Vresen & hav mellem Fyn og Langeland

Beskrivelse
Som det fremgår af kortet til højre består lokaliteten mestendels af vand. Det er et lavvandet havområde med betydelige muslingebanker, der udgør et vigtigt fourageringsområde for Ederfugl.

Øen er omtrent 1 km lang, meget smal og rager kun 2-3 m op af havet. Øen eroderer langsomt bort og består egentlig af Vresen og Langesand. Tidligere var Vresen betydeligt større og der voksede et egekrat på øen.

Skov og Naturstyrelsen har udgivet en udmærket folder om området, der kan findes på http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Foldere/Reservater/Vresen.htm

En beskrivelse kan også findes på Miljøministeriets side om Vand- og Naturplanerne: http://www.vandognatur.dk/Emner/Naturplaner/Naturomraader lokalitet nr 116.

Skarven har siden årtusindeskiftet ynglet på øen.

Adgangsforhold
Færdsel og jagt er ikke tilladt fra 1. oktober til 30. juni.

Fakta
Kommuner: Langeland, Svendborg
Areal: 3513 hektar
Ejerforhold:

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning

Sidevisninger
Denne måned: 6
Sidste måned: 94

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet