STATISTIKKER  

Aktive bidragydere
Bidragydere pr. interface
Anvendte lokaliteter
100 artsrigeste lokaliteter
Observationer pr. år
Kommuner
Arter
    100 OBSERVATØRER MED FLEST INDTASTNINGER PR. INTERFACE  


Indtastninger via hjemmeside:Navn:
1162241Tim Andersen
329944Jørgen Hulbæk Christiansen
323721Erik Vikkelsø Rasmussen
321880Svend Erik Jessen
310916Klaus Malling Olsen
263590Henning Lykke Larsen
247718Christian Glahder
232365Blåvand Fuglestation
231042Svend Aage Linderström
219372Arne Møller
213397Eilif S. Bendtsen
182591Georg Guldvang
179687Orla Jakobsen
173936John Faldborg
168803Karsten Winding
157383Anni & Peter Nielsen
156063Steen Højmark-Jensen
153647Thorkil Brandt
146592Tina H. Hansen
142433Stig Kjærgaard Rasmussen
134071Michael Køie Poulsen
132320Jens Gregersen
130488Frank Desting
126910Leif Frederiksen
118312Eigil Larsen
117267Michael Trasborg
116806Lars Tom-Petersen
116057Søren Peter Pinnerup
115276Bjarne Nielsen
109746Skagen Fuglestation
106953Kim Fischer
106592Niels Bomholt Jensen
105410Brian Wielsøe
91239Peter Staarup Christensen
90987Hans Knakkergaard
89679Tony Allan Frederiksen
89020Preben Berg
87853Bent Bøggild Pedersen
79490Kaj Abildgaard
76405Hanne Kapala
75887Leif Sturla Nielsen
75469Allan Haagensen
73633Jens Lund Hansen
73300Lasse Braae
73290Jørgen Scheel
73165Keld Henriksen
72691René Rantzau
71829Thomas Vikstrøm
70693Tom Bak Andersen
70014Hans Pinstrup
69834Jonas Halberg
69161Kjeld Hansen
68708Stig Linander
68350Tonny Ravn Kristiansen
66922Jakob Engelhard
66914Per Damgaard Poulsen
65823Christian A. Jensen
65686Ralph Qwinten
64723Bo T. Johansen
64589Benny Steinmejer
64168Svend Anker Schwebs
64157Peder Nygaard Nielsen
64055Bent Jakobsen
63566Leo L. Hansen
62665Klaus Homøe
61686Jonas Hansen Tchikai
61227Egon Iversen
60072Steffen S. Nielsen
59689Ib Gundelach
59578Kurt Jensen
57865Carsten Sand
57726Knud-Erik Andersen
57709Leif H. Jacobsen
56097Carsten Svejstrup Sørensen
55347John David
54881Brian Kristensen
54808Mogens Wedel-Heinen
53809Ursula Burmann & Arne Bo Larsen
52366Ella Mikkelsen
51995Karsten Busk Laursen
51912Gedser Fuglestation
51801Henrik Gerner Baark
51726Kim Berg
50897Kirsten Pedersen
50200Terje Seidenfaden
50158Gert Fahlberg
50048Knud Christensen
49326Thomas Varto Nielsen
45987Roberto Brunicardi
45851Ole Nilsson
45507Per Schiermacker-Hansen
44258Preben Pedersen
44199Allan Janniche
44049Svend Wøjcik-Jonasson
43409Flemming Toxværd
43115Ole Frøstrup Andersen
42616Birthe Karpfen
42448Martin Rheinheimer
42341Skjern Gruppen
41491Peder Rasmussen
(0.071 sekunder)