Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Jægerspris Nordskov


Historisk stednavn i Nordskoven. Her må have ynglet Havørn engang. Foto: Ole Friis Larsen

Beskrivelse
Nordskoven i Horns Herred nord for Jægerspris er en af Danmarks store skove. Den består af fire sammenhængende skove – Fællesskoven, Studehaven, Kohaven og Slotshegnet med hver deres særpræg og fugleliv.

Længst i nord har Fællesskoven og Studehaven overvejende et skandinavisk præg af fyr og birk, der mange steder gror imellem hinanden. Det er gammel havbund med tilgroede klitter, og skovene er kuperede, sandede og tørre med mange små sumpe nede på den hævede havbund. Her er den meget smukke sø Kongens Lyng, hvor nøkkeroser spejler sig i sortbrunt mosevand, mens søen langsomt gror til, og her er det fredede skovparti Bredvig Mose, som har fået lov at stå urørt i omkring 100 år. Store partier er præget af sitkagran. Sydligst i Studehaven ligger Grønnelyng, et område med søer, som dog nu fuglemæssigt er stærkt præget af opdræt af gråænder til jagt. I disse nordlige dele af Nordskoven er der masser af Sortmejse, her er størst chance for at møde arter som Natravn, Sortspætte, Lille Flagspætte (som måske kun optræder af og til i området), Lille Korsnæb og Duehøg.

Kohaven er overvejende løvskov med store partier af bøg. Mod øst er der gamle kystskrænter i skoven, men det meste er flade områder på gammel havbund. Her kan du opleve de fleste af de arter, du umiddelbart vil forvente at møde i en nordsjællandsk skov.

Det samme gælder den sydligste del af Nordskoven, Slotshegnet, der er bynær skov med flere skovgæster og kan ses som en del af parken omkring Jægerspris Slot. Her er snorlige alleer gennem skoven og mange stier med monumenter over folk, som man burde kende i nationalromantikken i slutningen af 1700-tallet – datidens kulturkanon så at sige, værsgo’ at gå i gang! Stierne og den lette adgang fra Jægerspris gør det let at se og høre småfugle i Slotshegnet.

I øvrigt må hele Nordskoven som fugleområde ses i sammenhæng med de vidstrakte strandenge – Nordskovsengene – ud mod Roskilde Fjord i nord og øst. Bortset fra øen Øksneholm, hvor der stadig bliver sendt køre på græs om sommeren, er der ikke mange ynglefugle på engene, men mange vadefugle kommer for at fouragere og raste på mudderbanker og lavt vand. Opsøg for eksempel Dyrnæsmolen, en gammel teglværksmole ud i Roskilde Fjord. Her er et stort mudret og lavvandet område langt ud i fjorden. Desuden er der vest for Nordskoven store militære øvelsesområder. Nogle områder bliver dyrket, andre får lov at ligge brak. Især om vinteren er disse åbne områder vigtige for Fjeldvåge, Blå Kærhøg og ind imellem Stor Tornskade.
Adgangsforhold
Jægerspris Nordskov er en privat skov med offentlig adgang. Du må gå og cykle på stier og veje i skoven i dagtimerne.

For bilister er der parkeringspladser og let adgang til Nordskoven i Jægerspris, ved Jægerspris Slot, Skoven Kirke og for enden af Barakvej i Kulhuse. Desuden er der en stor parkeringsplads inde i skydeterrænet ved Louisenholm.

Med kollektiv trafik kan man tage med bus 322 fra Frederikssund mod Kulhuse og stå af i Jægerspris ved Slotskroen, som ikke er kro mere, ved slottet, Skovens Kirke eller ved endestationen på Barakvej. Busserne 239, 323, 317 og 229E kan også bruges fra Frederikssund, men kun til Jægerspris, hvor de kører sydpå – stå af ved JAS, hvor der er 75 meter til Slotshegnet. Vil du hurtigt i gang med at se vadefugle og andre fugle på fjorden, er det bedst at stå af bussen – alle nævnet ruter kan bruges – ved Vænget og så gå ad Vængetvej og til højre ad diget ud mod den lille havn i Vænget. Her er fin udsigt til Øksneholm, og det kan være en fin rute med Stenpikker, Hav- og Fjordterne, Mudderklire og Klyde – om vinteren ofte med Havørn, ænder og gæs på eller omkring Øksneholm.

Fakta
Kommune: Frederikssund
Areal: 1524 hektar
Ejerforhold: Kong Frederik VII's Stiftelse

De tre alvorligste trusler:
- Andeopdræt
- Skovdrift
- Skovhugst

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Stop for andeopdræt
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 92
Sidste måned: 164

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet