TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket
    STATISTIKKER  

Aktive bidragydere
Bidragydere pr. interface
Anvendte lokaliteter
100 artsrigeste lokaliteter
Observationer pr. år
Kommuner
Arter
    100 LOKALITETER MED FLEST ARTER  
Opdateres hver nat
Arter:Lokalitet:
347Grenen, Skagen
341Blåvands Huk
313Gedser Odde
309Korshage
304Tipperne
300Gilbjerg Hoved
287Skagen-området
286Nordstrand, Skagen
283Feddet
283Vestamager (Kalvebod Fælled)
280Vest Stadil Fjord
279Kikhavn
278Agger Tange
277Christiansø
275Mandø
275Sydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden
273Harboøre Tange
273Hovvig, Odsherred
273Skallingen
271Kongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-155055)
269Hyllekrog
267Klydesøreservatet, Vestamager
267Nordstrand ved Batterivej
266Hammeren
265Bygholm Vejle
265Ishøj Strand
265Kongelundsstranden (del 1-3)
265Ølsemagle Revle
264Batterivej, Skagen
264Nordmandshage
261Dovns Klint
260Anholt
259Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene)
259Gjerrild Nordstrand
259Keldsnor
259Sneum Digesø
259Spodsbjerg
259Værnengene
257Køge Sydstrand
254Dueodde
253Saksfjed Inddæmning
253Saltholm
252Fornæs
252Højerup, Stevns
252Rosenvold
252Skjern enge
252Søndervig
250Gerå Enge og Strand
250Margrethe Kog
250Reservatet, Skagen
249Filsø
249Klydesøen, Vestamager
248Aflandshage
248Tryggelev Nor & Salme Nor
247Nivå Bugt og strandenge
246Nyord Enge
245Grønningen
245Gulstav
245Lille Vildmose
244Borreby Mose
244Hvide Sande
244Mandehoved
244Vallensbæk og Ishøj Strandenge
243Tontoft Nakke, Nordals
242Ellekrattet, Skagen
241Fyns Hoved
241Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved
240Nørrestrand
239Hønen, Sønderho
238Gulstav Mose
238Røsnæs spidsen
237Sneum Sluse
237Sønderho Strand
237Årslev Engsø
236Brabrand Sø
236Gniben, Sjællands Odde
236Langli
236Sønderho og Sommerhusområde
235Avedøre Holme
235Hellebæk området
235Kammerslusen
235Ulvshale Nordstrand
234Det Grå Fyr, Skagen
234Nexø Sydstrand
233Gilleleje By
232Ertholmene
232Kofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden
232Nyeng
231Egå Engsø
231Holløse Bredning
231Nordhavnstippen/Stubben
231Staunings Ø
229Bøjden Nor
228Melby Overdrev
228Sødringholm Strand
227Nørre Lyngvig
227Skagen By
227Ulvedybet
227Østerø Sø (Knudshoved)
227Årsdale
(0.002 sekunder)