STATISTIKKER  

Aktive bidragydere
Bidragydere pr. interface
Anvendte lokaliteter
100 artsrigeste lokaliteter
Observationer pr. år
Kommuner
Arter
    100 LOKALITETER MED FLEST ARTER  
Opdateres hver nat
Arter:Lokalitet:
360Grenen, Skagen
346Blåvands Huk
314Gedser Odde
310Ertholmene
310Korshage
303Gilbjerg Hoved
303Tipperne
301Nordstrand, Skagen
291Agger Tange
290Kalvebod Fælled
289Kikhavn
287Skagen-området
286Feddet
285Christiansø
283Vest Stadil Fjord
282Sydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden
281Mandø
279Hovvig, Odsherred
278Skallingen
277Harboøre Tange
275Kongelundsområdet (alle lok.nr. 155031-155055)
273Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene)
272Hyllekrog
271Bygholm Vejle
271Hammeren
270Batterivej, Skagen
270Kongelundsstranden (del 1-3)
270Ølsemagle Revle
268Gjerrild Nordstrand
267Ishøj Strand
267Klydesøreservatet, Kalvebod Fælled
267Nordmandshage
267Nordstrand ved Batterivej
266Værnengene
264Reservatet, Skagen
264Sneum Digesø
263Dovns Klint
263Højerup, Stevns
263Keldsnor
262Anholt
261Dueodde - træk-iagttagelser
261Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved
261Køge Sydstrand
261Saltholm
261Spodsbjerg
260Aflandshage
259Tontoft Nakke, Nordals
257Ellekrattet, Skagen
257Skjern enge
256Gerå Enge og Strand
256Rosenvold
255Det Grå Fyr, Skagen
255Fornæs
255Grønningen
255Hønen, Sønderho
255Søndervig
254Lille Vildmose
254Saksfjed Inddæmning
253Gulstav
253Nivå Bugt og strandenge
252Filsø
251Tryggelev Nor & Salme Nor
250Klydesøen, Kalvebod Fælled
250Margrethe Kog
249Borreby Mose
249Gniben, Sjællands Odde
249Nyord Enge
248Fyns Hoved
248Skagen By
248Sønderho Strand
248Vallensbæk og Ishøj Strandenge
247Hvide Sande
246Gulstav Mose
245Nordhavnstippen/Stubben
244Klydesøområdet, Kalvebod Fælled
244Røsnæs spidsen
244Sønderho og Sommerhusområde
243Holløse Bredning
243Mandehoved
243Sneum Sluse
242Nørrestrand
242Årslev Engsø
241Kofoeds Enge, del 1 af Kongelundsstranden
240Gilleleje By
239Egå Engsø
239Langli
239Staunings Ø
238Brabrand Sø
238Hellebæk området
237Avedøre Holme
236Kroghage ved Gedser
236Melby Overdrev
236Ulvshale Nordstrand
235Kammerslusen
235Nexø Sydstrand
235Nyeng
234Bøjden Nor
233Amager Fælled
233Årsdale
232Utterslev Mose, Del I, II og III
(0.002 sekunder)