Horsens Nørrestrand


Majgøgeurt i rørsump vest for Sundet, 20.5.2004.

Planter
Der er fundet flere end 350 forskellige planter ved Nørrestrand. Blandt disse forekommer flere sjældne og fredede (Rødlistede) arter, som blandt andet omfatter flere slags orkideer:

Maj-gøgeurt: Meget almindelig - stor bestand i rørsump på vestsiden af Stensballe Sund. Status 2004: antageligt mindst 500 planter. Status 2005: tusindvis (Gejrfuglen 3/2005).

Kødfarvet Gøgeurt: Ret almindelig i rørsump vest for Stensballe Sund. Status 2004: antageligt mindst 100 planter. Status 2005: titusindvis (Gejrfuglen, 3/2005).

Sydlig Purpur-gøgeurt: Fåtallig - en lille bestand i østenden. Muligvis forsvundet på grund af tilgroning af voksestederne med rørskov og krat. Status 2004: Ingen fundet i begyndelsen af juli.

Skov-hullæbe: Ret almindelig - vokser spredt i områdets småskove og krat. Status 2004: 30 vest for Sundet, 7 i østenden, 3 ved stien ved Loddentot og 3 nedenfor Rønnevej. Området er ikke gennemgået systematisk, så der er ganske givet flere end de få, der er fundet.

Sump-hullæbe: Fundet i 2005 i kær ved Nørrestrand - ca. 130 eks. (Første fund i Vejle Amt i ca. 50 år). Kilde: Gejrfuglen, 3/2005.

Skov-gøgelilje: Enkelte planter på skrænt øst for Stensballe Sund. Status 2004: Ingen fundet i juni. Status 2008: 15 blomstrende eks.

Ægbladet Fliglæbe: Fåtallig - en lille bestand på østsiden af Stensballe Sund. Status 2004: 16 (alle vegetative) øst for Sundet.

Fakta
Kommune: Horsens
Areal: 339 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Naturlige bestandsændringer
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning

Sidevisninger
Denne måned: 115
Sidste måned: 182

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet