STATISTIKKER  

Aktive bidragydere
Bidragydere pr. interface
Anvendte lokaliteter
100 artsrigeste lokaliteter
Observationer pr. år
Kommuner
Arter
    100 OBSERVATØRER MED FLEST INDTASTNINGER PR. INTERFACE  


Indtastninger via hjemmeside:Navn:
974223Tim Andersen
296731Klaus Malling Olsen
267022Erik Vikkelsø Rasmussen
264212Jørgen Hulbæk Christiansen
230318Svend Aage Linderström
219495Henning Lykke Larsen
185205Arne Møller
182554Christian Glahder
174932Svend Erik Jessen
168403Blåvand Fuglestation
156555Anni & Peter Nielsen
155927Eilif S. Bendtsen
155883Steen Højmark-Jensen
138549John Faldborg
137022Orla Jakobsen
134464Karsten Winding
130304Georg Guldvang
125768Michael Køie Poulsen
108834Thorkil Brandt
107106Bjarne Nielsen
105533Tina H. Hansen
103737Frank Desting
103525Brian Wielsøe
102180Stig Kjærgaard Rasmussen
99785Kim Fischer
99708Leif Frederiksen
96849Michael Trasborg
96357Jens Gregersen
94940Lars Tom-Petersen
89680Tony Allan Frederiksen
89391Hans Knakkergaard
81740Eigil Larsen
80031Niels Bomholt Jensen
76905Peter Staarup Christensen
73244Jørgen Scheel
73218Preben Berg
72694René Rantzau
70372Allan Haagensen
69834Jonas Halberg
67830Hanne Kapala
65685Ralph Qwinten
65556Christian A. Jensen
65144Per Damgaard Poulsen
64152Svend Anker Schwebs
63742Kjeld Hansen
63498Leo L. Hansen
62283Lasse Braae
61117Kaj Abildgaard
60006Annette Friis
59164Benny Steinmejer
59082Bo T. Johansen
57982Bent Bøggild Pedersen
57714Knud-Erik Andersen
57110Keld Henriksen
57097Stig Linander
56914Egon Iversen
56901Jens Lund Hansen
55824Hans Pinstrup
54769Jakob Engelhard
54439Kurt Jensen
53701Tom Bak Andersen
52696Søren Peter Pinnerup
52271Carsten Sand
51799Henrik Gerner Baark
51221Ella Mikkelsen
50765Thomas Vikstrøm
50009Carsten Svejstrup Sørensen
49338Brian Kristensen
49319Thomas Varto Nielsen
48774Tonny Ravn Kristiansen
47450Skagen Fuglestation
46768Klaus Homøe
46624Kirsten Pedersen
46503Peder Nygaard Nielsen
45035Gedser Fuglestation
44956Roberto Brunicardi
44076Mogens Wedel-Heinen
43803Leif H. Jacobsen
43410Flemming Toxværd
42704Ole Nilsson
42179Birthe Karpfen
41234Karsten Busk Laursen
40908Bent Jakobsen
39277Preben Pedersen
39208Kurt M. Nielsen
39207Terje Seidenfaden
39103Rolf Christensen
38073Klaus Sørensen
37283Ejnar Korsgaard
37227David Manstrup
37176Ole Amstrup
36801Per Schiermacker-Hansen
36748Per Quaade
36371Ib Gundelach
35938Gert Fahlberg
35316Dan Blohm
34856Leif Kristensen
34674Ivan Olsen
34087Ursula Burmann & Arne Bo Larsen
33562Kim Berg
(0.040 sekunder)