Smålandsfarvandet

Status
Eksempler på fugle som kan findes i større tal på Smålandshavet:

Knopsvane ses i store tal på lavt vand på de fleste årstider.
Gråstrubet Lappedykker overvintrer f.eks. ved Omø Stålgrunde, det er usikkert hvor mange.


(( Ynglefuglene på Vejrø, som dog ligger udenfor denne IBA, men midt i Smålandshavet, er blevet optalt i 1995. Hvor der i nedenstående liste er angivet 0 par, er der tale om en art, der tidligere har ynglet på Vejrø.

Knopsvane: 1 par
Grågås: 4 par
Gravand: 1 par
Knarand: 1 par
Gråand: 3 par
Skeand: 1 par
Ederfugl: 13 par
Toppet Skallesluger: 1 par
Rørhøg: 1 par
Vandrikse: 0 par
Grønbenet Rørhøne: 1 par
Blishøne: 2 par
Strandskade: 2 par
Stor Præstekrave: 1 par
Vibe: 1 par
Rødben: 1 par
Hættemåge: 0 par
Stormmåge: 2 par
Sølvmåge: 10 par
Svartbag: 1 par
Fjordterne: 0 par
Havterne: 10 par
Dværgterne: 0 par
Skovhornugle: 0 par
Digesvale: 50 par
Engpiber: 3 par
Gul Vipstjert: 1 par
Nattergal: 1 par
Rødstjert: 1 par
Stenpikker: 1 par
Kærsanger. 1 par
Rørsanger: 1 par
Rødrygget Tornskade: 1 par ))

Fakta
Kommune: Lolland
Areal: 95878 hektar
Ejerforhold: Vejrø: K. Fournais

De tre alvorligste trusler:
- Fiskeri
- Havbrug
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensivering af havbrug
- Fiskeribegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning

Sidevisninger
Denne måned: 15
Sidste måned: 94

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet