STATISTIKKER  

Aktive bidragydere
Bidragydere pr. interface
Anvendte lokaliteter
100 artsrigeste lokaliteter
Observationer pr. år
Kommuner
Arter
    100 OBSERVATØRER MED FLEST INDTASTNINGER PR. INTERFACE  


Indtastninger via hjemmeside:Navn:
1083424Tim Andersen
310656Klaus Malling Olsen
295610Erik Vikkelsø Rasmussen
293030Jørgen Hulbæk Christiansen
241238Henning Lykke Larsen
237471Svend Erik Jessen
230876Svend Aage Linderström
215698Christian Glahder
214420Arne Møller
201986Blåvand Fuglestation
182185Eilif S. Bendtsen
158044John Faldborg
157510Georg Guldvang
157209Anni & Peter Nielsen
157067Orla Jakobsen
156036Steen Højmark-Jensen
151281Karsten Winding
129211Thorkil Brandt
128250Tina H. Hansen
128074Michael Køie Poulsen
122032Stig Kjærgaard Rasmussen
116903Frank Desting
114907Jens Gregersen
113541Bjarne Nielsen
113454Leif Frederiksen
107537Michael Trasborg
106985Søren Peter Pinnerup
103928Kim Fischer
103919Eigil Larsen
103525Brian Wielsøe
102137Lars Tom-Petersen
100425Annette Friis
94980Niels Bomholt Jensen
90078Hans Knakkergaard
89679Tony Allan Frederiksen
84285Peter Staarup Christensen
80307Preben Berg
79745Skagen Fuglestation
73245Jørgen Scheel
72781Allan Haagensen
72694René Rantzau
72492Hanne Kapala
71201Kaj Abildgaard
69834Jonas Halberg
69364Lasse Braae
66686Kjeld Hansen
66007Per Damgaard Poulsen
65734Christian A. Jensen
65686Ralph Qwinten
65524Jens Lund Hansen
64986Keld Henriksen
64167Thomas Vikstrøm
64152Svend Anker Schwebs
63932Hans Pinstrup
63513Leo L. Hansen
63372Stig Linander
62695Bo T. Johansen
62516Benny Steinmejer
60726Tom Bak Andersen
60311Jakob Engelhard
60247Bent Bøggild Pedersen
60037Egon Iversen
57714Knud-Erik Andersen
57602Kurt Jensen
57409Tonny Ravn Kristiansen
56587Klaus Homøe
56464Peder Nygaard Nielsen
55270Carsten Sand
53357Carsten Svejstrup Sørensen
52686Brian Kristensen
52343Ella Mikkelsen
51799Henrik Gerner Baark
51052Leif H. Jacobsen
49327Thomas Varto Nielsen
49027Kirsten Pedersen
48721Mogens Wedel-Heinen
48070Gedser Fuglestation
47841Bent Jakobsen
47529Ib Gundelach
46153Karsten Busk Laursen
45741Roberto Brunicardi
45373Ole Nilsson
45036Steffen S. Nielsen
45013Terje Seidenfaden
43906Ursula Burmann & Arne Bo Larsen
43591Kim Berg
43409Flemming Toxværd
43124Allan Janniche
43044Gert Fahlberg
42329Preben Pedersen
42232Birthe Karpfen
41486Per Schiermacker-Hansen
39770John David
39720Kurt M. Nielsen
39329David Manstrup
39103Rolf Christensen
38166Klaus Sørensen
37407Dan Blohm
37304Jan Kiel
37283Ejnar Korsgaard
(0.050 sekunder)