TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket
    STATISTIKKER  

Aktive bidragydere
Bidragydere pr. interface
Anvendte lokaliteter
100 artsrigeste lokaliteter
Observationer pr. år
Kommuner
Arter
    AKTIVE BIDRAGYDERE I 2018  

Lokalafdeling: Type: År:
  

Antal indtastede arter pr. observatør (2480 observatører) i 2018:

294:Jørgen Hulbæk Christiansen
285:Klaus Malling Olsen
281:Jesper Johannes Madsen
277:Tim Andersen
273:Carsten Svejstrup Sørensen
270:Brian Wielsøe
267:Peter Hartoft-Jacobsen
267:Frank Desting
267:Svend Aage Linderström
263:Hans Knakkergaard
262:Michael Køie Poulsen
262:Leif Frederiksen
260:Stefan Andersen
260:Morten Christensen
259:Stig Kjærgaard Rasmussen
257:Christian A. Jensen
256:Christian Glahder
255:Karsten Busk Laursen
254:Birthe Karpfen
253:Kim Fischer
253:Svend Anker Schwebs
252:Stinne Aastrup
249:Erik Vikkelsø Rasmussen
248:Jan Jensen
247:Jan Kiel
246:Anders Wiig Nielsen
245:Eigil Larsen
245:Leo L. Hansen
243:Svend Erik Petersen
241:Lise Nielsen
241:Jakob Engelhard
240:Gert Lystrup Jørgensen
240:Lars Jensen Kruse
239:Carsten Søndergaard
239:Martin Høj Hansen
237:Ole Amstrup
236:Stig Linander
234:Knud Pedersen
234:Thomas Varto Nielsen
233:Paul Nilsson
233:Peter Leth Olsen
232:Henrik Böhmer
232:Thorkil Brandt
231:Bo T. Johansen
231:Anders Høgsholm
231:Tonny Ravn Kristiansen
230:Aleks Lund
230:John Jensen
230:Henrik Mikkelsen
230:Simon Vikstrøm
230:Gøran Jakobsen
230:Klaus Sørensen
229:Lars Nielsen
228:Kim Hagen Andersen
228:Lars Tom-Petersen
227:Skagen Fuglestation
226:Kristian Birchvald Jensen
226:Ole Frøstrup Andersen
226:Bjarne Nielsen
225:Julie W. Broge
225:Alex Sand Frich
224:Klaus Bo Jensen
224:Preben Berg
224:Ralph Qwinten
224:Gerner Majlandt
223:Michael Trasborg
223:Finn Just Christensen
223:Niels Peter Møller Jensen
223:Niels Bomholt Jensen
223:Steen Flex
222:Kaj Abildgaard
221:Leif Schack-Nielsen
221:Jørgen Scheel
220:Per Aarkrog
220:Kurt Willumsen
219:Lars Paaby
219:Henning Larsen
219:Georg Guldvang
219:Henrik Knudsen
218:Knud-Erik Andersen
218:Ella Mikkelsen
218:Henning Lykke Larsen
217:Steen E. Jensen
217:David Manstrup
217:Erik Bisballe Jensen
216:Eilif S. Bendtsen
215:Bjarne Hove-Jensen
214:Per Quaade
213:Jørgen Bech
213:Hans Pinstrup
213:Christian Michael Villadsen
212:Morten Bentzon Hansen
212:Søren Skriver
212:Per Poulsen
211:Palle A. F. Rasmussen
211:John Faldborg
211:Conni Lauritzen
211:Morten Møller Hansen
210:Kristian Bruus-Jensen
210:Knud Nielsen
210:Anders Rasmussen
210:Uffe Terndrup
210:Michael Brunhøj Hansen
210:Dan Blohm
209:Orla Jakobsen
208:Brian Martinsen
208:Anni & Peter Nielsen
208:Anders Vadstrup
208:Steen Højmark-Jensen
207:Brian Kristensen
207:Casper Sylvester Jensen
206:Jacob Sterup
206:Gerda Bladt
205:Theo Askov
205:Tommy Kaae
204:Annette Friis
204:Søren G. Nielsen
203:Ejnar Korsgaard
203:Per Schiermacker-Hansen
203:Joakim Matthiesen
203:Rasmus Turin
203:Jonas Kjærgaard
203:Allan Nielsen
202:Erik Groth-Andersen
202:Mikael Funch
201:Søren Mygind
201:Leif Nørgaard Schmidt
201:Lars Boesen
201:Egon Iversen
201:Kim Mouritsen
200:Stefan Stürup
200:Jens Albrechtsen
200:Jytte Fuglsang Nissen
200:Jakob Strand
199:Egon Mogensen
199:Emil Skovgaard Brandtoft
199:Vera Jessen
198:Svend Ove Jensen
198:Steffen S. Nielsen
197:Søren Peter Pinnerup
196:Ole Friis Larsen
196:Rasmus Due Nielsen
196:Anders Brinkmann
196:Hanne Kapala
195:Kirsten Pedersen
195:Gabor Graehn
195:Keld Bakken
195:Steen Vester Pedersen
194:Anders Prehn
194:Jens Lund Hansen
194:Ole C. Olesen
193:Hans Christophersen
193:Jens Gregersen
193:Jens Wiberg
193:Henrik Stenholt
192:Thomas Vikstrøm
192:John Toft Kristensen
192:Michael S. Johansen
192:Hjalte Benjamin Johansen
191:Jørn Vinther Sørensen
191:Martin Svinth Ebbesen
191:Kaj Agerbæk
191:Henrik Boeg
191:Mogens Larsen
190:Thomas Bundgaard Rasmussen
190:Klaus Homøe
190:Per Bækgaard
190:René Rantzau
189:Leif Novrup
189:Flemming H. Nielsen
189:Vagn Wendel Sørensen
189:Mogens T. Kofod
188:Kurt Jensen
188:Lars Peter Hansen
187:Michael Borch Grell
187:Bo Hansen
187:Hans Fæster
186:Peter Thomasen
185:Steen Lauritsen
184:Martin Rheinheimer
184:Leif Kristensen
184:Jan W. Badura
183:Jørgen Madsen
183:Andreas Winding Mønsted
183:Helge Mølbach Sørensen
182:Dennis Martinek Langholz
182:René Rørbæk
182:Erhardt Edmund Ecklon
182:Terje Seidenfaden
182:Hans Rasmussen
182:Kent Olsen
181:Peder Rasmussen
181:Blåvand Fuglestation
181:Benny Steinmejer
181:Mogens Wedel-Heinen
181:Henrik Rähr
181:Laurids Erik Andreassen
181:Jan Østerby Olesen
181:David B. Collinge
180:Carsten Sand
180:Thomas Buus Nielsen
180:Finn Madsen
180:Jørgen Staarup Christensen
180:Lars Grøn
179:Lasse Braae
179:Karsten Winding
179:Svend Wøjcik-Jonasson
179:Jon Lehmberg
178:Martin R. Jessen
178:Hanne Tøttrup
178:Orla Jessen
178:Flemming Petersen
178:Ole Søgaard
177:Lars Svith
176:Martin Iversen
176:Michael Mosebo Jensen
176:Mathias Blicher Bjerregård
176:Søren Højager
176:Sune Riis Sørensen
175:Søren Poulsen
175:Jette Hallig
175:Kjeld Hansen
174:Tim Hesselballe Hansen
174:Kis Boel Guldmann
172:Gunnar Jørgensen
172:Hans Olrik
172:Daniel Lehmberg
172:Allan Haagensen
172:Anette Kjærø
172:Lars Mogensen
172:Kennerth Kristensen
172:Jens Lind
172:Erik Agertoft
172:Philip Elbek
172:Helge Røjle Christensen
171:Mads Danielsen
171:Martin Liebermann
170:Erik Røjgaard
170:Ole Zoltan Göller
170:Gert Fahlberg
170:Kaj Nissen
169:Leif Sørensen
169:Peder Nygaard Nielsen
169:Anders Odd Wulff Nielsen
168:Anni Oppelstrup
168:Oluf Lou
167:Kenn Rasmussen
167:René Christensen
167:Ulla Munch Hansen
166:Pierre Bentzen
166:Torben Sebro
165:Nis Rattenborg
165:Ursula Burmann & Arne Bo Larsen
165:Mogens Lykkegaard
164:Troels Eske Ortvad
164:Jens Lodal
164:Allan Pade
164:Anders Horsten
164:Per Damgaard Poulsen
163:Kim Berg
163:Michael Larsen Hansen
163:Knud Christensen
163:Poul Hald-Mortensen
163:Susanne Rørdam Skov
162:Keld Henriksen
162:Mikael Kristensen
162:Morten Borup
162:Jesper Hornskov
162:Flemming Thomasen
162:Roberto Brunicardi
161:Kim Biledgaard
161:Mogens Stoustrup Jensen
161:Torben Nielsen
161:Ole Goldschmidt
160:Jens Ekelund
160:Torben Møller
160:Torben Rasmussen
160:Carl Bohn
160:Jesper Brodersen
159:Jesper Jørgensen
159:Tom Bak Andersen
159:Sven Wemmelund
158:Per Ekberg
158:Jens Christensen
158:Vagn Gjerløv
158:Gert Thorhauge Andersen
158:Søren Haaning Nielsen
157:Carsten Fog
157:Morten Müller
157:Palle Bo Larsen
157:Jan Pedersen
157:Martin Lundholm
156:Flemming Mortensen
156:Helle Regitze Boesen
156:Palle Sørensen
155:Kristoffer Hansen
155:Peter Rand
155:Simon Iversen
155:Kurt M.Nielsen
154:Tina H. Hansen
154:Thomas Boll Kristensen
154:Morten Jenrich Hansen
154:Svend Erik Jessen
154:Lars Andersen
154:Rolf Christensen
153:John David
153:Frits Rost
152:John Rieland
152:Per Rasmussen
152:Karsten Klausen
152:Kurt Due Johansen
152:Carl Jochimsen
152:Carsten Gørges Laursen
152:Ivo Petersen
151:John Brask
151:Ib Gundelach
151:Erik Mandrup Jacobsen
151:Arne Bruun
151:David Nestved
151:Bent Jakobsen
150:Jan Speiermann
150:Michael Fink Jørgensen
150:Jens Albert
150:Helle Suadicani
149:Peter Markussen
149:Henrik Gerner Baark
149:Bent Carstensen
148:Per Hauge
148:Peter Schwartz Jensen
148:Kell Grønborg
148:Flemming Rieck
148:Erik Jensen
148:Anni Pedersen
148:Nils Kruse
147:J. P. Ringtved Andersen
147:Carl Johan Corneliussen
147:Leif H. Jacobsen
147:Bent Bøggild Pedersen
147:Finn Andersen
147:Peter Staarup Christensen
147:Morten Lilleskov Christensen
146:Torben Brygger
146:Inger Filipsen
146:Lars Breum Jeppesen
146:Kurt Kaack Hansen
146:Hanne Clausen
145:Lars H. Mortensen
145:Albert Schmidt
145:Frank Svensson
145:Steen Reimers
144:Daniel Palm Eskildsen
144:Jørgen Hjorth Jensen
144:Hans Kurt Pedersen
143:Henrik Leth
142:Jan Sørensen
142:Jonathan Hemmer-Hansen
142:Søren Bøgelund
142:Finn Jensen
142:Asbjørn Jensen
142:Jens Veilgaard Vendelbo
141:Henrik Haaning Nielsen
141:Steen Kryger
141:Erik Busk
141:Dan Rostgaard-Nielsen
141:Skjern Gruppen
140:Jørgen Eng Jensen
140:John Mikkelsen
140:Georg Hoffmann
140:Morten D. D. Hansen
139:Karsten Haug
139:Richard Larsen
139:Henrik Toft
139:Henrik Brandt
139:Timme Nyegaard
139:Mogens Erlandsen
138:Dennis Jürgensen
138:Jesper Møller
138:Uffe B. Nielsen
138:Jan Sørensen
137:Gert Brosbøl
137:Nicolai Vitt Meyling
137:Esben Eriksen
137:Karl Erik Kristensen
136:Torben Kragh
136:Jens Bækkelund
136:Bent Søndervang
136:Morten Swayne Storgaard
136:Poul Larsen
136:Bjørn Frikke
136:Harry Andresen
136:Heidi Quist
135:Per Huniche Jensen
135:Flemming Kusk
135:Jan Eriksen
135:Jesper Leegaard
135:Jan Riis-Hansen
134:Holger Hansen
134:Tage Madsen
134:Bøje Nielsen
133:Ole F. Jensen
133:Peter Andersen
133:Lars Munk
133:Mads Paulsen
133:Peter Lange
133:Hans Rasmussen
132:Bjarne Boye Sørensen
132:Poul Præstgaard
132:Bent Markussen
132:Erik Ehmsen
131:Jens Thalund
131:Niels Andersen
130:Klaus Berggreen
130:Stig Sonne
130:John Stokholm Jensen
129:Carl Aage Hesselberg
129:Arne Kiis
128:Flemming Pagh Jensen
128:Erling Krabbe
128:Boye Madsen
127:Jens Zeeberg
127:Troels Guldager Nielsen
127:Keld Dahl Pedersen
127:Finn A. Jensen
127:Johannes Bang
126:Anton Thøger Larsen
126:Jørgen Møller
126:Keith Fox
126:Steen Jensen
126:Lars Rudfeld
126:Allan Kjær Villesen
125:Jonas Halberg
125:Preben Pedersen
125:Bo Tureby Hansen
125:Ole Nilsson
125:Henning Schmidt
125:Niels Kristian Bech Jensen
125:Jarl R. Andersen
124:Helge S. Jensen
124:Torben Juul Hansen
124:Vilhelm Dalgaard
123:Vagn Donskov
122:Bjarne Holm
122:Jens Ballegaard
122:Gert Rasmussen
122:Evald Mehlsen
122:Carsten Skou
122:Tommy Leegaard Kruse
121:Lars Frede Petersen
121:Britta Overgaard Jensen
121:Leif Bisschop-Larsen
121:Jens Friis-Walsted
121:Leo Bøjlesen
120:Orla Kristensen
120:Helene Pilgaard Hejlskov
120:Lene Berthing
120:Christian Bøggild
120:Jan Hammer
120:Søren Peter Jensen
120:Poul Erik Sperling
119:Thorkild Bastholm
119:Viggo Petersen
119:Hans Henrik Bay
119:Arne Volf
119:Lars Kristensen
119:Asger Lykkegaard Møldrup
119:Marianne Hjortlund
119:Daniel Andersen
119:Poul Henrik Pedersen
119:Jim Pedersen
119:Mogens Damm
118:Andreas Bruun Kristensen
117:Bent Jensen
117:Jan Bihlet
117:Bo Ryge Sørensen
117:Michael Nørfelt
117:Rune Palmqvist
117:Erik Jensen
117:Oliver Jensen
116:Johnny Meilvang Lawcock
116:Ingelise Aarøe Petersen
116:Birgitte Wiwe
116:Carsten Andersen
116:Morten Christensen
116:Christian Rørdam
116:Johnny Krämer Christensen
115:Helge Clausen
115:Helle Andersen
115:Carsten Birket Andersen
115:Geoffrey Charles Preston
115:Poul Blicher Andersen
115:John Andersen
114:Alice Jørgensen
114:Per C. Pedersen
114:Carsten Bruun
114:Uffe Damm Andersen
114:Ivan Olsen
114:Lene Hjorth
113:Else Klint
113:Jacob Niss
112:Tscherning Clausen
112:Jens Peter Lomholt
112:Poul Erik Jeppesen
112:Jens Eriksen
111:Ole Dahlgreen
111:Erik Christophersen
111:John Speich
111:Svend Rønnest
111:Helge Esager
111:Nina Rosendahl Larsen
110:Mark Hammond
110:Merete Mortensen
110:Luise Ekberg
110:Bent Lyngklip Kjeldgaard
110:Lars Dinesen
110:Niels Juul
109:Lars Walsted Christoffersen
109:Peter Manstrup
109:Allan Frederiksen
109:Liva Gerd Bonnesen
109:Ivan Sejer Beck
109:Henrik Læssøe
109:Morten Christensen
109:Kell Olsen
108:Inger & Ivan Zink-Nielsen
108:Thorkild Lund
108:Gedser Fuglestation Træktælling
108:Marta Bagoly Grun
107:Frank Overgaard Nielsen
107:Christian Damgaard Andersen
107:Per Tejsner
107:Hans Petersen
106:Andreas Petersen
106:Jens Jørgen Andersen
106:Thomas Kampmann
106:Karsten Pagh
106:Mikael Lassen
106:Bent Karup Frederiksen
106:Hans Christensen
105:Jens Mortensen
105:Tonny Henriksen
105:Thomas Hellesen
105:Gunhild Justesen
105:Carsten Jørgensen
104:Preben Jensen
104:Joan Laursen
104:Lars Johansen
104:Jørgen Terp Laursen
104:Dorte F. Sørensen
104:Henrik Hald Nørgaard
103:Allan Jensen
103:Jørgen Terkelsen
103:John Dreyer Andersen
103:Thyge Enevoldsen
103:Peter Ellegård Larsen
103:Ove Pedersen
102:Erik Schramm
102:Rasmus Strack
102:Jacob Lind
102:Kari Varvikko
102:Jens C. Pedersen
102:Svend Erik Mikkelsen
101:Frank Abrahamson
101:Ejgild Sørensen
101:Jakob Dall
101:Kjeld Hansen
101:Sigfred Munk
100:Hans-Peter Svendsen
100:Steen Reinholdt
100:Nanna Liv Elkjær Olsen
100:John Pedersen
100:Vicky Knudsen
99:Vagn Højkjær Larsen
99:Jens-Gert Hansen
99:Gorm Vognsen Jensen
99:Claus Dalskov
99:Inger Nielsen
99:Bjarke Huus Jensen
99:Gedser Fuglestation
99:Bjarne Steenberg
99:Egon Østergaard
99:Jørgen Munck
99:Jens Kirkeby
99:Poul Mogensen
98:Arnbjørn Jens Jørgensen
98:Søren Brinch Pedersen
98:Gregers Johannesen
98:Eigil Thomasen
98:Leif Sturla Nielsen
98:Ole Nyegaard
97:Jan Blichert-Hansen
97:Georg Kristensen
97:Dorte Andersen
97:Jette Reeh
97:Steen Winkel
97:Allan Janniche
97:Kirsten Pedersen
97:Peder Pedersen
97:Hans Falk-Petersen
97:Michael Aggerbeck
97:Esben Stubbe Østergaard
96:Jakob Selvli-Buch
96:Henriette Tøttrup Hansen
96:Poul Erik Bøgelund Weinreich
96:Johanne Øhlers Aagaard
96:Bent Bardtrum
96:Claus Gjerrild
96:Frederik Grønfeldt
96:Agner Svenstrup
96:Ib Jensen
96:Michael Nielsen
96:Niels Poul Dreyer
95:Karin Abildgaard
95:Michael Andersen
95:Klaus Flemløse
95:Ole Sørensen
95:Karin Gustausen
95:Colin Watson
94:Jens Eriksen
94:Kurt Prentow
94:Tonny Papillon
94:Michael Vecht
94:Brian Jakobsen
93:Michael L.J. Glentedal
93:Kirsten Laursen
92:Lars Nørgaard Andersen
92:Holger Daugaard
92:Peter Simonsen
92:Peter Nicolai Halvorsen
91:Erik Overgaard
91:Morten Kofoed-Hansen
91:Axel Pedersen
90:Lisbeth Rødbro Jeppesen
90:Erik Enevoldsen
89:Bjørn Jakob Andersen
89:Rolf Bisgaard
89:Dennis Pedersen
89:Mette Lyngdorf
89:Hans Skotte Møller
88:Rune Sø Neergaard
88:Poul Krag
88:Kim Duus
88:Morten Glyb
88:Henning Simonsen
87:Viggo Kristensen
87:Peter Pelle Clausen
86:Lars Holm Hansen
86:Stig Toft Madsen
86:Bent Møllmann Jürgensen
86:Inge Jensen
86:Jørgen Nørgård
86:Anders Myrtue
86:Anders Østerby
86:Henrik Møller Thomsen
85:Peter Bonne Eriksen
85:Brian Rasmussen
84:Jens Jensen
84:Tonny Christensen
84:Jens Gram
84:Carsten Nielsen
84:Henrik Heering
84:Lisbeth Petersen
83:Sven Bødker
83:Poul Henning Christensen
83:Finn Frandsen
83:Carsten Primdahl Lorentsen
83:Martin Dan Hansen
83:Troels M. Krogh
82:Herluf Johansen
82:Claus Pørksen
82:Kåre Kristiansen
82:Carsten Enggaard Stidsen
82:Stiig Brix
82:Svend Dybkjær
81:Hans Jørgen Falk
81:Henning Heldbjerg
81:Mogens Larsen
81:Gert Nicolaisen
81:Henrik Petersen
81:Johnny Hedegaard
81:Carsten Friis Overby
81:Majbrit Madsen
80:Bent Pedersen
80:Søren Bøgh
80:Kjeld Nielsen
79:Henrik Asbjørn Pedersen
79:Peter Lillesø
79:Morten Rasmussen
79:Nikolaj Thomsen
78:Hans Olav Møller
78:Erland Erlandsen
78:Ole Brauer
78:Per Kjær
78:Bo Levesen
78:Frank Pedersen
77:Tage Holdgaard Andersen
77:Jens Ole Byskov
77:Sten Nielsen
77:Knud Boysen
77:Arne Lilhauge
77:Niels Erik Johansen
76:Vagn Freundlich
76:Alex Rosendal
76:Peter Cilius Christensen
76:Leif Olsen
76:Tonny Nielsen
76:Verner Jensen
76:Jimmy Hoen
76:Søren Mortensen
76:Jens Erik Knudsen
75:Inge Kirk
75:Poul Erik Hansen
75:Peter Mæhl
75:Per Clauson-Kaas
75:Bjørn og Nancy Møller
75:Ole Nørgaard
75:Birthe Rise
75:Rasmus Bomann Andersen
74:Jørgen Schultz
74:Kristoffer Høyer
74:Lars Olsen
74:Filsø Gruppen
74:Ringkøbing K Gruppen v. Hanne Albertsen
74:Philippe Provençal
73:Claus Nielsen
73:Charlotte Stawitzki
73:Peter Enemark
73:Henrik Henriksen
72:Asger Røjbek Sørensen
72:Torben Johannesen
72:Jesper Tofft
72:Ivan Skov Pedersen
72:Thomas Thelle
72:Henrik Dissing
72:Niels Tønnes Petersen
72:Else Marie Jespersen
72:Finn Lund Henriksen
71:Troels Monrad
71:Gorm Thyge Wæhrens
71:Ulla Brandt
71:Dorte Colditz
71:Uffe Gjøl Sørensen
71:Mogens Holme
71:David Lykke Pedersen
71:Per Uldall Hansen
71:Ole Bøgh Vinther
70:Peter R. Pedersen Derdau
70:Bent Rønsholdt
70:Flemming Hørsted
70:Henrik Andersen
70:Erik Balle
70:Rune Tjørnløv
70:Christian Gade
70:Bøje Rauff
70:Niels Jarnum
70:Carl Peter Laursen
69:Henrik Wejdling
69:John Frikke
69:Peter Kjer Hansen
69:Henrik Neubauer
69:Mikael Blicher
69:Jens-Erik Nygaard
68:Sten Petersen
68:DOF Bornholm
68:Dubbeld Samplonius
68:Erik Søgaard-Andersen
68:Andreas Kristian Pedersen
68:Klaus Bertram Fries
68:Niels Imhoff Nielsen
68:Ole Snerling
67:Gitte Nielsen Laursen
67:Anne Blotting
67:Kurt Christensen
66:Margit Mølbak Ringkjøbing
66:Gunhild Brink
66:Torkil Werner Jørgensen
66:Henrik Kaufmann Sørensen
66:Knud Erik Strange
66:Jan Smidt
66:Vibeke Mortensen
66:Jens Skovgaard Pedersen
65:Lene Smith
65:Ole Leegaard Jensen
65:Niels Ørbæk
65:Jesper Mandrup Jensen
65:Mads Bjarke Salling
64:Henrik Mørup-Petersen
64:Jakob Møller
64:Garko Stinus
64:Peter Holm
64:Niels Evald Jensen
64:Eske Frank Morthensen
64:Jan Carlo van Dijk
64:Carsten Høeg
63:Bent Birk Kristensen
63:Lars Philip Nielsen
62:Stig Prehn
62:Anders Søgaard
62:Thomas Læssøe
62:Henrik Kingo Andersen
62:Kjeld Tommy Pedersen
62:Arne Jensen
62:Kim Rosing-Asvid
62:Bo Svenning Petersen
61:Margit Hove
61:Hans-Peter Larsen
61:Steffen Kronborg
61:Anne Grethe Lund Sørensen
61:Peter Christiansen
61:Stefan Prochaska-Frenzel
61:Jan Søren Pedersen
61:Jonas Hansen Tchikai
60:Dennis Bjerring Quistgaard
60:Lars Fenger Nielsen
60:Flemming Søndergaard
60:Finn Bro
60:Michael Ancher
60:Gunnar Hansen
60:Kresten Madsen
60:Niels Chr. Nielsen
60:Anne-Marie Bech
59:Tue Brix
59:Poul Vestergård Rasmussen
59:Mads Jensen Bunch
59:Sebastian Thorup Hansen
59:Brian Skræm
59:Troels Holm
59:Niels-Christian Lau
59:Freya Mørup-Petersen
58:Per Reng
58:Per Frydenlund Nielsen
58:Vagn Stenager
58:Mogens Johansson
58:Finn Olav Koustrup
58:Steffen Brøgger-Jensen
58:Freddy Hansen
58:Jørgen Peter Kjeldsen
58:Allan Bech
58:Jørn Haarby Hansen
58:Laila Neermann
58:Frits Mønsted
58:Erik Mørk Nielsen
57:Henrik Madsen
57:Jesper Bjørn
57:Jens Paulsen
57:Henning With Jensen
57:Frank Møller Nielsen
57:Kristian Berg Hejlesen
57:Kurt Loftkjær
57:Andreas Hagerman
57:David Ramsey
57:Flemming G. Andersen
57:Niels Henrik Valerius
57:Jens Bonde Poulsen
56:Bo Jensen
56:Rune Larsen
56:Morten Riis
56:Niels Utzon
56:Ronni Røjgaard
56:Jytte Hansen
56:Pia Jakobsen
55:Jeppe Thornfeldt Sørensen
55:Thøgersen Søren
55:Hans Henrik Schou
55:Kristian Torben Rasmussen
55:Kristian Angelo-Nielsen
54:Ole Emil Hansen
54:Peter Triantafillou
54:Jørgen Reedtz
54:Jørgen Lund Bjerregaard
54:Henning Ettrup
54:Martin Kristensen
54:Claus Hornemann
54:Steen Søgaard
54:Bjarne Golles
53:Birgit Nielsen
53:Rasmus Romme
53:Ulrik Kjøller Skovenborg
53:Ole Lilleør
53:Jørgen Steengaard
53:Jens Hasager Kirk
53:John Graversgaard
53:Evy Nielsen
53:Keldsnor Fuglestation
52:Svend Aage Knudsen
52:Bo Valeur
52:Kjeld Bjarne Nielsen
52:Nils Holsko
52:Jørn Grønhøj Lausen
52:Klaus Anker Hansen
52:john Schustin
52:Ole Bech
51:Jane Ditzel
51:Aase Jensen
51:John Hansen
51:Flemming Olsen
51:Kristian Pedersen
51:Kristian Nielsen
51:Inge Christiansen
51:Suzette Frydensberg
51:Michael Schwalbe
51:Anders Hammergart
50:Jesper Nelby Kristiansen
50:Flemming Lundberg
50:Ragnar Smith
50:Jette Lynge Jensen
50:Lars Gabrielsen
50:John Hansen
50:Theis Kragh
50:Hanne Nielsen
50:Erik Jensen
50:Søren Ulrich Thomsen
50:Anders Refstrup
50:Stevns-observatørerne v/Tim Andersen
50:Carsten Michael Jørgensen
50:Niels Vejsgaard
49:Solveig Jonasson
49:Lars Bardtrum
49:Mogens Majland
49:Lars Bernitt Birk
49:Johan Henrik Funder Castenschiold
49:Marianne Aamann
48:John Holm
48:Arne Bo Larsen
48:Niels Peter Andreasen
48:Carsten Moth Iversen
48:Jens Lilleør
48:Poul Reynolds
48:Hanne Albertsen
48:Jens Kvist Nielsen
48:Poul H. Nielsen
48:Henrik Kisbye
48:Torben Petersen
47:Vibeke Hansen
47:Lærke Haffgaard
47:Svend Fischer-Nielsen
47:Martin Bro
47:Finn Ebbe Hansen
47:Jane Abrahamowitz
47:Kiehn Andersen
46:Peter Rasmussen
46:Jacob Lyster
46:Bo K. Stephensen
46:Gitte Holm
46:Birger Rasmussen
46:Martin Strømkjær
46:Tune Hasle Nielsen
46:Martin Vestergaard
46:Anders Bæhr Nielsen
45:Jan Valeur
45:Karsten Ludvig Rasmussen
45:Troels Leuenhagen Petersen
45:Iben Hove Sørensen
45:Christian Hintze
45:Jens Jørgen Pedersen
45:Flemming Storgaard
45:Niels Jessen
45:Hans Erik Nielsen
45:Stig Englund
45:Niels Jørgen Jensen
45:Morten Brendstrup-Hansen
44:Jan Haaning Nielsen
44:Jens Bjerg
44:Niels Daugaard Sørensen
44:Karen Bentsen
44:Jens Brøndum
44:Lars Rostgaard
44:Carl Skovbjerg Johnsen
44:Karsten Hansen
43:Conny Brokholm
43:Bente Line Sivebæk
43:Lars Falck
43:Frederik Johansen
43:Jonna Lindegård
43:Frank Pelle
43:Lotte og Erik Brühl
43:John Bang Jørgensen
43:Sune Madsen
43:Paul Shimmings
43:Ole Zimmermann
43:Birgitte Norby
42:Peter Halkier
42:Per F. Kristensen
42:Peter Strandvik
42:Niels Dideriksen
42:Helle Raith Sørensen
42:John Clausen
42:Kirsten Bruun Møller
42:Kirsten Floor
42:Peter Thygesen
42:Michael Gammelholm Jensen
42:Kurt Buchmann
42:Karl Schlichter
42:Martin Poulsen
41:Niels Erik Simonsen
41:Hans Henrik Larsen
41:Hans Danielsen
41:Jan Salmonsen
41:Steen Franch
41:Lars Max Nielsen
41:Troels Torstein
41:Henrik Friderichsen
41:Joshua Haahr
41:Hans-Henrik Wienberg
40:Henrik Krogh-Jensen
40:Leif Jensen
40:Anders Nielsen
40:Karl Pedersen
40:Carsten Fynbo Larsen
40:Tommy Jensen
40:Gunnar Tindborg
40:Thomas Christensen
40:Torben Skytte Hvass
40:Inger Christensen
40:Lasse Hillgaard
40:Preben Aagaard Nielsen
40:Jens Kristian Holm
40:Hans Møller Christensen
40:Anders Kildemoes
40:Karen Sander Jensen
40:Lindy Foulum
40:Børge K Stavensø
39:Ib Johannes Bager
39:Kirsten Sund Hansen
39:Andreas Svane Bech
39:John Hansen
39:Jørn Dyhrberg Larsen
39:Birte Zobbe
39:Christian Strunge
39:Rita Merete hansen
39:Peter Torp
39:Freddy Hansen
39:Jørn Eskildsen
39:Gert Østerbye
39:Rikke Rørbech
38:Flemming Lyng Larsen
38:Bent Christiansen
38:Jan Halling
38:Bjarne Bo Jensen
38:Tony Fox
38:Kjeld Lund
38:Henning Madsen
38:Michael Thelander
38:Åge Gejl Hansen
38:Jan Hedal
38:Peter Andreasen
38:Erik Thomsen
38:Peter Borg
38:Claus Barnewitz
37:Søren Lund
37:Ann Maria Linnea Dithmer
37:Helge Dethlefsen
37:Jens Muff Hansen
37:Tom Giersing
37:Lars Ytte
37:Clausjannic Labuz
37:Carsten Jonassen
37:Anders Sydney Jensen
37:Lars Rathje
37:Keld Skytte Petersen
37:Folmer Hjort Kristensen
37:Steen Petersen
37:Søren Ring Ibsen
36:Bjarne Haugaard
36:Anders Skovholm
36:Tommy Bjørk
36:Tina Fleischer
36:Henry Larsen
36:Torben Balsløw
36:Lars Maltha Rasmussen
36:Frands Jensen
36:Andreas Egelund Christensen
36:Jørn Ladegaard
36:Yvonne Feldskov
36:Jens Overgaard Christensen
36:Rolf Lehrmann
36:Viggo Diness
36:Lasse Birch Højrup
36:Carsten Juhl
36:Poul Hansen
36:Flemming Værgman
35:Mogens Daugård
35:Bent Sørensen
35:Thomas Schytt
35:John Ellebæk
35:Peter Christensen
35:Helle Dyrting
35:Martin Søgaard Nielsen
35:Lars Jørgensen
35:Stephan Skaarup Lund
35:Hans Carl Søndergaard - Jensen
35:David Boertmann
35:Michael Bonefeld Bladt
34:Brian Lyngsøe Nilsson
34:Mathias Glavind
34:Uffe Musse Rasmussen
34:Jesper Schade
34:Lasse Stig Abildgaard
34:Jørgen Alfastsen
34:Jan Løvås
34:Alice Kramhøft
34:Steffen Nielsen
34:Birthe Zimmermann
34:Nis Pedersen
33:Stig Rubæk
33:Kevin Kuhlmann Clausen
33:Asker Aarkrog
33:Thomas Elbek
33:Keld Anegaard Knudsen
33:Johan Svedholm
33:Harry Antonisen
33:Karin Bach
33:Lars Kromann-Larsen
33:Inge-Lise Mortensen
33:Rasmus Matthiesen-Juhl
33:Anne Tilling
32:Jan Ejvind Andersen
32:Børge Vistisen
32:Janne Kjær Larsen
32:Henrik Thormann
32:Bruno Kvist Madsen
32:Michael Larsen
32:Karl Top
32:Jan Lindgaard Rasmussen
32:Jens O. Hansen
32:Niels Røjle
32:Peter Engelschmidt
32:Brian Maar Pedersen
32:Henning Bach Christensen
32:Erling Sørensen
32:Nikolaj Correll
32:Bo Fabech
32:Bent Nielsen
31:Henrik Pedersen
31:Aage Wichmann
31:Helene Bjørn
31:Henrik Friis
31:Niels Røjbek
31:Uffe Mynster
31:Anders Mehlgaard Sørensen
31:Bettina og Martin Haubitz
31:Jan Paul
31:Kirsten Nielsen
31:Peter Damgaard
31:Conny Hartmann
30:Jens Ryge Petersen
30:Steen Christensen
30:Kristian Røge
30:Peter Rodemann
30:Alexander Lee
30:Søren Tanderup
30:Mattias Kempe
30:Anders Tvevad
30:Frans Julin
30:John Hovmand
29:Joakim Engel
29:Erik Damm
29:Olaf G. Christiani
29:Åge Matthiesen
29:Jan Stener Jørgensen
29:Thomas Nicolai Pedersen
29:Søren Bay
29:Karen Merete Klausen
29:Ole Aaquist Johansen
29:Per G. Henriksen
29:Jens Rye Larsen
29:Peter Werenberg Just
29:Mads Elley
29:Kurth Pedersen
29:Niels Hamborg Jensen
29:Gunnar Knudsen
29:Kirsten Halkjær Lund
29:Henning Petersen
29:Laus Gro-Nielsen
28:Carsten Møller Jensen
28:Jens Ole Knudsen
28:Malene Joudeh
28:Allan Steensen
28:Torben Varming
28:John Andersen
28:Kristian Kirk
28:Anders Vedel
28:Poul Erik Junk
28:Torben Bøgeskov
28:Elsebeth Gludsted
28:Poul Holm
28:Claus Mortensen
28:Ivan Naurholm
27:Jan Ravnborg
27:Signe Uldall
27:John Nielsen Schmidt
27:Morten Tom-Petersen
27:Benny Haahr
27:Steen Brølling
27:Lotte Mejer Sørensen
27:Claus Nordstrøm
27:Knud Erik Vinding
27:Hans Ole Christensen
27:Morten Schwennesen
27:Mads Syndergaard
27:John Hansen
26:Edvin Haupt
26:Ole Henrik Scharff
26:Ole Tonnesen
26:Erik R. Jespersen
26:Bernt Rasmussen
26:Anders Tøttrup
26:Lars Højbjerg
26:Bo Netterstrøm
26:Erik Biel
26:Peter Denyer
26:Mikkel Willemoes Kristensen
26:Ole Hansen
26:Johnny Laursen
26:Peter Breyen
26:Ben Woodhams
26:Villy Lauritsen
26:Poul Jørgensen
26:Uffe Rasmussen
26:Morten Kattenhøj
26:Kaj Erik Nielsen
26:Jacob Salvig
26:Anton Herrig Liebermann
26:Joy Klein
25:Klavs Dahl Christensen
25:Benny Kristensen
25:Troells Melgaard
25:Søren Nysteen
25:Lars Holst Pedersen
25:Hanne Pedersen
25:Niels Peter Brøgger
25:Paul Tofte Groesmeyer
25:Örnulf Asker
25:Niels Jørgen Jensen
25:Preben Bach
25:Carlo Klavsen
25:Erling Kock Jensen
25:Jørgen Hansen
25:Ester Dalby Andersen
25:Torben Evald
24:Andrea Collinge
24:Thomas Christian Beck
24:Erik Buchwald
24:John Markenvard
24:Per Christensen
24:Carsten Horup Bille
24:Finn Baggesen
23:Eyvind Malchow-Møller
23:Jørgen Carlo Larsen
23:Anders Riiber Høj
23:Rasmus Bygholm
23:Kjeld Jensen
23:Søren Friis
23:Gunni Ærtebjerg
23:Kurt Møller Hansen
23:Søren Vinding
23:Ove E. Andersen
23:Jens Mølbak
22:Mogens Kristensen
22:Per Wessel Buchwald
22:Krister Vasshus
22:Christian Olesen
22:Jørgen Brink Hansen
22:Peter Gleisenstein
22:Peter Thisted
22:Jonas Morsing Thomasen
22:Hans-Christian Køie Poulsen
22:Boris Schønfeldt
22:Sten Hartung
22:John Hartwich
22:Lars Peter Kvist
22:Jens Rasmussen
22:Poul Vesterlund Pedersen
22:Jan Andersen
22:Peter Sunesen
22:Henning Gøtz
22:Michael Birn
21:Ulla Baslund
21:Claus Lindskov Møller
21:Ole Frimer
21:Magnus Bang Hansen
21:Gert Pedersen
21:Jørn Skeldahl
21:Inger-Lisbeth Damm
21:Peter Alberg Nielsen
21:Ane Margrethe Bjerre
21:Christian Leth
21:Jørgen Ballegaard
21:Finn Jeppesen
21:Henrik F. Nielsen
21:Michael Juul Nielsen
21:Preben Clausen
21:Laila Bøhrk
21:Andreas Andreasen
21:Per Vindis
21:Jens Barfred
21:Klaus Bjerre
21:Anders Otto Nielsen
20:Hans Rytter
20:Dieter Maaszen
20:Kai Hultmann
20:John Steffensen
20:Peter Thomsen
20:Niels Kofod-Nielsen
20:Hanne Danielsen
20:Laue Lund
20:Lars Rytter
20:Bjørn Ginman
20:Bjarne Streyffert Rosenfeldt
20:Poul Holm Pedersen
19:Jørgen Vigstrup
19:Joakim Steinsvåg
19:Rie Jensen
19:Rasmus Reiter
19:Elly Hansen
19:Thomas Borup Svendsen
19:Hans Staunstrup
19:Palle Graubæk
19:Torben Bremholm
19:Flemming Clement
19:Poul Ulrich Riis
19:Ole Bo Olsen
19:Holger Voldum
19:Hans Eising
19:Karin Andersen
18:Peder Jakobsen
18:Christian Hjorth
18:Inge Olesen
18:Vilhelm Christiansen
18:Iben Ulbeck
18:Patrick Hasager Lauritsen
18:Niels-Christian Christensen
18:Thomas Secher Jensen
18:Henrik Kalckar Hansen
18:Thorbjørn Thorslund
18:Conny Jensen
18:Lars Juul Pedersen
18:Lilly Sørensen
18:Henriette Bjerregaard
18:Poul Bastholm Nørgaard
18:Claus Brostrøm Nielsen
18:Karen Thingsgaard
18:Annalise Nymand
18:Lars Jensen
18:Karsten Fugl
18:Poul Ulrik
18:Torben Dyhrberg
17:Henrik Møller
17:Thomas Kjær Christensen
17:DOF Fuglenes Hus
17:Birgit Ulsøe Kristensen
17:Flemming Vind
17:Torben Laursen
17:Jørgen Kabel
17:Britt Høj
17:Karsten Nilsson
17:Palle Rosendahl Larsen
17:Henry Nielsen
17:Lisette Søgaard
17:Janus Neumann
17:Kenneth Bach Christensen
17:Mathias Vilsgaard Ravn
17:Karsten Rasmussen
17:Jesper Kiersgaard
17:Lars Møgeltoft Poulsen
17:Flemming Eskildsen
17:Anni Stub
17:Liselotte Kahns
17:Ulrik Knudsen
17:Vivian Risør Neidel
17:Thorkild Bjerre Christensen
17:Henrik Nyrup
17:Ole Jespersen
17:Liselotte Folling
17:Jens Ditlev Fromsejer
17:Henrik Bjørslev
16:Bjarne Jørgensen
16:Flemming Skovgaard Larsen
16:John Kristensen
16:Karsten Brejl
16:Mette Jensen
16:Jens Peter Sandholt
16:Jacob Poul Skoubo
16:Ernst Hjøllund
16:Albert Steen-Hansen
16:Alex Petersen
16:Bent Schäfer
16:Knud N. Flensted
16:Aage Langeland
16:Kent Mossin
16:Anders Piper
16:Jakob Sunesen
16:Jørgen Muldtofte
15:Else Østergaard Andersen
15:Jeppe Kajgaard
15:Jan Bolding Kristensen
15:Jens Frimer Andersen
15:Thomas Kandrup
15:Claus Vind-Andreasen
15:Lars Bindholt
15:Henrik Wulff
15:Bo Kayser
15:Niels Jacob Jensen
15:Steen Øllgaard
15:Lars Laursen
15:Finn T Nielsen
15:Hans Erik Dylmer
15:Dorte Skjoldby
15:Lars Bonde
15:Kell Juul Kristensen
15:Per Madsen
15:Vibeke Tofte
15:Kjeld Pedersen
15:Michael Thomsen
15:Hans Peter Dahlgaard
15:Henrik Damm
15:Marco Møller
15:Lars Heiring Sørensen
14:Hans Jørgen Bruun Pedersen
14:Simon Tull
14:Stephan Hentrup
14:Mirjam Hoogeveen
14:Andreas Bo Larsen
14:Mogens Neergaard
14:Kurt E. Nielsen
14:Peter Holm-Jensen
14:Palle Haugsgjerd Jensen
14:Gitte Christiansen
14:Tove Mølgaard
14:Jørgen Haugaard
14:Heine Mølgaard
14:Kristoffer Eliasen
14:Lisbeth Olesen
14:Peter Vadum
14:Christina Pedersen
14:Henning Andersen
14:Peter Godtfredsen
14:Else Kønig
14:Lisbeth Boye Jensen
13:Jørn Lykkegaard
13:Hans Sommer Lassen
13:Jørgen Lind
13:Bodil Dahl
13:Viggo Stockmarr
13:Jimmie Jensen
13:Ole Frederiksen
13:Ebbe Kirkegaard
13:Henrik Nielsen
13:Martin Frandsen
13:Klaus Jensen
13:Eigil Ødegaard
13:Peter Bohnstedt
13:Hans Okkels Birk
13:Jan Christophersen
13:Klaus Thommesen
13:Hans Erik Jensen
13:John Ernst Rønnenfelt
13:Keld Ørum Jensen
13:Per Grove Thomsen
13:Helene Naur Brochmann
13:Frans Maribo Pedersen
13:Rune B. Christensen
13:Søren Louis Rasmussen
13:Niels Jørn Mortensen
13:Jan Tøttrup Nielsen
13:Finn Bülow
13:Mogens Bak
13:Karl Filtenborg Kristensen
13:Søren Peder Nielsen
12:Eskil J. Nielsen-Ferreira
12:Hans Staal
12:Karl Johan Legaard Jensen
12:Ulla Paulsen
12:Claus Quist Pedersen
12:Karen Kusk
12:Lars Michael Nielsen
12:Anne Morsing
12:Karsten Skygge Andersen
12:Willy Schrøder Andersen
12:Carina Zobbe
12:Jakob Hammer
12:Jannik Andersen
12:Kim Hillgaard
12:Harry Jensen
12:Karl Jørgen Ingversen
12:Merry Sunke Larsen
12:Tine Priø
12:Bent Holme
12:Michael Winther
12:Erik Mølgaard
12:Christophe Peucheret
12:Else Brask
12:Knud Erik Ebbesen
12:Børge Søndergård
12:Hans Corvenius Nilsen
12:Anders Bojesen
12:Jan Dresler
12:Charlotte Andersen
12:Bjarne Hemmingsen
11:Steen Peters Rasmussen
11:Marie Drøgemüller Nielsen
11:Verner Vangsgaard Hansen
11:Berit Foulum
11:Otto Arenkiel Jensen
11:Hasse Juul
11:Anders Roel
11:John Frisenvænge
11:Ulrik Reeh
11:Vibeke Holst Jensen
11:Søren Vincents
11:Poul Erik Ravn
11:Poul Madsen
11:Jesper T. Christensen
11:Kurt Hansen
11:Astrid Helin
11:Nick Wrigley
11:Karlo Jeppesen
11:Hans Ejnar Hansen
11:Christian Carlsen
11:Grete Sonne
11:DOF Nordsjælland
11:Henrik Lindbjerg Jelling
11:Henning R. Sørensen
10:Peter Mygind Leth
10:Anders Kjær Nielsen
10:Ulf Elman
10:Peter Christiansen
10:Jakob Rygaard
10:Torben Fisker-Rasmussen
10:Palle Nielsen
10:Andreas Bennetsen Boe
10:Claus Reimann
10:Anthony M. Carter
10:Helge Sørensen
10:Hans Ole Matthiesen
10:Poul Weje
10:Michael Hasager Lauritsen
10:Carsten Krog Pedersen
10:Frank Leck Fotel
10:Sebastian Klein
10:Christian Terp
10:Jacob Zarlang
10:Mogens Poulsen
10:Gunnar Josefsen
10:Jesper Toft
10:Emil Bjerregård
10:Kim Jensen
10:Birger Furbo
10:Mads Hagen
10:Marian Würtz Jensen
10:Gorm Gaarde
10:Kim Vester Nielsen
10:Michael Bjerregaard
10:Anne-Marie Kastberg
10:Marianne Bjerre
10:Mikkel Høegh Post
9:Simon Brandt Johansen
9:Érik Heberg
9:Niels Jørgen Clausen
9:Bent Larsen
9:Jonas ravn Pedsersen
9:Frank Andersen
9:Knud Vægter
9:Michael Hauge
9:Mads Olsen
9:Bjarne Hemmingsen
9:Lars Støvring Jensen
9:Ole Krogh
9:Nicolai Lassesen
9:John Winkler Neumann
9:Jens Dithmarsen
9:Niels Bahl Andersen
9:Søren Blanke
9:Else Marie Løgsted
9:Erik Overlund
9:Peter Østrup Jensen
9:Casper Deleuran
9:Thomas Madsen Nielsen
9:Torben Quist Andersen
9:Jens Knud Larsen
9:Stig Hansen
9:Per Bo Hansen
9:Dorte Lund Petersen
9:Sten Pedersen
9:Vagn Larsen
9:Emil Thøgersen
9:Johnny Madsen
9:Bent Hansen
9:Birgitte Kjær
9:Steen Søgaard
9:Jens Peter Gundorf
9:Stefan Straarup
8:Peter Tougaard
8:Bent Nørbæk
8:Denize Thejl Rasmussen
8:Uffe Seneca
8:Michael Norden Guldbrandsen
8:Claus Yding Andersen
8:Aage Kabbelgaard
8:Arne Højgaard
8:Anni Guldberg Madsen
8:Birger Lønning
8:Thora Frello & Jesper Høy Hansen
8:Poul Carsten Pedersen
8:Ole Lund
8:Marianne Schäfer
8:Jens Dejgaard Jensen
8:Trine Søndergaard
8:Erik Vestergaard-Jensen
8:Allan Gotaas Sprange
8:Kim Madsen
8:Eva Lauridsen
8:Ib Petersen
8:Jesper Kjær Pedersen
8:Niels-Ole Hørlyk
8:Ole Lund Jensen
8:Thomas Lillelund Andersen
8:Niels Aage Madsen
8:Claus Rømer
8:Ole Laursen
8:Lars Erdmann
8:Max Nøraa Nielsen
8:Peter Zimling
8:Peter Hansen
8:Christian Nøhr
8:Heine Chr. Bonnevie
8:Michael Steen
8:Maiken Theodorsen
8:Niels Lund
8:Thorkild Michaelsen
8:Lene Teppel Rasmussen
8:Kirsten Marie Haugstrup
8:Jørgen Staun
8:Pia Morsing
8:DOF Sydvestjylland
8:Jesper la Cour
8:Jens Brandt
8:Dorte Dam
8:Morten Schou
8:Kield Andersson
8:Anders Drejer
8:Henrik Jespersen
7:Jens Kristian Pedersen
7:Poul Kodahl
7:Kenneth Hummelmose Sønderby
7:Christian Thomasen
7:Jørgen Wiwe
7:Jonna Forsom
7:Edith Brandt
7:Joakim Dybbroe
7:Marianne Suhr
7:Jørgen Bengtsson
7:Jens Marcus Lauesen
7:Per Svend Jensen
7:Morten Hjorth
7:Hans Jørgen Clausen
7:Arne Ludwigsen
7:Henrik Pedersen
7:Dines M. Olesen
7:Britta Merete Larsen
7:Kristian Laustsen
7:Werner Larsson
7:Lars P. Johansson
7:Knud Erik Mortensen
7:Michael Ludvig Delpierre
7:Ingolf Larsen
7:DOF Nordjylland
7:Carsten Clausen
7:Gunvor Asbjerg
7:Søren Grøntved Christiansen
7:Jørgen Cordes
7:Else Steffin
7:Jeppe Madsen Brandt
7:Morten Kirk
7:Hans Hovaldt
7:Ulf Klemmetsby
7:Birgitte Lauritzen
7:Finn Papsø
7:Peter Hvenegaard
7:Michael Jensen
6:Flemming Nielsen
6:Vibeke Ulrike
6:Willy Jørgensen
6:Klaus Laursen
6:Søren Iversen
6:Jacob Meier
6:Michael Weber
6:Gerth Nielsen
6:Gilbjerg Fuglestation
6:Torben Frank Hansen
6:Jens Hyldstrup Larsen
6:Bo Liengård
6:Anita Osk Fastrup
6:Simon S. Christiansen
6:Sten Asbirk
6:Asger Rasmussen
6:Torben Lyng
6:Anne-Marie Krogsbøll
6:Curt Kollavik Jensen
6:Holger Prehnum
6:Ane Rørdam Hoffmeyer
6:Ebbe Føge Bak
6:Ole Skrubbeltrang
6:Michael Christiansen
6:Lars Borring Pedersen
6:Bent Bak
6:Jes Jacobsen
6:Kim Søvæld
6:Stiig Charmig Bayer
6:Marie Inger Dam
6:Torben Back Sørensen
6:Dorte Bryrup
6:Henning Skjelborg
6:Erik Kramshøj
6:Jens David Kofoed Mogensen
6:Karin Holm Jensen
6:Jørgen Nørrevang Jensen
6:Per Christensen
6:Mads Kjeldgaard Oddershede
6:Hans Hansen
6:Jes Sig Andersen
6:Thomas W. Johansen
6:Hans Skov
6:Børge Langkilde Rasmussen
6:Kent Andersen
6:Mathias Emil Kaae
6:Per Forup Larsen
6:Henry Teahan
6:Mikkel Holck
6:Georg Larsen
5:My Størup
5:Steffen Flindt
5:DOF Fyns Amt
5:Peter Larsen
5:Henrik Madsen
5:Carl Gustav Johannsen
5:Michel Corvil
5:Morten Berg Nielsen
5:Svend Erik Jensen
5:Susanne V. Pedersen
5:David Andersen
5:Klaus Mortensen
5:Kurt Rasmussen
5:Jørn Hansen
5:Lars Spejlborg
5:Andrew Harding
5:Kenneth Nielsen
5:Ole Skovgaard
5:Ib Søderberg
5:Carsten Friager
5:Peter Jørgensen
5:Peter Kyvsgaard
5:Niels Jul Nielsen
5:Verner Stein
5:Lex Telvig
5:Bjarne Heide Jørgensen
5:Ulf Eschou Møller
5:Else Dupont
5:Niels Munch Kofoed
5:Henrik Mørch Christensen
5:Stig Jensen
5:Daniel Christensen
5:Erik Tanderup
5:Mette Berg Hansen
5:Gert Mossin
5:Hans Schou Frederiksen
5:Jørgen Nordkvist
5:Bent Rung Nielsen
5:Thorsten Villum Hansen
5:Peter Stougaard
5:Jens Lykkebo
5:Kai Lindegaard
5:Elo Dahl Mortensen
5:Lene Juhl Sørensen
5:Anders Lindberg
5:Kristoffer Johansen
5:Kasper Hintz
5:Anders Fischer
5:John V. Petersen
5:Jan Christian Mollerup
5:Martin Egeskov Pedersen
5:Keld Christensen
5:Henrik Hansen
5:Morten Nørholm
5:Jesper Windeløw
5:Aage Ebbesen
5:Arne Johansen
4:John Dalgaard Hansen
4:Søren Ferdinand Hansen
4:Jens Foltved
4:Per-Henrik Nielsen
4:Lars Christian Pedersen
4:Jannik Hansen
4:Kirsten Hansen
4:René Andersen
4:henrik skov jensen
4:Anders Mørup-Petersen
4:Søren Funk
4:Gunner Kjerulf Poulsen
4:Niels-Jørgen Ferslev
4:Grethe Yde
4:Kjeld Rydahl
4:Finn Jensen
4:Søren Kristoffersen
4:Steen Christensen
4:Niels Peter Utzon
4:Bent Hodde Mortensen
4:N. Asbjørn Holm
4:Bent Nielsen
4:Annette Sørensen
4:Phil Burston
4:René Fokdahl
4:Kenneth Larsen
4:Pia Larsen
4:Hans Henrik Larsen
4:Peter Teglhøj
4:Heidi Marianne Høyer Jensen
4:Regnar Samsø
4:David Slater
4:Niels Øjvind Brandrup
4:Mette Maltesen
4:Lisbeth Gudik-Sørenen
4:Henrik Kolsbjerg
4:Lars Hougaard
4:Jannik Sølyst Jørgensen
4:Las Morten Jensen
4:Birthe Marie Bang
4:Finn Lennart Brandt
4:Max Ejvind Nitschke
4:Verner Sørensen
4:Niels Bruun-Rasmussen
4:Carsten Sørensen
4:Jesper Sønderby
4:Uffe Lund
4:Vibeke Sylvest
4:Steen Vagner
4:Leo Salmonsen
4:Anders Grøndahl Nielsen
4:Kirsten Toftgaard Dahl
4:Keld Stougaard
4:Mariane Dalgaard Kragelund
4:John Kragenskjold
4:Hanna Nielsen
4:Kirsten Vester
4:Henrik Høgh-Poulsen
4:Mikkel Rasmussen
4:Hans Verner Larsen
4:Svend Erik Lauritzen
4:Erik Rosendahl
4:Ulrik S. Sørensen
4:Allan Olsen
4:Ole Odgaard
4:Brian Ravnborg
4:Henrik Baumgarten
4:Sophie Tandrup Madsen
4:Bente Astrup
4:Kim Christensen
3:Peter Hahn
3:Morten Rahbek
3:Tina Sperling
3:Morten Stampe Larsen
3:Marie Mørup Jacobsen
3:Bent Juhler
3:Henrik Madsen
3:Bjørn Bihlet
3:Claus Havn Sørensen
3:Preben Jakobsen
3:Niels Dohn
3:Dan Reichardt
3:Karen-Margrethe Nielsen
3:Palle Rasmussen
3:Ilan Samuel Benarroch
3:Niels Peter Brix Jensen
3:Jens-Henrik Larsen
3:Morten Ekstrøm
3:Rene Larsen
3:Martin Seeberg
3:Jesper Damgaard-Iversen
3:Mogens Lind Jørgensen
3:Elisabeth Fabricius
3:Flemming Falk
3:Thomas Ankersen Georgsen
3:Kasper Thorup
3:Anni Osther
3:Lars Lindkvist Madsen
3:DOF Vestsjælland
3:Holger Morell Heerfordt
3:Carsten Nilaus Pedersen
3:Per Ulrich Berggreen
3:Tuula Hansen
3:Jakob Ugelvig Christiansen
3:Dorthe Kristiansen
3:Finn Skov
3:Annette B. Olesen
3:Kurt Engelhardt
3:Ole Sanvig Knudsen
3:Finn Toftegaard
3:Tove Christiansen
3:Ib Johnsen
3:Dorthe Mikkelsen
3:Henrik Blau
3:Jørgen Petersen
3:Ida Heide-Jørgensen
3:Mathias Lyhne Freudenthal
3:Peder Krabbe
3:Jan Skjoldborg Kristensen
3:Thomas Andersen
3:Stig Hjarlvig
3:Pelle Fausing
3:Michael Sjørslev Pedersen
3:Paul Dalholm Hansen
3:Jakob Thomsen
3:Alexander Patrick Harholt
3:Lars Skovgaard
3:Jens Vinge
3:Lene Timmermann
3:Jens Mikkel Lausten
3:Athena Jensen
3:Gert Thomsen
3:Michael Højgård Hansen
3:Karsten Samuelsen
3:Pernille Ashworth
3:Erik Fisker Knudsen
3:Zenia Johnsen
3:Axel Mortensen
3:Mikkel Kure Jakobsen
3:ib nielsen
3:Michael Hultmann
3:Erik Sand
3:Jon Knudsen
3:Lotte Jepsen
3:Mikael Tobiasen
3:Mogens Rørbæk
3:Arnold Simonsen
3:Ib Dyhr
3:Hans Peter Lund
3:Lars Viggers
3:Morten Gammelgaard Nielsen
3:Ester Andersen
3:Søren Skov
3:Eva Terkelsen
3:Viktor Moe
3:Bruno Clematide
3:Charlotte Boeg
3:Rie Kramer
3:Christian Schmidt Jensen
3:Erling Veje
3:Iben Bahnson
3:Gitte Holch
3:Søren Andersen
3:Nils Erik Norsker
3:Inge-Lise Tobiesen
3:Malene Ringberg
3:Lars Ole Gjesing
2:Jan Skrubbeltrang
2:Sara Konstantin Nissen
2:Steen Jørgensen
2:Lars Johnsen
2:Morten Christensen
2:Peter Østergaard
2:Jørgen Jeppesen
2:Palle Nygaard
2:Kirsten Jutta Aarestrup
2:Inger Dahl
2:Jan Andersen
2:Michael Jensen
2:Mads Herbøl
2:Lise Tejnø
2:Mark Walker
2:Jørgen U. Hammershaimb
2:Per Mortensen
2:Noëlle Kampmann
2:Allan Börger
2:Marie Louise Hansen
2:Carsten Sørensen
2:Henning Olsen
2:Kim Vøttrup
2:Peter Harrishøj Larsen
2:Anders Olsen
2:Arne Borg
2:Jesper Parmo
2:Christian Wodstrup Christiansen
2:Lene Rasmussen Golriz
2:Tine Budde
2:Gert Jakobsen
2:Bodil Deen Petersen
2:Jens Christian Jørgensen
2:Anette Reinholdt
2:G. Antonio Obando-Calderón
2:Kurt Knudsen
2:Susanne Overgaard Petersen
2:Kurt Bredal Christensen
2:Kim Alex Olsen
2:Carsten Taul
2:Jan Fredsholt
2:Michael Dalsgaard Sonne
2:Anja Sørensen
2:Knud Olsen
2:Alice Toft-Nielsen
2:Anne-Marie Engelbøl
2:Anne Veber Døssing
2:Mogens Hall Jensen
2:Thomas Eriksen
2:Anders Chr. Hansen
2:Henrik Martensen
2:Jens Søndergaard Nielsen
2:Jørgen Jørgensen
2:Jess Sander Frederiksen
2:Kristian Ribers
2:Helle Hvitved
2:Henning Søndergaard
2:John Johansen
2:Jens Søgaard Hansen
2:Steen Johansen
2:Ejnar Dahl Jensen
2:Hanne Petra Katballe
2:Inger F. Jensen
2:Lars N. Hansen
2:Villum Klæstrup
2:Pernille Fortmeier
2:Jørn Rasmussen
2:Christine Birket
2:Steen Gellett
2:Klavs Frandsen
2:Nicolaj Back Sørensen
2:Holger N. Rasmussen
2:Jens Johansen
2:Kim Aaen
2:Helle Susanne Hallin
2:Kim Møhring Hansen
2:Diderich Løvschal Diderichsen
2:Lisbeth Hjorth Lassen
2:Einar Flensted-Jensen
2:Arne Christensen
2:Hans L. Baldrian
2:Ingrid Madsen
2:Marianne Zenius Kreutzmann
2:Thorbjørn Sund
2:Henrik S. Linnemann-Schmidt
2:Karina Jensen
2:Bo Tonnesen
2:John Damm Christensen
2:Thorkel Bejer
2:Lars Elvstrøm
2:Bent B Pedersen
2:Søren Storgaard Pedersen
2:Niels Eriksen
2:Solvejg Knudsen
2:Keld Petersen
2:Poul Højbjerg Jacobsen
2:Astrid Schuster
2:Sascha Balling
2:Mikkel Hansen
2:Søren Kjær
2:Aksel Rosenlund
2:Jørgen Andersen
2:Jan Nør Skriver
2:Dorthe Højmark
2:Steen Rasmussen
2:Helge Paulsen
2:Katja Klittum
2:Richard Hansen
2:Milton Christensen
2:Johnny Jensen
2:Torben Brix
2:Lars Riber
2:Nuria Bofill
2:Jesper Prytz
2:Laila Bonnevie
2:Benny Frandsen
2:Christian Karstensen
2:Marianne Bentsen
2:Poul Nielsen
2:Kim Skelmose
2:Marianne Dahl
2:Kurt B. Larsen
2:Morten Krog
2:Kristoffer Egelund Jørgensen
2:Per Møller Jensen
2:Torben Hvid
2:Niels Routhe
2:Gitte og Kaj Jensen
2:Ulrik Jensen
2:Jørgen Müller
2:Arne Hastrup
2:Allan Ejsted Isaksson
2:Kaare Bang
2:Ole Jenkel
2:Sigrid Kistrup Ilsøe
2:Louise Christensen
2:Mogens Andersen
2:Hanne Lilleskov Christensen
2:Kaj Wismar
2:Esben Sloth Andersen
2:Alex Städe
2:Rørvig Fuglestation
2:Henrik Meyer
2:Peter Lafrenz
2:Jakob Kaufmann
2:Peder Moesgaard
2:Martin Kviesgaard
2:Preben Rosenkilde
2:Allan Gudio Nielsen
2:Mogens Ribo Petersen
2:Bente Larsen
2:Bjarne Mogensen
2:Gry Aalling
2:Torben Lindegaard
2:Garder Brask
2:Svend Petersen
2:Anette Rask
2:Henrik Wachtmeister
2:Jan Kahr Sørensen
2:Torben Christiansen
2:Lars Henrik Olavius
2:Jens Ole Storm Pedersen
2:Jette B. Böcher
2:Bente Holm-Petersen
1:Ole Hansen
1:Lars Serritslev
1:Finn Carlsen
1:Karl Åge Broen
1:Ulrich Schnell
1:Jane Bøgelund
1:Frank Brøndahl Runchel
1:Flemming Olsen
1:Inge Sørensen
1:Maybritt Christiansen
1:Allan Nolte
1:Ole Tønder
1:Marian Bjerrum
1:Mette Alkjær
1:Kurt G. Holm
1:Henrik H. Søndergaard
1:Susanne de Blanck
1:Anna Grethe Hermann
1:Thomas Lehmberg
1:Peder Thellesen
1:Bente Hansen
1:Naja Overballe
1:Egon Jensen
1:Christiane Beer
1:Bo Guldager
1:Claus Eriksen
1:Susanne Primdahl
1:Børge Ingolf Andersen
1:Aksel Andersen
1:Jakob Steen Jensen
1:Finn Thue Torp
1:Henning Jensen
1:jørgen povlsen
1:Søren Tange Madsen
1:Jørgen Nissen
1:Jens Kragh Nielsen
1:Peter Styrbæk
1:Jan Andreasen
1:Svend Melbye
1:Henrik-Stennow Larsen
1:Kirsa Rasmussen
1:Jens Høg
1:Anne Drøhse
1:Henrik Lund Rasmussen
1:Jesper Fromsejer Thomsen
1:Steen Petersen
1:Kira Bitten Fabricius
1:Slettet bruger
1:Jens Elm Sørensen
1:Lise Bogsnes
1:Trine Andersen
1:Bjarne Skule
1:Hans Gufler
1:Jesper Christensen
1:Kirsten Petersen
1:Lone Nilsson
1:Steen E. Engelbøl
1:Peter Staunsbjerg
1:Tobias Johansen
1:Jens Wolf Jespersen
1:Helle Buchardt Boyd
1:Fugleværnsfonden Fuglenes Hus
1:Kevin Henriksen
1:Anna Marie Jensen
1:Joan Frifelt
1:Per Rosell
1:Andreas Printzlau
1:Nick Leyssac
1:Kristian Madsen
1:Freddy Madsen
1:Jan Peterson
1:Hanne Juhl
1:Isak Winkel Holm
1:Jakob Damborg
1:Henny Schiermacker-Hansen
1:Niels Kaare Krabbe
1:Hans Dahl
1:Ulla Elisabeth Lunau Rasmussen
1:Knud Hyldeblad
1:Jens Erik Sørensen
1:Peter Nielsen
1:Philipp Meister
1:Flemming Rasmussen
1:Rune Røsstad
1:Karin Christoffersen
1:Hans Kjær Olsen
1:Henrik Mathiassen
1:Niels Prien
1:Lone Chortsen
1:Erik Gaden Jensen
1:hakon laursen
1:Knud Erik Sonne
1:Jens Noraberg
1:Lydia Hind
1:Helle Svendsen
1:Tove Friis
1:Dorthe Hansen
1:Lars Gejl
1:Charlotte Mahlberg
1:Jørgen Bjerring
1:Erik M. Pedersen
1:Hans Meltofte
1:Steen Angelo Nitzsch
1:Susan Tonboe
1:Svend Jørgensen
1:Lisbeth Tange Mathiasen
1:DOF Østjylland
1:Hans Ægidius
1:Jens Jørgen Mikkelsen
1:Flemming Nørskov Pedersen
1:Freddy Christiansen
1:Ken Toxværd Abildgaard Alminde
1:Jørn Holm
1:Birger Prehn
1:Carlo Pedersen
1:Finn Trapp
1:Erik Linde
1:Sven Thorsen
1:Frank Jensen-Hammer
1:Emmanouil Psaradakis
1:Line Rejkjær Thiesen
1:Jesper Berth
1:Leif Andersen
1:Aksel Christensen
1:Anne Marie Hansen
1:Ellen Daugaard Jepsen
1:Henrik Vittrup
1:Erik Lund
1:Karen Pedersen
1:Lars Frydendal
1:Ellen Jeppesen
1:Kuno Kjær
1:Erling Trads
1:Michael Gosch
1:Robert Andersen
1:Gunnar Kriegel
1:Susanne Fortmeier
1:Poul Torekov
1:Charlotte Sørensen
1:Leif Kjærgaard
1:Jan Hæstrup
1:Bent Silberg
1:Anders Kristian Bærholm Frikke
1:Per Delphin
1:Roger Holtum
1:Jan Nielsen
1:John Hansen
1:Stephanie Saugmann
1:Stig Frøjk Pedersen
1:Peter Emil Jensen
1:Lars Vilhelm Hansen
1:Marco Brodde
1:Christian Christensen
1:Anne Marie Badsberg
1:Mette Steinicke Brorson
1:Charlotte Kjær
1:Steffen Jarlov
1:Jette Hebsgaard
1:Jens Handrup
1:Finn Siewertsen
1:Lars Kaas
1:Karsten Vestergård
1:Helene Demant Waldhorn
1:Carsten Reyhe
1:Emil Munck Rasmussen
1:Steen Sillerslev
1:Ole Hetland
1:Finn Christensen
1:Søren Hjort Andersen
1:Jan Jespersen
1:Svend-Erik Jensen
1:Brian Ekman-Gregersen
1:Kim Rusholt
1:Lone Sørensen
1:Peter Quistgaard
1:Poul Erik Feldt
1:Thomas Eckhoff Nissen
1:Gert Nordskilde
1:Claus Arnfeldt Andersen
1:Steen Krogh
1:Kirstine Parkmann
1:Carl-Erling Pedersen
1:Peter Gundelach
1:Henrik Møller
1:Kim Jepsen
1:Steen Olsen
1:Laurids Hansen
1:Marianne Graversen
1:Karsten Vestergaard
1:Finn Andersen
1:Flemming Jacobsen
1:Klaus Dichmann
1:Karina Juhls
1:Niels Friis
1:Jane Jensen
1:Dorte Begtrup
1:Geir Tveit
1:Birger Algot Tørnblad
1:Bente Johnsen
1:Svend Erik Frandsen
1:Anne Meyer Knudsen
1:Lasse Friis Pedersen
1:Jørgen Jakobsen
1:Jess Hagelquist
1:Steen Hansen
1:Svend Hauge Johansen
1:Gurli Christiansen
1:Aase Kjærgaard
1:Mogens Anthon-Larsen
1:Kirsten Larsen
1:Niels Riis
1:Nina Estrup Kobjevsky
1:Christian Pelt
1:Simon Rosenkilde Waagner
1:Erik Hauritz
1:Jørgen Hugo Rasmussen
1:Calle Larson
1:Søren Michelsen Krag
1:Erik Kristensen
1:Peter Munk
1:Joan Knudsen
1:Keld Chor
1:Elise Johansen
1:Leif Olsen
1:Allan Nielsen
1:Søren Lester
1:Kurt Rodahl Hoppe
1:Stig Hansen
1:John Nielsen
1:Kristian Tikjøb Olsen
1:Mogens Lange Petersen
1:Lizzie Sørup Pedersen
1:Hans Glæsel
1:Erik Munch Kristiansen
1:Svend Elgaard Jensen
1:Flemming Due
1:Peter Werge
1:Ole Kjuel Nielsen
1:Lissi Strøjer
1:Bodil Deibjerg
1:Lars Nygaard
1:Dennis Olsen
1:Jens Chr. Bay
1:Torben Jensen
1:Per Knudsen
1:Michael Arleth
1:Johanne Fagerlind Hangaard
1:Kim Sejten
1:Flemming Ahlmann
1:Jonas Matthiesen
1:Henrik Skovgaard
1:Lars Frandsen
1:Niels Vest-Hansen
1:Erik Klarskov
1:Per Christensen
1:Hans Lind
1:Marie Rasmussen
1:Per Teilmann
1:Ove Pedersen
1:Ole Thorup
1:Margit Nielsen
1:Flemming Quist
1:Peter Dalsgaard Jensen
1:Kristian Engel
1:Karsten Hansen
1:Carsten Juel
1:Marie Clausen
1:Peter Jensen
1:Per Hallum
1:Søren Hinge-Christensen
1:Ege Lau Frandsen
1:marie Høgh christiansen
1:Jess Günther
1:Gitte Gravesen
1:Martin Klausen
1:Trine Suhr-Jessen
1:Elin Løyche
1:Frede Iversen
1:Hanne Krogh Johansen
1:Margit Ibsen
1:Erik Højkjær Larsen
1:Ole Vesterlund
1:Lis Hansen
1:Jeanette Huvendick
1:Birgit Andersen
1:Karsten Jensen
1:Lene Ørskov
1:Jørgen Ørbech
1:Christina Thomsen
1:Hans Jørn Kolmos
1:Birgit Iversen
1:Dann Elmström
1:John Kristensen
1:Stine Wraae Bach
1:Steen Frandsen
1:Tom Benzon
1:Johannes Jørgensen
1:Klaus Seerup
1:Vebse F. Madsen
1:Karin Grønbæk
1:Henrik Baagø
1:Beate Strandberg
1:Lars Schmidt
1:Jane Dam
1:Ib Jespersen
1:Ulf Thrane
1:Nis Lundmark Jensen
1:Jørgen Jensen
1:Helle Hjorth
1:Grethe Præst
1:Michael Larsen
1:Sarah Glerup
1:Birgit Svendsen
1:Thomas Stjernegaard Jeppesen
1:Asger Laursen
1:Torben Bjørnø
1:Gerth Lykke Nielsen
1:Bernard Ginn
1:Dea Cecilie Vemming
1:Michael Besser
1:Thor Hjarsen
1:Per B. Baden
1:Michael Milert
1:Bjarne Petersen
1:Thomas Meldgaard Peteren
1:Gunnar Boelsmand Pedersen
1:Ejner Korsgaard Stobberup
1:Søren Larsen
1:Soren Braad Andersen
1:Jens Purup
1:Janne Møller Christensen
1:Anne Marie Frørup
1:Søren Knorr Søndergaard
1:Claus Kesby
1:Berit Pauly
1:Henning Schmidt
1:Ivan Nielsen
1:Erik Møller
1:Rikke Munk Haagensen
1:Simon Hoffmann
1:Knud Søndergaard
1:Carl Christian Tofte
1:Martin Almosetoft
1:Emma Høj Jensen
1:Jens Erik Bastrup
1:Kirsten Marie Møller-Sørensen
1:Svend Sandbæk
1:David Cartagena
1:Jan Broesbøl
1:Hans Jørn Laursen
1:Ole Bent Olesen
1:Kasper Johansen
1:Sidsel Angelo
1:Mette Hjort Thomsen
1:Lena Bau
1:Jette Mynster
1:Lotte Lykke Stendahl
1:Ole Halvorsen
1:Annette Bakholdt
1:Lis Ravnsted-Larsen
1:Thorkil Axelsen
1:Kirse Overgård Svendsen
1:Torstein Danielsen
(0.032 sekunder)