TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket
    STATISTIKKER  

Aktive bidragydere
Bidragydere pr. interface
Anvendte lokaliteter
100 artsrigeste lokaliteter
Observationer pr. år
Kommuner
Arter
    AKTIVE BIDRAGYDERE I 2018  

Lokalafdeling: Type: År:
  

Antal indtastede arter pr. observatør (1069 observatører) i 2018:

155:Tim Andersen
142:Svend Aage Linderström
135:Klaus Malling Olsen
132:Jørgen Hulbæk Christiansen
125:Christian A. Jensen
118:Lars Tom-Petersen
117:Stig Kjærgaard Rasmussen
116:Michael Køie Poulsen
116:Kim Fischer
114:Klaus Bo Jensen
114:Kim Hagen Andersen
114:Svend Anker Schwebs
111:Ole Amstrup
111:Svend Erik Petersen
110:Leo L. Hansen
110:Jesper Johannes Madsen
110:Christian Glahder
108:Finn Just Christensen
108:Henrik Böhmer
108:Peter Hartoft-Jacobsen
105:John Faldborg
105:Simon Vikstrøm
104:Carsten Svejstrup Sørensen
104:Jacob Sterup
103:Henning Lykke Larsen
103:Gert Lystrup Jørgensen
103:Klaus Sørensen
102:Orla Jakobsen
102:Brian Martinsen
101:Peter Leth Olsen
100:Steen Flex
97:Jan Kiel
97:Leif Schack-Nielsen
96:David Manstrup
96:Knud-Erik Andersen
96:Hans Knakkergaard
96:Søren Skriver
96:Brian Wielsøe
96:Allan Haagensen
95:Steen E. Jensen
95:Steen Højmark-Jensen
94:Stig Linander
94:Jonas Kjærgaard
94:Per Aarkrog
93:Bent Jakobsen
93:Thorkil Brandt
92:Theo Askov
90:Lars Jensen Kruse
88:Per Quaade
88:Jørgen Scheel
88:Erik Vikkelsø Rasmussen
87:Paul Nilsson
87:Roberto Brunicardi
86:John Jensen
86:Kurt Willumsen
85:Søren G. Nielsen
85:Henning Larsen
85:Kurt Jensen
84:Bjarne Nielsen
84:Knud Nielsen
84:Tonny Ravn Kristiansen
83:Dan Blohm
83:Gerda Bladt
83:Ejnar Korsgaard
83:Michael Trasborg
82:Lars Nielsen
82:Hans Pinstrup
82:Carsten Søndergaard
82:Aleks Lund
82:Anni & Peter Nielsen
81:Preben Berg
81:Jakob Strand
81:Gerner Majlandt
80:Eilif S. Bendtsen
80:Morten Christensen
79:Niels Peter Møller Jensen
79:Jesper Hornskov
78:Mogens Larsen
78:Anders Høgsholm
78:Niels Bomholt Jensen
78:Torben Møller
77:Birthe Karpfen
77:Jens Gregersen
77:Kaj Agerbæk
76:Michael S. Johansen
75:Carsten Fog
75:Jytte Fuglsang Nissen
74:Svend Ove Jensen
74:Stinne Aastrup
74:Ella Mikkelsen
73:Kaj Abildgaard
72:Lise Nielsen
72:Karsten Busk Laursen
72:Egon Iversen
72:Kjeld Hansen
72:Georg Guldvang
71:Knud Pedersen
71:Mogens Wedel-Heinen
71:Allan Nielsen
71:Ole Frøstrup Andersen
70:Ole Friis Larsen
70:Lars Peter Hansen
69:Svend Erik Jessen
69:Allan Janniche
69:Frank Desting
68:Thomas Buus Nielsen
68:Keld Henriksen
68:Martin R. Jessen
68:Laurids Erik Andreassen
67:Karsten Winding
66:Gert Fahlberg
66:Jørgen Madsen
66:Stefan Andersen
65:Søren Mygind
65:Rolf Christensen
64:Per Poulsen
64:Ole Nilsson
64:Nis Rattenborg
64:Lars Paaby
64:Klaus Homøe
63:Leif Kristensen
63:Annette Friis
63:Henrik Rähr
63:Bo T. Johansen
63:Steen Lauritsen
62:Hans Rasmussen
62:Mogens T. Kofod
62:Leif Frederiksen
62:Henrik Gerner Baark
62:Jens Lund Hansen
62:Carl Bohn
62:Jan Østerby Olesen
61:Mikael Funch
61:Ralph Qwinten
61:Andreas Winding Mønsted
61:Per Damgaard Poulsen
61:Benny Steinmejer
60:Ursula Burmann & Arne Bo Larsen
59:Svend Rønnest
59:Torben Kragh
59:Keld Bakken
59:Conni Lauritzen
58:Erhardt Edmund Ecklon
58:Jan Riis-Hansen
58:Leif Novrup
58:Christian Michael Villadsen
58:Kirsten Pedersen
58:Hans Fæster
58:Torben Sebro
58:Jens Veilgaard Vendelbo
57:Mikael Kristensen
56:Jan Eriksen
56:Jan W. Badura
56:Peder Nygaard Nielsen
56:Peder Rasmussen
56:Per Huniche Jensen
55:Lars Svith
55:Mads Danielsen
55:Poul Hald-Mortensen
55:Brian Kristensen
55:Jens Ekelund
55:Peter Thomasen
55:Dennis Martinek Langholz
55:Anders Brinkmann
54:Torben Brygger
54:Kristian Bruus-Jensen
54:Lars Frede Petersen
54:Torben Nielsen
54:Birgitte Wiwe
54:Tina H. Hansen
53:Ulla Munch Hansen
53:Erik Agertoft
52:Morten Møller Hansen
52:Eigil Larsen
52:Tommy Kaae
52:Jens Bækkelund
52:Hans Olrik
51:Søren Peter Pinnerup
51:Palle Sørensen
51:Luise Ekberg
51:Preben Pedersen
51:Martin Iversen
51:Gert Thorhauge Andersen
51:Dan Rostgaard-Nielsen
51:Steffen S. Nielsen
51:Per Rasmussen
50:Vilhelm Dalgaard
50:Kennerth Kristensen
50:Claus Pørksen
50:Simon Iversen
50:Jørgen Hjorth Jensen
49:Peter Staarup Christensen
49:Kim Berg
49:Joakim Matthiesen
49:Steen Reimers
49:Ole Goldschmidt
48:Kurt Due Johansen
48:Jette Hallig
48:Jakob Engelhard
48:Ib Gundelach
48:Klaus Flemløse
47:Knud Christensen
47:Richard Larsen
47:Erik Røjgaard
47:Anders Vadstrup
47:Michael Brunhøj Hansen
47:Thomas Vikstrøm
47:Anni Pedersen
46:Flemming Mortensen
46:Kåre Kristiansen
46:Flemming H. Nielsen
46:Lars Munk
46:Holger Hansen
46:Hans Rasmussen
45:Finn Madsen
45:René Rantzau
45:Jørgen Bech
45:Hanne Tøttrup
45:Michael Vecht
44:Jens Albrechtsen
44:Morten Lilleskov Christensen
44:Poul Erik Bøgelund Weinreich
44:Peter Rand
44:Erik Bisballe Jensen
44:Kurt M.Nielsen
44:Palle Bo Larsen
44:Lene Smith
43:Geoffrey Charles Preston
43:Tage Madsen
43:Britta Overgaard Jensen
43:Jakob Selvli-Buch
43:Ole C. Olesen
43:Allan Pade
43:Kaj Nissen
42:Claus Gjerrild
42:Anette Kjærø
42:Gert Brosbøl
42:Bent Carstensen
42:John Toft Kristensen
42:Vagn Wendel Sørensen
42:John Stokholm Jensen
42:Tom Bak Andersen
41:Niels Andersen
41:Hans Christophersen
41:Erik Busk
41:Per Ekberg
41:Per Schiermacker-Hansen
41:Asbjørn Jensen
41:Bøje Rauff
41:Martin Svinth Ebbesen
40:Tim Hesselballe Hansen
40:Ole Søgaard
40:Rasmus Turin
40:Carsten Bruun
40:Anders Wiig Nielsen
40:Anders Rasmussen
40:Brian Jakobsen
40:Peter Schwartz Jensen
40:Boye Madsen
39:Ole Brauer
39:Jørgen Eng Jensen
39:J. P. Ringtved Andersen
39:Carl Johan Corneliussen
38:Erik Jensen
38:Leif H. Jacobsen
38:Preben Jensen
38:Henrik Boeg
38:Ove Pedersen
38:Jan Pedersen
38:Orla Jessen
38:Hanne Kapala
38:René Rørbæk
37:Gabor Graehn
37:Bjørn Jakob Andersen
37:Henrik Knudsen
37:David Nestved
36:Leif Olsen
36:Thomas Bundgaard Rasmussen
36:Kis Boel Guldmann
36:Uffe Terndrup
36:Jens Lodal
36:Flemming Petersen
35:Stefan Stürup
35:Majbrit Madsen
35:Michael Mosebo Jensen
35:Martin Dan Hansen
35:Henrik Stenholt
35:Morten Rasmussen
35:Lars Mogensen
35:Morten Bentzon Hansen
35:Carsten Sand
35:Terje Seidenfaden
34:Bjarne Boye Sørensen
34:Leif Sørensen
34:Svend Dybkjær
34:Skjern Gruppen
34:Bent Markussen
33:Vagn Gjerløv
33:Erik Groth-Andersen
33:Mogens Stoustrup Jensen
33:Steen Vester Pedersen
33:Else Klint
32:Viggo Petersen
32:Hans Kurt Pedersen
32:Morten Borup
32:Søren Mortensen
32:Martin Liebermann
32:Frits Rost
31:Jens C. Pedersen
31:Helge Mølbach Sørensen
31:Bo Ryge Sørensen
31:Pierre Bentzen
31:Peder Pedersen
31:Marianne Hjortlund
31:Brian Maar Pedersen
31:Per Hauge
31:Jacob Niss
31:René Christensen
31:Flemming Rieck
31:Helene Pilgaard Hejlskov
30:Bent Karup Frederiksen
30:Bent Jensen
30:Helge Clausen
30:Flemming Thomasen
30:Rasmus Due Nielsen
30:Kurt Loftkjær
30:John Hovmand
30:Steen Winkel
29:Peter Andersen
29:Henrik Leth
29:Jimmy Hoen
29:Henrik Wejdling
29:Bo Levesen
29:Uffe Damm Andersen
29:Ole Zoltan Göller
29:Inge Jensen
29:Steen Reinholdt
28:Morten Jenrich Hansen
28:Vibeke Hansen
28:Arne Kiis
28:Bjarne Holm
28:Ole Bøgh Vinther
28:Jens Christensen
27:Jan Sørensen
27:Merete Mortensen
27:Bent Søndervang
27:Hans Christensen
27:Ringkøbing K Gruppen v. Hanne Albertsen
27:Henrik Pedersen
27:Frank Svensson
27:Finn Andersen
26:Henriette Tøttrup Hansen
26:Helle Regitze Boesen
26:Torben Rasmussen
26:Susanne Rørdam Skov
26:Erik Ehmsen
26:Lars Breum Jeppesen
26:Ole Dahlgreen
26:Carsten Primdahl Lorentsen
26:John Andersen
26:Ole F. Jensen
26:Mogens Erlandsen
26:Arne Jensen
26:Alex Sand Frich
25:Mogens Holme
25:Lars Boesen
25:Ivan Skov Pedersen
25:Helge S. Jensen
25:Martin Høj Hansen
25:Daniel Andersen
25:Frank Overgaard Nielsen
25:Carl Jochimsen
25:Lisbeth Petersen
25:Erik Balle
25:Svend Wøjcik-Jonasson
25:Per Kjær
25:Mogens Larsen
25:Jens Zeeberg
24:Jens Lind
24:Kurt Kaack Hansen
24:Jan Paul
24:Nina Rosendahl Larsen
24:Daniel Palm Eskildsen
24:Martin Rheinheimer
24:Per C. Pedersen
24:Tage Holdgaard Andersen
24:Harry Andresen
24:Klaus Berggreen
24:Vagn Stenager
23:John Frikke
23:Bo Hansen
23:Kim Biledgaard
23:Ragnar Smith
23:Poul Henrik Pedersen
23:Nils Kruse
23:Thomas Christensen
23:Sigfred Munk
23:Kristian Birchvald Jensen
23:Jesper Brodersen
23:Carsten Enggaard Stidsen
23:Timme Nyegaard
23:Dennis Pedersen
22:Carsten Andersen
22:Peter Enemark
22:Johannes Bang
22:Casper Sylvester Jensen
22:Ole Leegaard Jensen
22:John Mikkelsen
22:Jens Albert
22:Jon Lehmberg
22:Leo Bøjlesen
22:Kurt Christensen
22:Carsten Michael Jørgensen
21:Lars Holm Hansen
21:Margit Hove
21:Michael Borch Grell
21:Kell Olsen
21:Mogens Johansson
21:Evald Mehlsen
21:Liva Gerd Bonnesen
21:Vicky Knudsen
21:Bjørn og Nancy Møller
21:Henrik Dissing
21:Hans Skotte Møller
21:Egon Mogensen
21:Torben Juul Hansen
21:Finn A. Jensen
21:Anders Refstrup
21:Svend Erik Mikkelsen
21:Dorte F. Sørensen
20:Kirsten Floor
20:Jens Friis-Walsted
20:Henrik Haaning Nielsen
20:Ingelise Aarøe Petersen
20:Michael Bonefeld Bladt
20:Sven Wemmelund
20:Blåvand Fuglestation
20:Kaj Erik Nielsen
20:Jørn Haarby Hansen
20:Jørn Vinther Sørensen
20:Andreas Bruun Kristensen
19:Vagn Donskov
19:Jens Jensen
19:Karl Pedersen
19:Bent Bardtrum
19:Jens Erik Knudsen
19:Per Reng
19:Helge Røjle Christensen
19:Thorkild Lund
19:Niels-Christian Lau
19:Karin Abildgaard
19:Jan Speiermann
19:Conny Hartmann
19:Allan Kjær Villesen
19:Søren Bøgelund
19:Morten Müller
18:Peter Lange
18:Lars Kristensen
18:Kurt Buchmann
18:Evy Nielsen
18:Keith Fox
18:John Speich
18:Julie W. Broge
18:Per Uldall Hansen
18:Kirsten Bruun Møller
18:Frederik Grønfeldt
18:Troels Guldager Nielsen
17:Steen Jensen
17:Niels-Christian Christensen
17:Harry Antonisen
17:Karsten Rasmussen
17:Karsten Klausen
17:Per Tejsner
17:Agner Svenstrup
17:Verner Jensen
17:Morten Schwennesen
17:Arne Volf
17:Philip Elbek
17:Heidi Quist
17:Palle A. F. Rasmussen
17:Colin Watson
17:Jens Ballegaard
17:Frank Abrahamson
17:Hans-Henrik Wienberg
17:Kirsten Pedersen
16:Alex Rosendal
16:Arne Lilhauge
16:Flemming Pagh Jensen
16:Uffe B. Nielsen
16:Niels Jarnum
16:Anders Myrtue
16:Jim Pedersen
16:Bjarne Hove-Jensen
15:Orla Kristensen
15:Erling Krabbe
15:Arne Bruun
15:Sten Petersen
15:Michael Nørfelt
15:Lars Olsen
15:Anders Odd Wulff Nielsen
15:Poul Mogensen
15:Kristian Berg Hejlesen
15:Carsten Skou
15:Niels Tønnes Petersen
15:Georg Kristensen
15:Sune Riis Sørensen
15:Lars Bernitt Birk
14:Henning Heldbjerg
14:Emil Skovgaard Brandtoft
14:Henning Madsen
14:Lars Dinesen
14:Anders Hammergart
14:Folmer Hjort Kristensen
14:Klaus Bertram Fries
14:Tue Brix
14:Niels Utzon
14:Tonny Nielsen
14:Henning Andersen
14:Poul Larsen
13:Kirsten Laursen
13:Jan Hammer
13:Michael Larsen Hansen
13:Dorte Colditz
13:Hjalte Benjamin Johansen
13:Martin Lundholm
13:Stig Prehn
13:Poul Erik Jeppesen
13:Keld Dahl Pedersen
13:Jan Bihlet
13:Martin Vestergaard
13:Poul H. Nielsen
13:Steen Kryger
13:Jørgen Reedtz
13:Inge Kirk
13:Lars Ytte
13:Morten Kofoed-Hansen
13:Henning Schmidt
13:Hans Jørgen Falk
13:Jens Bjerg
12:Philippe Provençal
12:Jane Ditzel
12:Lasse Hillgaard
12:Morten Christensen
12:Henrik Toft
12:Gunhild Justesen
12:Dennis Jürgensen
12:Henrik Krogh-Jensen
12:Torkil Werner Jørgensen
12:Joy Klein
11:Brian Skræm
11:Esben Stubbe Østergaard
11:Henning Gøtz
11:Torben Evald
11:Lotte og Erik Brühl
11:Anders Horsten
11:Georg Hoffmann
11:Peter Simonsen
11:Paul Tofte Groesmeyer
11:Christian Rørdam
11:Marta Bagoly Grun
11:Søren Bøgh
11:Bo Tureby Hansen
11:Inger & Ivan Zink-Nielsen
11:Niels Kristian Bech Jensen
11:Flemming Olsen
11:Lars Rudfeld
11:Kjeld Nielsen
11:Søren Ulrich Thomsen
11:Torben Laursen
11:Steffen Brøgger-Jensen
11:Claus Dalskov
11:Anders Mehlgaard Sørensen
10:Thyge Enevoldsen
10:Viggo Kristensen
10:Albert Schmidt
10:Bent Christiansen
10:Ib Jensen
10:Kristoffer Hansen
10:Lars H. Mortensen
10:Jonna Lindegård
10:Jens Wiberg
10:Erland Erlandsen
10:Finn Bro
10:Steen Petersen
10:Bo Svenning Petersen
10:Poul Krag
10:Jens Mortensen
10:Hans Henrik Larsen
10:Flemming Skovgaard Larsen
10:Troels Monrad
10:Morten D. D. Hansen
10:Poul Vesterlund Pedersen
10:Jesper Jørgensen
9:Knud Erik Ebbesen
9:Henrik Hald Nørgaard
9:Peter Manstrup
9:Helge Dethlefsen
9:Tonny Papillon
9:Jens Skovgaard Pedersen
9:Henrik Møller Thomsen
9:Erik Overgaard
9:Michael Andersen
9:Torben Petersen
9:Jan Jensen
9:Ole Bech
9:Niels Erik Johansen
9:Søren Lund
9:Leif Nørgaard Schmidt
9:Oliver Jensen
9:Jan Smidt
9:Jens Eriksen
8:Erik Enevoldsen
8:Jørgen Munck
8:Finn Frandsen
8:John Andersen
8:Bøje Nielsen
8:Helle Raith Sørensen
8:Steffen Kronborg
8:Ole Aaquist Johansen
8:Gregers Johannesen
8:Mogens Daugård
8:Christian Carlsen
8:Peter Pelle Clausen
8:Carsten Nielsen
8:Henning Bach Christensen
8:Jarl R. Andersen
8:Mads Syndergaard
8:Kirsten Halkjær Lund
8:Kim Jensen
8:Henning With Jensen
8:Henrik Kaufmann Sørensen
8:Kristian Angelo-Nielsen
8:Hans Carl Søndergaard - Jensen
8:Erik Schramm
8:Hans Olav Møller
8:Bjarne Golles
8:Henrik Heering
8:Rasmus Romme
8:Christian Damgaard Andersen
8:Poul Erik Hansen
8:Mikael Lassen
7:Jonathan Hemmer-Hansen
7:Anton Herrig Liebermann
7:Allan Jensen
7:Jørgen Møller
7:Conny Jensen
7:Anders Sydney Jensen
7:Jane Abrahamowitz
7:Keld Skytte Petersen
7:David Ramsey
7:Andreas Svane Bech
7:Finn Olav Koustrup
7:Jesper Schade
7:Sven Bødker
7:John Pedersen
7:Skagen Fuglestation
7:Jørgen Peter Kjeldsen
7:Kristian Nielsen
7:Stephan Skaarup Lund
7:Clausjannic Labuz
7:John Ernst Rønnenfelt
7:Tom Giersing
7:Charlotte Stawitzki
7:Jens Jørgen Pedersen
7:Jørn Ladegaard
7:Ester Dalby Andersen
7:Gitte Holm
7:Karsten Skygge Andersen
7:Karsten Haug
7:Ole Snerling
7:Tove Mølgaard
7:John Rieland
7:Kim Duus
7:Morten Riis
6:Troels Eske Ortvad
6:Vagn Freundlich
6:Karsten Nilsson
6:Gitte Nielsen Laursen
6:Lindy Foulum
6:Christina Pedersen
6:Egon Østergaard
6:Torben Frank Hansen
6:Max Nøraa Nielsen
6:Hans Erik Nielsen
6:Tony Fox
6:Axel Pedersen
6:Jørgen Terp Laursen
6:Søren Blanke
6:Henry Larsen
6:Per Madsen
6:Allan Frederiksen
6:Ulrik Knudsen
6:Anders Skovholm
6:Inge-Lise Mortensen
6:Jesper Tofft
6:Vibeke Mortensen
6:Martin Kristensen
6:Flemming Værgman
6:Niels Ørbæk
6:Ann Maria Linnea Dithmer
6:Finn Ebbe Hansen
6:Preben Aagaard Nielsen
6:Lars Fenger Nielsen
6:Marianne Aamann
6:Andreas Petersen
5:Peter Christiansen
5:Dieter Maaszen
5:Rune Palmqvist
5:Lars Johansen
5:Stig Rubæk
5:Lars Nørgaard Andersen
5:Keld Ørum Jensen
5:Jette Reeh
5:Jesper Leegaard
5:Mads Paulsen
5:Frank Møller Nielsen
5:Rikke Rørbech
5:Kristian Laustsen
5:Thomas Elbek
5:Poul Hansen
5:Pia Jakobsen
5:Carsten Juhl
5:Stig Hansen
5:Hans Henrik Schou
5:Anders Prehn
5:Rune Sø Neergaard
5:Aage Wichmann
5:Carsten Birket Andersen
5:Brian Lyngsøe Nilsson
5:Ronni Røjgaard
5:Tune Hasle Nielsen
5:John Bang Jørgensen
5:Henrik Nyrup
5:Knud N. Flensted
5:Poul Holm
5:Lars Andersen
5:Lisbeth Rødbro Jeppesen
5:Knud Erik Strange
5:Gert Mossin
4:Erik Tanderup
4:Erik Jensen
4:Michael Larsen
4:Stiig Brix
4:Jens-Erik Nygaard
4:Helge Sørensen
4:Bent Lyngklip Kjeldgaard
4:Jørgen Carlo Larsen
4:Anton Thøger Larsen
4:Hans Falk-Petersen
4:Jan Ejvind Andersen
4:John Graversgaard
4:Kurt Prentow
4:Flemming G. Andersen
4:Niels Juul
4:Leif Jensen
4:Gert Rasmussen
4:Anne Blotting
4:Leif Bisschop-Larsen
4:Bruno Kvist Madsen
4:Frands Jensen
4:Lene Hjorth
4:Jan Hedal
4:Henrik Thormann
4:Peter Mæhl
4:Jørgen Schultz
4:Allan Bech
4:Kjeld Bjarne Nielsen
4:Torben Bøgeskov
4:Troels Holm
4:Åge Matthiesen
4:Claus Quist Pedersen
4:Jesper Møller
4:Bjarne Steenberg
4:Henrik Møller
4:Érik Heberg
4:Hans Ole Christensen
4:Hans Eising
4:Gert Østerbye
4:Bo K. Stephensen
4:Tommy Bjørk
4:Torben Skytte Hvass
4:Margit Mølbak Ringkjøbing
4:Mads Bjarke Salling
4:Sebastian Thorup Hansen
4:John Holm
4:Niels Jessen
4:Børge K Stavensø
4:Michael Nielsen
4:Erik Mandrup Jacobsen
4:Jørn Grønhøj Lausen
3:Bent Bak
3:Peter Breyen
3:Ole Bo Olsen
3:Erik Vestergaard-Jensen
3:Finn Toftegaard
3:Tscherning Clausen
3:Freya Mørup-Petersen
3:Lene Timmermann
3:Ole Nørgaard
3:Karsten Ludvig Rasmussen
3:Else Marie Jespersen
3:Karen Sander Jensen
3:Uffe Lund
3:Finn Jensen
3:Bjarne Hemmingsen
3:Jens Overgaard Christensen
3:Jens Kristian Holm
3:Bjarke Huus Jensen
3:Kjeld Tommy Pedersen
3:Hanne Danielsen
3:Gert Thomsen
3:Gorm Vognsen Jensen
3:Claus Mortensen
3:Kristoffer Høyer
3:Ole Lund
3:Kristian Torben Rasmussen
3:Elsebeth Gludsted
3:Frans Maribo Pedersen
3:Frank Andersen
3:Uffe Gjøl Sørensen
3:Claus Nielsen
3:Mathias Blicher Bjerregård
3:Jan Christophersen
3:Jens Paulsen
3:Jørgen Muldtofte
3:Helle Andersen
3:Bent Møllmann Jürgensen
3:Asger Røjbek Sørensen
3:Jytte Hansen
3:Henrik F. Nielsen
3:Erik Damm
3:Jørgen Ballegaard
3:Kield Andersson
3:Ivan Sejer Beck
3:Edvin Haupt
3:Vagn Højkjær Larsen
3:Peter Bohnstedt
3:Flemming Hørsted
3:Gunhild Brink
3:Leif Sturla Nielsen
3:Karin Bach
3:Niels Lund
3:Mariane Dalgaard Kragelund
2:Uffe Musse Rasmussen
2:Gorm Thyge Wæhrens
2:Knud Erik Vinding
2:Jan Løvås
2:Kenneth Hummelmose Sønderby
2:Jørgen Vigstrup
2:Bent Nielsen
2:Carsten Fynbo Larsen
2:Tonny Christensen
2:Peter Halkier
2:Gunnar Tindborg
2:Jørgen Terkelsen
2:Vibeke Tofte
2:Thøgersen Søren
2:Karsten Hansen
2:Martin Strømkjær
2:Henrik Mørch Christensen
2:Birgit Nielsen
2:Lars Hougaard
2:Kirsten Marie Haugstrup
2:Jan Stener Jørgensen
2:Anders Vedel
2:Jens Ole Knudsen
2:Marianne Schäfer
2:Jørgen Staarup Christensen
2:John Hansen
2:Jens Rye Larsen
2:Gunnar Knudsen
2:Lars Rathje
2:Erik Mørk Nielsen
2:Flemming Lyng Larsen
2:Hans Corvenius Nilsen
2:Inger Filipsen
2:Christian Hintze
2:Kenn Rasmussen
2:Bent B Pedersen
2:Finn Skov
2:Kjeld Lund
2:Niels Peter Brøgger
2:Gunner Kjerulf Poulsen
2:Jakob Møller
2:Kristoffer Eliasen
2:Poul Madsen
2:Søren Grøntved Christiansen
2:Kell Grønborg
2:Jens Thalund
2:Henning Olsen
2:Jan Salmonsen
2:John Brask
2:Peter Bonne Eriksen
2:Kent Mossin
2:Mogens Damm
2:Gunnar Jørgensen
2:Flemming Clement
2:Henrik Asbjørn Pedersen
2:Bernt Rasmussen
2:Anne Grethe Lund Sørensen
2:Palle Nielsen
2:Bo Tonnesen
2:Jens Lilleør
2:Morten Brendstrup-Hansen
2:Jesper Kiersgaard
2:Harry Jensen
2:Erik Thomsen
2:Niels Røjle
2:Axel Mortensen
2:Karen Kusk
2:Anne Morsing
2:Henrik Brandt
2:Erik R. Jespersen
2:Bodil Dahl
1:Jan Broesbøl
1:Finn T Nielsen
1:Lars Philip Nielsen
1:Peter Vadum
1:Niels Dohn
1:Lars Falck
1:Henrik Hansen
1:Lise Bogsnes
1:Henrik Nielsen
1:Preben Jakobsen
1:Gert Nicolaisen
1:Claus Kesby
1:Jan Carlo van Dijk
1:Hans Jørgen Bruun Pedersen
1:Karl Top
1:DOF Nordjylland
1:Vibeke Ulrike
1:Erik Hauritz
1:Henning Søndergaard
1:Karin Gustausen
1:Mette Berg Hansen
1:Mogens Poulsen
1:Boris Schønfeldt
1:Klaus Thommesen
1:David Boertmann
1:Søren Andersen
1:Charlotte Mahlberg
1:John Steffensen
1:Mads Kjeldgaard Oddershede
1:Anne Drøhse
1:Jakob Sunesen
1:Morten Schou
1:Gunnar Hansen
1:Preben Rosenkilde
1:Magnus Bang Hansen
1:Per Delphin
1:Carsten Jørgensen
1:Jan Kahr Sørensen
1:Anette Reinholdt
1:Inger-Lisbeth Damm
1:Jonna Forsom
1:Susanne Fortmeier
1:Nils Holsko
1:Ejgild Sørensen
1:Poul Ulrich Riis
1:John Frisenvænge
1:Leif Olsen
1:Martin Almosetoft
1:Lene Ørskov
1:Einar Flensted-Jensen
1:Karl Åge Broen
1:Mathias Vilsgaard Ravn
1:Nanna Liv Elkjær Olsen
1:Henrik Kolsbjerg
1:Trine Søndergaard
1:Torben Brix
1:Peter Styrbæk
1:Børge Vistisen
1:Hans-Peter Svendsen
1:Steen Christensen
1:Poul Bastholm Nørgaard
1:Lars Michael Nielsen
1:Thomas Borup Svendsen
1:My Størup
1:Carsten Horup Bille
1:Arne Bo Larsen
1:Claus Reimann
1:Liselotte Kahns
1:Richard Hansen
1:John Dalgaard Hansen
1:Carsten Krog Pedersen
1:Jørgen Haugaard
1:Jens Søgaard Hansen
1:Henry Teahan
1:Jørgen Lind
1:Jens Dejgaard Jensen
1:Thorkild Bjerre Christensen
1:Per Christensen
1:Freddy Hansen
1:Ulla Paulsen
1:Martin Bro
1:Ole Lund Jensen
1:Gert Nordskilde
1:Lone Sørensen
1:Lars Erdmann
1:Sten Hartung
1:Knud Søndergaard
1:Torben Christiansen
1:Henrik Petersen
1:Knud Boysen
1:Morten Tom-Petersen
1:Thora Frello & Jesper Høy Hansen
1:Thorkild Bastholm
1:Jørn Holm
1:Lilly Sørensen
1:Flemming Søndergaard
1:Susanne Primdahl
1:Peter Gleisenstein
1:Anders Roel
1:Søren Peter Jensen
1:Poul Jørgensen
1:Laila Neermann
1:Michael Winther
1:Inger Nielsen
1:Thomas Hellesen
1:Søren Nysteen
1:Niels Dideriksen
1:Jannik Hansen
1:Knud Erik Mortensen
1:Peter Triantafillou
1:Conny Brokholm
1:Arne Hastrup
1:Carlo Klavsen
1:Steen Brølling
1:Jimmie Jensen
1:Knud Vægter
1:Flemming Rasmussen
1:Carsten Friager
1:Ole Henrik Scharff
1:Lars Skovgaard
1:Jan Ravnborg
1:Ulrik Kjøller Skovenborg
1:Liselotte Folling
1:Britt Høj
1:DOF Fuglenes Hus
1:Lotte Mejer Sørensen
1:Christina Thomsen
1:Thomas Schytt
1:Annette B. Olesen
1:Bent Rønsholdt
1:Knud Olsen
1:Lars Rytter
1:Poul Højbjerg Jacobsen
1:Jan Skjoldborg Kristensen
1:Henrik Friis
1:Peter Larsen
1:Stig Toft Madsen
1:Jørn Dyhrberg Larsen
1:Morten Kattenhøj
1:Mikkel Kure Jakobsen
1:Tine Budde
1:Inge-Lise Tobiesen
1:Mads Elley
1:Villy Lauritsen
1:Dubbeld Samplonius
1:Esben Eriksen
1:Jan Blichert-Hansen
1:Bent Nielsen
1:Tobias Johansen
1:Peter Kjer Hansen
1:Milton Christensen
1:Erik Søgaard-Andersen
1:Peter Jensen
1:Jens Høg
1:Jens Mikkel Lausten
(0.027 sekunder)