Horsens Nørrestrand

Pattedyr m.m.
Pattedyr ved Nørrestrand.

Pattedyrene er blandt andet repræsenteret ved flere arter af flagermus. Brunflagermus, Sydflagermus og Dværgflagermus er nok de almindeligste. Desuden findes en pæn bestand af Rådyr. Ræv ses af og til - der er flere beboede grave i området. Af rovdyr er der desuden set Grævling, Lækat, Brud og Mink. Gnavere er repræsenteret ved flere arter.

Odder (er ifølge lokale fiskere fundet i ruse for få år siden, men det kan i princippet dreje sig om Mink, selv om Odderen i disse år er ved at brede sig i Jylland og blandt andet for nylig er konstateret i St. Hansted Å).


Samlige trufne arter fremgår af nedenstående artsliste (1980 - 2006):

Brunflagermus
Sydflagermus
Damflagermus ?
Skægflagermus ?
Dværgflagermus
Almindelig Spidsmus
Dværgspidsmus
Muldvarp
Pindsvin
Hare
Egern
Brun Rotte
Mosegris
Rødmus
Nordmarkmus
Rådyr
Spættet Sæl (fundet druknet i ruse, 2003)
Ræv
Grævling
Husmår
Lækat
Brud
Fritte
Mink
Odder (?)

Registrering af mus foretages blandt andet ved undersøgelse af gylp fra de lokale Skovhornugler.

Padder.

Der findes en lille bestand af Butsnudet Frø primært i grøften langs naturstien på sydsiden. Spidssnudet Frø og Skrubtudse er truffet enkelte gange.

Krybdyr.

Der er (endnu) ikke truffet krybdyr på lokaliteten.

Fakta
Kommune: Horsens
Areal: 339 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Naturlige bestandsændringer
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning

Sidevisninger
Denne måned: 111
Sidste måned: 182

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet