandvoldene, men er i tidens løb groet til og omdannet til tørvemose.
Dette kompleks af hede og mose rummer et plantesamfund af enestående karakter. På de tørre, sandede rimmer finder man den sædvanlige hedevegetation som: Hedelyng, tyttebær, revling og græsarten bølget bunke. I dopperne finder men: Klokkelyng, mosebølle, tranebær og rosmarinlyng. Ved selvsyn i forbindelse med inventeringen så vi store arealer dækket med tuekæruld. Her er også sjældenheder som: Klokkeensian, brun og hvid næbfrø. Desuden er der fundet 4 arter ulvefod. Her er også insektædende planter som: Vibefedt, liden soldug og rundbladet soldug. Og som kronen på værket fandt man i 1983 mose-post. En dværgbusk, som i Danmark kun vokser her i Råbjerg Mose.

Fakta
Kommune: Frederikshavn
Areal: 2312 hektar
Ejerforhold: Staten, private, Åge V. Jensens Fonde,Fugleværnsfo

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Bekæmpelse af birk & bjergfyr
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 37
Sidste måned: 181

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet