STATISTIKKER  

Aktive bidragydere
Bidragydere pr. interface
Anvendte lokaliteter
100 artsrigeste lokaliteter
Observationer pr. år
Kommuner
Arter
    100 OBSERVATØRER MED FLEST INDTASTNINGER PR. INTERFACE  


Indtastninger via hjemmeside:Navn:
1012781Tim Andersen
305630Klaus Malling Olsen
276047Erik Vikkelsø Rasmussen
272590Jørgen Hulbæk Christiansen
230390Svend Aage Linderström
225609Henning Lykke Larsen
195500Arne Møller
192696Christian Glahder
190780Svend Erik Jessen
173735Blåvand Fuglestation
162628Eilif S. Bendtsen
156799Anni & Peter Nielsen
155985Steen Højmark-Jensen
143163John Faldborg
142177Orla Jakobsen
139412Karsten Winding
138792Georg Guldvang
125783Michael Køie Poulsen
115319Thorkil Brandt
113056Tina H. Hansen
110891Bjarne Nielsen
107771Frank Desting
107395Stig Kjærgaard Rasmussen
104217Leif Frederiksen
103525Brian Wielsøe
101755Jens Gregersen
100958Michael Trasborg
100151Kim Fischer
96794Lars Tom-Petersen
89775Eigil Larsen
89680Tony Allan Frederiksen
89546Hans Knakkergaard
85517Niels Bomholt Jensen
79315Peter Staarup Christensen
75748Preben Berg
73244Jørgen Scheel
72694René Rantzau
72287Annette Friis
71102Allan Haagensen
70621Søren Peter Pinnerup
69834Jonas Halberg
69469Hanne Kapala
65686Ralph Qwinten
65649Christian A. Jensen
65405Per Damgaard Poulsen
64883Kaj Abildgaard
64685Lasse Braae
64537Kjeld Hansen
64152Svend Anker Schwebs
63501Leo L. Hansen
60408Bo T. Johansen
60337Benny Steinmejer
59867Skagen Fuglestation
59819Jens Lund Hansen
59272Keld Henriksen
59165Stig Linander
58396Egon Iversen
58208Hans Pinstrup
58181Bent Bøggild Pedersen
57714Knud-Erik Andersen
56577Jakob Engelhard
56015Kurt Jensen
55898Tom Bak Andersen
55455Thomas Vikstrøm
53399Carsten Sand
52167Ella Mikkelsen
51799Henrik Gerner Baark
51345Tonny Ravn Kristiansen
51114Carsten Svejstrup Sørensen
50513Brian Kristensen
49824Klaus Homøe
49319Thomas Varto Nielsen
49080Peder Nygaard Nielsen
47933Kirsten Pedersen
45798Gedser Fuglestation
45641Mogens Wedel-Heinen
45634Roberto Brunicardi
45294Leif H. Jacobsen
43781Ole Nilsson
43491Bent Jakobsen
43410Flemming Toxværd
42513Karsten Busk Laursen
42228Birthe Karpfen
41295Terje Seidenfaden
40433Preben Pedersen
39878Ib Gundelach
39466Kurt M. Nielsen
39103Rolf Christensen
38294Per Schiermacker-Hansen
38204David Manstrup
38166Klaus Sørensen
37706Gert Fahlberg
37580Ursula Burmann & Arne Bo Larsen
37283Ejnar Korsgaard
37215Ole Amstrup
37075Per Quaade
36314Kim Berg
35836Dan Blohm
35591Steffen S. Nielsen
34856Leif Kristensen
(0.037 sekunder)