TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket
    STATISTIKKER  

Aktive bidragydere
Bidragydere pr. interface
Anvendte lokaliteter
100 artsrigeste lokaliteter
Observationer pr. år
Kommuner
Arter
    AKTIVE BIDRAGYDERE I 2018  

Lokalafdeling: Type: År:
  

Antal observationer pr. observatør (2574 observatører) i 2018:

28268:Svend Aage Linderström
22733:Eilif S. Bendtsen
21714:Hans Knakkergaard
20820:Kim Fischer
20022:Christian Glahder
19668:Georg Guldvang
19299:Erik Vikkelsø Rasmussen
17932:Steen Højmark-Jensen
17720:Anni & Peter Nielsen
16723:Tim Andersen
14975:Jørgen Scheel
14532:Jørgen Hulbæk Christiansen
13843:Klaus Malling Olsen
13316:Henning Lykke Larsen
13135:Ralph Qwinten
12928:Annette Friis
12408:Svend Anker Schwebs
12156:Jens Gregersen
12064:Klaus Sørensen
11799:Svend Erik Jessen
11607:Henrik Gerner Baark
11472:Henrik Knudsen
11119:John Faldborg
10917:Preben Berg
10056:Jesper Hornskov
9941:Frank Desting
9937:Blåvand Fuglestation
9701:Eigil Larsen
9661:Karsten Winding
9612:Ejnar Korsgaard
9569:Tina H. Hansen
9308:Thorkil Brandt
9257:Birthe Karpfen
9137:Niels Bomholt Jensen
9120:Lars Tom-Petersen
8908:Stig Kjærgaard Rasmussen
8868:Jacob Niss
8798:Michael Trasborg
8792:Bjarne Nielsen
8466:Søren Skriver
8298:Leif Frederiksen
8213:Kim Berg
8203:Kurt Jensen
7894:Knud Nielsen
7869:Christian A. Jensen
7508:Orla Jakobsen
7070:Christian Michael Villadsen
6887:Ib Gundelach
6624:Peder Nygaard Nielsen
6610:Lars Nielsen
6540:Gerner Majlandt
6455:Michael Køie Poulsen
6429:Kaj Abildgaard
6150:Leif Kristensen
6009:Lasse Braae
5785:Steffen S. Nielsen
5592:Ursula Burmann & Arne Bo Larsen
5513:Ella Mikkelsen
5445:Kirsten Pedersen
5361:David Manstrup
5358:Gert Fahlberg
5324:Dan Rostgaard-Nielsen
5226:Ole Frøstrup Andersen
5183:Jens Lund Hansen
5155:Hans Pinstrup
5145:Thomas Vikstrøm
5139:Henning Larsen
5130:Knud Pedersen
5070:Aleks Lund
5067:Joakim Matthiesen
4974:Henrik Böhmer
4866:Benny Steinmejer
4804:Ole Amstrup
4597:Knud Christensen
4594:Søren Mygind
4535:Bo T. Johansen
4495:Egon Iversen
4471:Tom Bak Andersen
4395:Brian Wielsøe
4306:Ole Friis Larsen
4302:Leo L. Hansen
4297:René Rantzau
4229:Bjarne Hove-Jensen
4216:Kjeld Hansen
4207:Lars Jensen Kruse
4166:Michael Brunhøj Hansen
4142:Stig Linander
4128:Per Quaade
4074:Klaus Bo Jensen
4072:Gunnar Jørgensen
4056:Keld Henriksen
4046:Terje Seidenfaden
3944:Simon Iversen
3916:Jesper Johannes Madsen
3899:Morten Christensen
3858:Carsten Søndergaard
3827:Søren G. Nielsen
3806:John Rieland
3762:Klaus Homøe
3762:Ole Nilsson
3671:Gerda Bladt
3665:Mogens Wedel-Heinen
3652:Skjern Gruppen
3644:Martin Rheinheimer
3637:Vera Jessen
3609:Palle A. F. Rasmussen
3551:Leif H. Jacobsen
3546:Peder Rasmussen
3530:Anders Wiig Nielsen
3493:Morten Bentzon Hansen
3477:Torben Brygger
3434:Søren Peter Pinnerup
3420:Per Schiermacker-Hansen
3374:Tonny Ravn Kristiansen
3285:Dan Blohm
3262:Gedser Fuglestation Træktælling
3217:Per Ekberg
3151:Mikael Funch
3131:Morten Jenrich Hansen
3103:Vagn Wendel Sørensen
3080:Kim Mouritsen
3057:Svend Wøjcik-Jonasson
3023:Pierre Bentzen
3022:Peter Staarup Christensen
3017:Carsten Svejstrup Sørensen
2983:Bent Jakobsen
2895:John David
2892:Kurt Due Johansen
2880:Erik Agertoft
2868:Stefan Andersen
2853:Karsten Busk Laursen
2832:Niels Peter Møller Jensen
2802:Mogens T. Kofod
2745:Carl Bohn
2722:Poul Hald-Mortensen
2678:Knud-Erik Andersen
2676:Brian Martinsen
2659:Ulla Munch Hansen
2650:Ivo Petersen
2629:Jan Kiel
2619:Jan Østerby Olesen
2609:Jørgen Madsen
2605:Brian Kristensen
2566:Gert Brosbøl
2563:Hanne Kapala
2555:Jakob Engelhard
2498:Casper Sylvester Jensen
2493:Peter Rand
2492:Holger Hansen
2482:Anette Kjærø
2472:Vilhelm Dalgaard
2468:Leif Schack-Nielsen
2464:Rolf Christensen
2422:Skagen Fuglestation
2352:Martin Høj Hansen
2312:Rasmus Turin
2310:Jan Sørensen
2307:Jørgen Staarup Christensen
2293:Jonas Kjærgaard
2244:Vagn Stenager
2223:Kristian Bruus-Jensen
2214:Theo Askov
2209:Ole C. Olesen
2167:Lars Mogensen
2165:Jette Hallig
2161:Flemming Petersen
2153:Preben Pedersen
2149:Henrik Boeg
2128:Allan Haagensen
2126:Alex Sand Frich
2107:Carsten Sand
2094:Tommy Kaae
2084:Jacob Sterup
2076:Uffe Terndrup
2065:Jens Albert
2055:Julie W. Broge
2047:Michael Borch Grell
2029:Peter Schwartz Jensen
2026:John Toft Kristensen
2012:Hans Christophersen
2009:René Rørbæk
2004:John Jensen
1986:Erik Jensen
1977:Finn Madsen
1972:Gedser Fuglestation
1937:Allan Nielsen
1935:Tage Madsen
1914:Steen Vester Pedersen
1861:Jan W. Badura
1859:Ole Goldschmidt
1850:Arne Bruun
1845:Luise Ekberg
1838:Per Bækgaard
1822:Boye Madsen
1814:Paul Nilsson
1805:Hans Rasmussen
1798:Erik Bisballe Jensen
1795:Torben Sebro
1793:Thomas Bundgaard Rasmussen
1784:Kim Biledgaard
1782:Thomas Varto Nielsen
1780:Niels Utzon
1779:Gert Thorhauge Andersen
1778:Bjarne Boye Sørensen
1774:Jens Bækkelund
1771:Jens Thalund
1768:Søren Højager
1735:Niels Kristian Bech Jensen
1723:Nis Rattenborg
1718:Per Uldall Hansen
1713:Hans Fæster
1704:Lars Frede Petersen
1699:Morten Lilleskov Christensen
1692:Erhardt Edmund Ecklon
1681:Erik Røjgaard
1671:Lars Peter Hansen
1671:Orla Jessen
1668:Jon Lehmberg
1656:Palle Bo Larsen
1655:Kennerth Kristensen
1639:Oluf Lou
1629:John Mikkelsen
1624:Peter Thomasen
1623:Anders Brinkmann
1622:Henrik Haaning Nielsen
1621:Jan Svejgaard Jensen
1618:Roberto Brunicardi
1610:Torben Rasmussen
1605:Simon Vikstrøm
1603:John Brask
1567:Ole Søgaard
1564:Hans Christensen
1557:Michael S. Johansen
1552:Bo Ryge Sørensen
1551:Andreas Winding Mønsted
1543:Steen Lauritsen
1541:Gert Lystrup Jørgensen
1532:Hanne Clausen
1530:Hans Kurt Pedersen
1527:Rasmus Due Nielsen
1522:Laurids Erik Andreassen
1507:Martin Iversen
1505:Henrik Rähr
1493:Bent Markussen
1478:Helge Esager
1476:Jens Ekelund
1455:Richard Larsen
1454:Per Damgaard Poulsen
1445:Jesper Brodersen
1444:Anders Horsten
1441:Jørgen Bech
1434:Svend Erik Petersen
1422:Torben Nielsen
1418:Stefan Stürup
1415:Søren Brinch Pedersen
1412:Mogens Stoustrup Jensen
1411:Jørgen Eng Jensen
1408:Birgitte Wiwe
1398:Jakob Strand
1383:Lars Paaby
1376:Kis Boel Guldmann
1364:Steen E. Jensen
1361:Anders Rasmussen
1359:Michael Larsen Hansen
1358:J. P. Ringtved Andersen
1351:Torben Møller
1340:Helge Mølbach Sørensen
1317:John Speich
1315:Leif Novrup
1302:Peter Markussen
1300:Vagn Gjerløv
1300:Søren Bøgelund
1291:Ole Zoltan Göller
1286:Dennis Martinek Langholz
1280:Kurt Willumsen
1279:Leif Sørensen
1274:Johannes Bang
1267:Hanne Tøttrup
1263:Bent Karup Frederiksen
1255:Jan Speiermann
1254:Emil Skovgaard Brandtoft
1249:Kent Olsen
1241:Gabor Graehn
1239:Flemming H. Nielsen
1228:Bent Bøggild Pedersen
1218:Flemming Rieck
1208:Kim Hagen Andersen
1199:Leif Nørgaard Schmidt
1191:Jens Christensen
1170:Heidi Quist
1165:Ole F. Jensen
1163:Flemming Kusk
1162:Geoffrey Charles Preston
1156:Jan Pedersen
1132:Jens Lodal
1120:Hjalte Benjamin Johansen
1118:Palle Sørensen
1117:Bent Jensen
1115:Torben Juul Hansen
1114:Torben Kragh
1113:Jens Lilleør
1111:Jens Wiberg
1109:Steen Reinholdt
1107:Kell Olsen
1102:Carsten Gørges Laursen
1093:Erik Jensen
1089:Henrik Stenholt
1083:Morten D. D. Hansen
1082:Mogens Larsen
1081:Peter Hartoft-Jacobsen
1070:Søren Poulsen
1069:John Stokholm Jensen
1066:Martin Svinth Ebbesen
1054:Lene Hjorth
1054:Hans Rasmussen
1053:Morten Swayne Storgaard
1047:Keld Bakken
1044:Per Aarkrog
1042:Niels Andersen
1037:Carl Jochimsen
1034:Finn Jensen
1034:Herluf Johansen
1025:Per Huniche Jensen
1016:Jens Lind
1000:Anders Vadstrup
993:Erik Groth-Andersen
986:Erik Mandrup Jacobsen
986:Finn Andersen
975:Morten Müller
972:Finn Just Christensen
967:Helge Røjle Christensen
966:Bent Carstensen
964:Thomas Buus Nielsen
960:Allan Janniche
958:Kristian Birchvald Jensen
958:Jan Hammer
953:Lars Breum Jeppesen
953:Thomas Boll Kristensen
949:Helge Clausen
939:Egon Mogensen
939:Timme Nyegaard
938:Per Poulsen
937:Mikael Kristensen
936:René Christensen
936:Michael Mosebo Jensen
930:Sune Riis Sørensen
922:Dorte F. Sørensen
912:Kenn Rasmussen
900:Per Hauge
897:Erik Ehmsen
896:Helge S. Jensen
896:Morten Borup
892:Stinne Aastrup
891:Susanne Rørdam Skov
883:Per Rasmussen
877:Colin Watson
875:Steen Reimers
874:Allan Kjær Villesen
873:Poul Erik Bøgelund Weinreich
855:Georg Hoffmann
853:Keld Dahl Pedersen
847:Troels Eske Ortvad
844:Tim Hesselballe Hansen
833:Jim Pedersen
824:Nicolai Vitt Meyling
823:Morten Møller Hansen
822:Bent Søndervang
819:Nina Rosendahl Larsen
815:Mogens Lykkegaard
812:Jan Sørensen
810:Jonas Halberg
803:Anders Prehn
801:Mads Danielsen
798:Inger Nielsen
794:Kurt M.Nielsen
793:Mathias Blicher Bjerregård
791:Jens Albrechtsen
788:Harry Antonisen
787:Anders Odd Wulff Nielsen
786:Johnny Meilvang Lawcock
785:Carl Johan Corneliussen
783:Lars Svith
778:Martin Lundholm
772:Keith Fox
760:Erik Schramm
748:Daniel Andersen
740:John Andersen
736:Steen Kryger
733:Michael Aggerbeck
724:Ole Dahlgreen
723:Helle Suadicani
721:Else Klint
718:Sigfred Munk
714:Kirsten Bruun Møller
714:Lars Boesen
710:Kaj Nissen
708:Martin R. Jessen
706:Jesper Leegaard
703:Anders Høgsholm
702:Poul Erik Sperling
700:Jørgen Peter Kjeldsen
700:Christian Bøggild
697:Jens Zeeberg
696:Jesper Møller
694:Thomas Hellesen
694:Allan Pade
691:Asbjørn Jensen
691:Poul Præstgaard
685:Poul Larsen
684:Peter Ellegård Larsen
684:Daniel Palm Eskildsen
684:Poul Erik Jeppesen
683:Gregers Johannesen
680:Asger Lykkegaard Møldrup
679:Carl Aage Hesselberg
678:Jørgen Hjorth Jensen
678:Albert Schmidt
677:Dennis Jürgensen
676:Lise Nielsen
673:Flemming Thomasen
672:Michael Fink Jørgensen
668:Lars Grøn
667:Lars Kristensen
662:Arne Kiis
661:Kristian Angelo-Nielsen
651:Lars Munk
650:Peter Manstrup
643:Britta Overgaard Jensen
642:Helle Andersen
642:Merete Mortensen
642:Filsø Gruppen
640:Henrik Toft
640:Erling Krabbe
634:Henning Schmidt
631:Svend Rønnest
630:Ole Bøgh Vinther
627:Jens Friis-Walsted
626:Henrik Mikkelsen
623:Hans Olrik
623:Steen Flex
622:Carsten Primdahl Lorentsen
615:Søren Haaning Nielsen
614:Mogens Johansson
611:Mette Lyngdorf
609:Kurt Kaack Hansen
608:Peter Lillesø
608:Evald Mehlsen
605:Frank Jensen-Hammer
603:Christian Rørdam
603:Peter Leth Olsen
597:Finn A. Jensen
597:Daniel Lehmberg
596:Bo Tureby Hansen
595:Stig Prehn
594:Frank Svensson
592:Arne Volf
591:Thomas Kampmann
590:Lisbeth Petersen
588:Gøran Jakobsen
587:Allan Frederiksen
585:Karl Erik Kristensen
577:Tage Holdgaard Andersen
577:Tommy Leegaard Kruse
576:Michael Ancher
576:Per C. Pedersen
572:Philip Elbek
569:Per Kjær
567:Allan Jensen
565:Jørn Vinther Sørensen
562:John Pedersen
561:Svend Erik Mikkelsen
561:Karsten Haug
559:Bo Hansen
559:Carsten Bruun
559:Nils Kruse
556:Kaj Agerbæk
548:Thorkild Lund
547:David B. Collinge
544:Peter Andersen
543:Jens Eriksen
543:Kristoffer Hansen
542:Kirsten Laursen
542:Jens Peter Lomholt
536:Martin Liebermann
533:Helle Regitze Boesen
532:Bøje Nielsen
530:Peter Lange
528:Jens C. Pedersen
527:Henning Heldbjerg
527:Philippe Provençal
523:Viggo Petersen
521:Kjeld Nielsen
515:Conni Lauritzen
512:Orla Kristensen
511:Leo Bøjlesen
509:Peter Bonne Eriksen
507:Gorm Vognsen Jensen
505:Kell Grønborg
502:Mogens Erlandsen
502:Inger Filipsen
501:Peter Enemark
498:Harry Andresen
495:Flemming Pagh Jensen
488:Jens Jørgen Andersen
488:Søren Peter Jensen
487:Anton Thøger Larsen
486:Bjørn Frikke
486:Marianne Hjortlund
480:Michael Nørfelt
475:Sven Wemmelund
475:Uffe B. Nielsen
474:Poul Henning Christensen
464:Tscherning Clausen
464:Karsten Pagh
463:Jens Ballegaard
453:Jimmy Hoen
452:Anni Oppelstrup
447:Dorte Colditz
447:Jan Blichert-Hansen
445:Keldsnor Fuglestation
445:Ejgild Sørensen
444:Steen Søgaard
443:Preben Jensen
443:Majbrit Madsen
441:Jesper Jørgensen
440:Frank Abrahamson
440:Poul Blicher Andersen
436:Frits Rost
435:Marta Bagoly Grun
431:Per Tejsner
431:Carsten Fog
431:Mads Paulsen
429:Jan Bihlet
428:Bjarne Holm
427:Karin Gustausen
427:Gert Rasmussen
427:Agner Svenstrup
427:Karsten Klausen
425:Johnny Krämer Christensen
425:Karin Abildgaard
425:Axel Pedersen
421:Bent Bardtrum
419:Liva Gerd Bonnesen
417:Poul Henrik Pedersen
415:Jens Eriksen
414:Erik Christophersen
409:Jan Eriksen
409:Svend Ove Jensen
407:Carsten Skou
406:Jens Erik Knudsen
406:Frederik Grønfeldt
405:Jarl R. Andersen
404:Lars H. Mortensen
401:Kjeld Tommy Pedersen
401:Bjarne Golles
401:Klaus Flemløse
401:Flemming Mortensen
400:Inge Jensen
400:Jens Veilgaard Vendelbo
398:Niels Imhoff Nielsen
397:Morten Christensen
397:Allan Bech
390:Niels Poul Dreyer
390:Esben Eriksen
387:Erik Busk
387:Poul Mogensen
384:Rune Palmqvist
384:Carsten Andersen
378:Rasmus Strack
376:Kari Varvikko
374:Jørgen Møller
372:Kjeld Hansen
370:Jens Mortensen
368:Lars Rudfeld
364:Klaus Bertram Fries
363:Viggo Kristensen
360:Jesper Tofft
360:Per Clauson-Kaas
359:Leif Sturla Nielsen
358:Stevns-observatørerne v/Tim Andersen
356:Erik Balle
356:Conny Hartmann
354:Bent Lyngklip Kjeldgaard
352:Gert Nicolaisen
349:Leif Bisschop-Larsen
349:Lars Dinesen
349:Jørgen Terp Laursen
349:Tonny Papillon
345:Carsten Jørgensen
343:Hans Skotte Møller
338:Bøje Rauff
338:Kim Duus
338:Frank Møller Nielsen
336:Thorkild Bastholm
335:Flemming Storgaard
333:Mogens Damm
333:Troels Guldager Nielsen
332:Dennis Bjerring Quistgaard
331:Karl Pedersen
330:Poul Erik Hansen
330:Lene Berthing
328:Ingelise Aarøe Petersen
328:Georg Kristensen
328:Lars Holm Hansen
328:Michael Andersen
326:Frank Pelle
324:Margit Mølbak Ringkjøbing
321:Arne Lilhauge
313:David Nestved
313:Anders Hammergart
312:Alex Rosendal
310:Jens Paulsen
310:Carsten Friis Overby
310:Mikael Lassen
309:Ove Pedersen
307:Hans Olav Møller
306:Troels M. Krogh
305:Gitte Nielsen Laursen
305:John Dreyer Andersen
304:Jørgen Schultz
304:Anni Pedersen
302:Jette Reeh
301:Kirsten Pedersen
300:Lars Nørgaard Andersen
300:Ivan Skov Pedersen
299:Dorte Andersen
298:Rasmus Romme
298:Henriette Tøttrup Hansen
297:Jacob Lind
297:Uffe Gjøl Sørensen
295:Uffe Damm Andersen
295:Rune Sø Neergaard
295:Vagn Donskov
294:Henrik Wejdling
294:Freddy Hansen
291:Jørgen Terkelsen
291:Anne Grethe Lund Sørensen
291:Henning Madsen
289:Niels Juul
288:Flemming Hørsted
285:Carsten Birket Andersen
282:Ole Sørensen
282:Søren Mortensen
281:Henrik Brandt
280:Mogens Larsen
280:Vagn Freundlich
280:Mark Hammond
279:Sven Bødker
277:Leif Olsen
276:Klaus Berggreen
276:Gert Østerbye
275:Erik Enevoldsen
275:Ib Jensen
274:Gorm Thyge Wæhrens
273:Vagn Højkjær Larsen
273:Jens Kirkeby
273:Torkil Werner Jørgensen
273:Finn Bro
270:Kåre Kristiansen
270:Lars Johansen
269:Andreas Bruun Kristensen
268:Joan Laursen
267:Kurt Prentow
266:Arnbjørn Jens Jørgensen
266:Tonny Henriksen
265:Hans Jørgen Falk
264:Peter Nicolai Halvorsen
263:Karsten Ludvig Rasmussen
261:Jonathan Hemmer-Hansen
259:Gunhild Justesen
258:Torben Johannesen
257:Poul Krag
256:Hanne Albertsen
256:Esben Stubbe Østergaard
256:Bjarke Huus Jensen
255:Charlotte Stawitzki
254:Andreas Petersen
253:Søren Bøgh
252:Hans Petersen
251:John Frikke
251:Per Reng
251:Lars Walsted Christoffersen
250:Jørgen Munck
250:Lars Andersen
249:Niels Jessen
248:Bjarne Steenberg
248:Rune Tjørnløv
247:Stig Sonne
247:Jytte Fuglsang Nissen
244:Peter Simonsen
243:Jan Riis-Hansen
243:Morten Christensen
243:Hans-Peter Svendsen
243:Peter Cilius Christensen
243:Rasmus Bomann Andersen
242:Morten Glyb
241:Henrik Leth
240:Kristian Nielsen
240:Inge Kirk
238:Jens-Gert Hansen
238:Henrik Dissing
237:Keld Anegaard Knudsen
237:Henrik Læssøe
237:Birgit Nielsen
236:Vibeke Mortensen
235:Christian Damgaard Andersen
234:Ivan Olsen
234:Gunhild Brink
233:Frank Overgaard Nielsen
233:Peter Pelle Clausen
232:Hans Falk-Petersen
231:Margit Hove
231:Inger & Ivan Zink-Nielsen
230:Nanna Liv Elkjær Olsen
229:Lars Fenger Nielsen
229:Jakob Dall
229:Alice Jørgensen
228:Ole Nyegaard
228:Egon Østergaard
227:Jakob Selvli-Buch
226:Brian Jakobsen
226:Frank Pedersen
225:Jørgen Nørgård
225:Carsten Juhl
225:Erland Erlandsen
224:Jane Ditzel
224:Steen Jensen
223:Kurt Loftkjær
221:Niels Erik Johansen
221:Niels Vejsgaard
221:Anders Østerby
219:Martin Dan Hansen
218:Arne Jensen
217:Brian Rasmussen
217:Anders Myrtue
216:Kurt Christensen
214:Finn Frandsen
213:Claus Dalskov
211:Tina Fleischer
210:Henrik Henriksen
210:Troels Monrad
209:Thyge Enevoldsen
207:Jan Smidt
206:Per F. Kristensen
206:Lisbeth Rødbro Jeppesen
206:Anne Blotting
204:Anders Søgaard
204:Henrik Møller Thomsen
203:Carsten Enggaard Stidsen
201:Peter R. Pedersen Derdau
200:Jørgen Steengaard
199:Niels Ørbæk
199:Jørgen Reedtz
198:Jens Jensen
198:Niels Evald Jensen
198:Thomas Thelle
198:Hans Henrik Bay
198:Hans Henrik Schou
197:Steen Winkel
196:Oliver Jensen
196:Helene Pilgaard Hejlskov
196:Peter Mæhl
196:Stig Hansen
195:Sten Nielsen
195:Jeppe Thornfeldt Sørensen
194:Lotte og Erik Brühl
194:Kjeld Jensen
193:Patrick Hasager Lauritsen
192:Christian Gade
191:Ivan Sejer Beck
191:Henning With Jensen
190:Henry Larsen
190:Hans Okkels Birk
188:Rolf Bisgaard
187:Mogens Majland
187:Michael Vecht
185:Erik Jensen
184:Peder Pedersen
183:Morten Kofoed-Hansen
182:Vicky Knudsen
182:Kim Rosing-Asvid
181:Michael Nielsen
181:Søren Ulrich Thomsen
180:Henrik Hald Nørgaard
179:Eigil Thomasen
178:Johanne Øhlers Aagaard
177:Bent Pedersen
175:John Bang Jørgensen
175:Bjørn Jakob Andersen
173:Simon S. Christiansen
173:Jens-Erik Nygaard
172:Erik Overgaard
172:Mogens Holme
171:Erik Mørk Nielsen
171:Jens Ole Byskov
170:Verner Jensen
170:Tonny Nielsen
169:Marianne Aamann
168:Christian Hintze
168:Sten Petersen
168:Michael L.J. Glentedal
166:Keld Skytte Petersen
166:Knud Erik Strange
166:Holger Daugaard
165:Carsten Høeg
164:Svend Dybkjær
164:Henrik Mørup-Petersen
164:David Ramsey
164:Bo Svenning Petersen
164:Henrik Heering
164:Mette Jensen
164:Jørgen Lund Bjerregaard
164:Steffen Kronborg
163:Henrik Petersen
163:Peter Kjer Hansen
161:Claus Gjerrild
161:Tue Brix
160:Ole Leegaard Jensen
160:Niels Tønnes Petersen
159:Kresten Madsen
158:Henning Simonsen
158:Kurt Buchmann
156:Morten Brendstrup-Hansen
155:Børge K Stavensø
155:Finn Ebbe Hansen
155:Jan Søren Pedersen
154:Bent Møllmann Jürgensen
153:Jens Skovgaard Pedersen
153:Stiig Brix
152:Bo Jensen
152:Ragnar Smith
151:Henning Ettrup
151:Ole Snerling
151:Kristian Torben Rasmussen
150:Tune Hasle Nielsen
149:Johnny Hedegaard
148:john Schustin
148:Jacob Lyster
148:Niels-Christian Lau
147:Kiehn Andersen
147:Michael Schwalbe
147:Jens Hasager Kirk
146:Finn Lund Henriksen
144:Laila Neermann
143:Peter Halkier
143:Stig Toft Madsen
143:Niels Jarnum
142:Jan Lindgaard Rasmussen
142:Kjeld Lund
141:Ole Bech
141:Iben Hove Sørensen
141:Erik Søgaard-Andersen
141:Ronni Røjgaard
141:Asger Røjbek Sørensen
140:Mads Bjarke Salling
140:Mads Jensen Bunch
140:Morten Rasmussen
140:Carlo Pedersen
139:Poul Reynolds
138:Andreas Hagerman
138:Hans-Peter Larsen
137:Jan Hedal
136:Dennis Pedersen
134:Bo Levesen
133:Niels Jørgen Jensen
133:Jens Bonde Poulsen
133:Bo Valeur
132:Finn Olav Koustrup
131:Peter Holm
131:Gitte Holm
131:Bent Birk Kristensen
131:Mogens Daugård
130:Steen Franch
130:Carl Peter Laursen
130:Lars Max Nielsen
130:Kristoffer Høyer
130:Poul H. Nielsen
129:Carsten Nielsen
129:Bjørn og Nancy Møller
128:Paul Tofte Groesmeyer
128:Mikael Blicher
128:Jørn Haarby Hansen
127:Gunnar Tindborg
127:Else Marie Jespersen
127:Ringkøbing K Gruppen v. Hanne Albertsen
126:Jesper Bjørn
125:Ole Nørgaard
125:Ulla Brandt
124:Poul Vestergård Rasmussen
124:Jan Carlo van Dijk
124:Anders Sydney Jensen
122:Henrik Kaufmann Sørensen
122:Stefan Prochaska-Frenzel
122:Henrik Asbjørn Pedersen
121:Jane Abrahamowitz
121:Jens Gram
121:Rune Larsen
120:Eske Frank Morthensen
119:Ole Brauer
119:Jonas Hansen Tchikai
119:Lene Smith
119:Knud Boysen
118:Peter Triantafillou
118:Jan Salmonsen
117:Dubbeld Samplonius
117:John Hansen
117:Kjeld Bjarne Nielsen
117:Steffen Brøgger-Jensen
117:Tonny Christensen
117:Jørgen Hansen
116:John Hansen
116:Peter Christensen
115:Birthe Rise
115:David Lykke Pedersen
115:Lars Olsen
114:Søren Lund
114:Lars Bernitt Birk
114:Henrik Kingo Andersen
113:Inger Christensen
113:Bent Rønsholdt
112:Bjarne Haugaard
112:Jesper Nelby Kristiansen
112:Jens Ole Knudsen
112:Frede Jakobsen
111:Flemming Olsen
111:Martin Bro
110:Åge Matthiesen
110:Liselotte Folling
110:Peter Christiansen
110:Lars Gabrielsen
110:Henrik Neubauer
109:Bruno Kvist Madsen
109:Theis Kragh
108:Hans-Henrik Wienberg
108:Torben Petersen
108:Inge Christiansen
108:Garko Stinus
107:Leif Jensen
107:Aage Kabbelgaard
107:Niels Peter Andreasen
106:Troels Leuenhagen Petersen
106:Torben Laursen
105:Claus Nielsen
105:Jan Ejvind Andersen
105:Thomas Schytt
105:Michael Thelander
104:Jytte Hansen
104:Jan Haaning Nielsen
104:Freya Mørup-Petersen
104:Lars Falck
103:Carl Skovbjerg Johnsen
103:Andreas Svane Bech
103:Jette Lynge Jensen
102:John Hansen
102:Henrik Madsen
102:Karl Top
102:Jan Valeur
102:Pia Jakobsen
102:Anders Mehlgaard Sørensen
101:Svend Aage Knudsen
100:Nikolaj Thomsen
100:Bent Nielsen
100:Jens Rye Larsen
100:Tommy Jensen
100:Nils Holsko
100:Lilly Sørensen
100:Flemming Clement
100:Kirsten Floor
99:Karsten Hansen
99:Evy Nielsen
99:Marco Møller
99:Peter Andreasen
99:John Holm
99:Thøgersen Søren
99:Lasse Hillgaard
99:Lars Rostgaard
98:Hanne Danielsen
97:Lars Philip Nielsen
97:Lars Bardtrum
97:Helle Raith Sørensen
97:Karen Sander Jensen
96:Anne-Marie Bech
96:Niels Dideriksen
96:Yvonne Feldskov
95:Hanne Nielsen
95:Kristian Pedersen
95:Andreas Kristian Pedersen
94:Henrik Friderichsen
94:Niels Erik Simonsen
93:Bo K. Stephensen
93:Torben Skytte Hvass
93:Hans Erik Nielsen
92:Claus Pørksen
92:Anders Otto Nielsen
91:Niels Chr. Nielsen
91:Rita Merete hansen
91:Erik Thomsen
91:Sebastian Thorup Hansen
89:John Steffensen
89:Henrik Andersen
89:Thomas Christensen
89:Jesper Kiersgaard
89:Ole Laursen
89:Ole Emil Hansen
89:Jørn Grønhøj Lausen
88:Tom Giersing
87:Svend Fischer-Nielsen
87:Flemming G. Andersen
87:Troels Holm
87:Poul Hansen
86:Peter Thygesen
86:Anders Refstrup
86:Anders Tvevad
86:Peter Torp
85:Lars Rathje
85:Kirsten Sund Hansen
85:Bernt Rasmussen
85:Preben Aagaard Nielsen
85:Peter Engelschmidt
85:David Boertmann
84:Jens Kristian Holm
84:Jens Jørgen Pedersen
84:Niels Henrik Valerius
83:Flemming Søndergaard
83:Thomas Læssøe
83:Bettina og Martin Haubitz
82:Kurth Pedersen
82:Gunnar Hansen
82:Carsten Moth Iversen
81:Jakob Møller
81:Søren Ring Ibsen
80:Jan Løvås
80:Bo Fabech
80:Suzette Frydensberg
80:Bente Line Sivebæk
79:Jan Paul
79:Flemming Lyng Larsen
78:Jørn Dyhrberg Larsen
78:Aase Jensen
78:Flemming Lundberg
78:Else Dupont
78:John Clausen
77:Henrik Kisbye
77:Brian Skræm
77:Klaus Bjerre
77:Ole Zimmermann
77:Karsten Nilsson
77:Ole Lilleør
77:Jens Overgaard Christensen
76:Morten Riis
76:Knud Olsen
75:Thomas Nicolai Pedersen
75:Kristian Røge
75:Lars Jørgensen
74:John Andersen
74:Birger Giskehaug
74:DOF Bornholm
74:Jan Halling
74:Helle Dyrting
74:Jens Bjerg
73:Peter Strandvik
73:John Graversgaard
73:Martin Kristensen
73:Per Frydenlund Nielsen
73:Klaus Anker Hansen
73:Paul Shimmings
73:Jens Brøndum
72:Jørgen Nørrevang Jensen
72:Folmer Hjort Kristensen
72:Hanne Pedersen
72:Poul Erik Junk
71:Martin Vestergaard
71:Bodil Dahl
71:Torben Balsløw
70:Karl Schlichter
70:Bent Christiansen
70:Alice Kramhøft
70:Stephan Skaarup Lund
69:Martin Strømkjær
69:Lars Højbjerg
69:Martin Poulsen
69:Jesper Mandrup Jensen
69:Anders Nielsen
69:Henning Gøtz
69:Anders Vedel
68:Ulrik Kjøller Skovenborg
68:Asker Aarkrog
68:Lindy Foulum
68:Bjarne Bo Jensen
67:Anders Skovholm
67:Henrik Lund
67:Jørn Skeldahl
67:Clausjannic Labuz
66:Hans Eising
66:Joshua Haahr
66:Helene Bjørn
66:Ib Johannes Bager
65:John Ellebæk
65:Inge-Lise Mortensen
65:Karen Bentsen
64:Stig Englund
64:Åge Gejl Hansen
64:Alexander Lee
64:Kristian Berg Hejlesen
64:Torben Bøgeskov
64:Morten Schwennesen
63:Johan Henrik Funder Castenschiold
63:Henrik Krogh-Jensen
63:Carsten Jonassen
63:Stig Rubæk
63:Hans Henrik Larsen
62:Conny Brokholm
62:Jens Ryge Petersen
62:Jess Sander Frederiksen
62:Anders Bæhr Nielsen
62:Thomas Elbek
62:Niels Daugaard Sørensen
62:Lærke Haffgaard
62:Freddy Hansen
62:Birthe Zimmermann
61:Vibeke Hansen
61:Henrik Thormann
61:Jens Muff Hansen
60:Frits Mønsted
60:Peter Rasmussen
60:Carsten Fynbo Larsen
60:Frederik Johansen
60:Karen Merete Klausen
60:Helge Dethlefsen
59:Carsten Michael Jørgensen
59:Solveig Jonasson
59:Birgitte Norby
58:Joan Ferrer Obiol
58:Bent Sørensen
58:Ole Pedersen
58:Peter Borg
58:Sebastian Klein
58:Brian Lyngsøe Nilsson
58:Jørn Eskildsen
57:Klavs Dahl Christensen
57:Sune Madsen
57:Lasse Stig Abildgaard
57:Jens Kvist Nielsen
57:Flemming Vind
57:Hans Ole Christensen
56:Anders Kildemoes
56:Bjarne Streyffert Rosenfeldt
56:Birger Rasmussen
56:Aage Wichmann
56:Jonna Lindegård
56:Niels Røjle
56:Frans Julin
56:Birte Zobbe
56:Janus Neumann
55:Flemming Værgman
55:Mads Hagen
55:Troells Melgaard
55:Peder Jakobsen
55:Jørn Ladegaard
55:Frands Jensen
55:Ann Maria Linnea Dithmer
55:Hans-Christian Køie Poulsen
54:Michael Gammelholm Jensen
54:Poul Holm
54:Lars Maltha Rasmussen
54:Steen Petersen
54:Keld Ørum Jensen
54:Søren Bay
53:Niels Peter Brøgger
53:Per Vindis
53:Carsten Møller Jensen
53:Malene Joudeh
53:Jens Peter Gundorf
53:Nis Pedersen
53:Hans Danielsen
53:Karin Bach
52:Tony Fox
52:Lars Rytter
52:Hans Møller Christensen
52:Magnus Bang Hansen
52:John Hansen
52:Martin Søgaard Nielsen
52:Mikkel Willemoes Kristensen
52:Peter Holm-Jensen
52:Ib Petersen
52:Andrea Collinge
52:Michael Larsen
51:Jens O. Hansen
51:Erling Sørensen
51:Erik Damm
51:Christian M. Jespersen
51:Henrik Bjørslev
50:Jørgen Vigstrup
50:Niels Røjbek
49:Johnny Laursen
49:Henrik Kalckar Hansen
49:Steen Brølling
49:Steffen Nielsen
49:Signe Uldall
48:Michael Bonefeld Bladt
48:Steen Christensen
48:Rikke Rørbech
48:Henrik Friis
48:Christian Strunge
48:Annalise Nymand
48:Claus Brostrøm Nielsen
48:Børge Vistisen
47:Anders Piper
47:Joakim Engel
47:Sten Asbirk
47:Bo Netterstrøm
47:Lars Kromann-Larsen
47:Rolf Lehrmann
47:Mattias Kempe
46:Kell Juul Kristensen
46:Finn Jeppesen
46:Erik Biel
46:Gert Pedersen
46:Lotte Mejer Sørensen
46:Allan Steensen
46:John Hartwich
46:Kristian Kirk
46:Andreas Andreasen
46:Claus Barnewitz
46:Knud Erik Vinding
45:Jens Ditlev Fromsejer
45:Anne Tilling
45:Lars Ytte
45:Jørgen Carlo Larsen
45:Jesper Schade
45:Joy Klein
45:Uffe Mynster
45:Erik Kramshøj
45:Kenneth Larsen
45:Johan Svedholm
45:Rune B. Christensen
45:Niels Peter Frandsen
44:Torben Evald
44:Jørgen Alfastsen
44:Hans Carl Søndergaard - Jensen
44:Per Christensen
44:Viggo Diness
44:Hans Erik Dylmer
44:Preben Bach
43:Erik R. Jespersen
43:Troels Torstein
43:Janne Kjær Larsen
43:Søren Tanderup
43:Henrik Pedersen
43:Uffe Musse Rasmussen
43:Edvin Haupt
43:Henning Petersen
43:Liselotte Kahns
43:Mads Syndergaard
42:Benny Kristensen
42:Niels Hamborg Jensen
42:Villy Lauritsen
42:Peter Breyen
42:Andreas Egelund Christensen
42:Kirsten Halkjær Lund
42:Poul Holm Pedersen
42:Søren Peder Nielsen
41:Sten Hartung
41:Kjeld Pedersen
41:Kirsten Nielsen
41:Lars Møgeltoft Poulsen
40:Poul Jørgensen
40:Lasse Birch Højrup
40:Ester Dalby Andersen
40:Poul Vesterlund Pedersen
40:Jørgen Lind
40:Uffe Rasmussen
40:Benny Haahr
40:Thorbjørn Thorslund
39:Conny Jensen
39:Hans Corvenius Nilsen
39:Ole Henrik Scharff
39:John Nielsen Schmidt
39:Mogens Kristensen
39:Bjarne Jørgensen
39:Kent Mossin
39:Peter Werenberg Just
39:Erling Kock Jensen
39:Brian Maar Pedersen
38:Jens Barfred
38:Tommy Bjørk
38:Jens Rasmussen
38:Jesper Toft
38:Ole Aaquist Johansen
38:Niels Kofod-Nielsen
38:Laus Gro-Nielsen
37:Claus Nordstrøm
37:Peter Thomsen
37:Olaf G. Christiani
37:John Hovmand
37:Jan Ravnborg
37:Rasmus Matthiesen-Juhl
37:Laila Bøhrk
37:Søren Friis
37:Peter Damgaard
37:Mads Elley
36:Henning Bach Christensen
36:Per G. Henriksen
36:Anders Tøttrup
36:Knud N. Flensted
36:Morten Kattenhøj
36:Peter Alberg Nielsen
36:Elsebeth Gludsted
35:Ulrik Knudsen
35:Grete Sonne
35:Mathias Glavind
35:Niels Jørgen Jensen
34:Thomas Borup Svendsen
34:Jan Bolding Kristensen
34:Ole Tonnesen
34:Mogens Ribo Petersen
34:Michael Steen
34:Bjarne Hemmingsen
34:Klaus Jensen
34:Gunnar Knudsen
33:Ben Woodhams
33:Søren Nysteen
33:Peter Rodemann
33:Lars P. Johansson
33:Jan Stener Jørgensen
33:Ivan Naurholm
33:Anders Roel
33:Kevin Kuhlmann Clausen
33:Hans Rytter
33:Jakob Sunesen
33:Morten Tom-Petersen
33:Michael Norden Guldbrandsen
32:Søren Vinding
32:Lars Jensen
32:Jens Mølbak
32:Jørgen Kabel
32:Torben Dyhrberg
32:Thomas Christian Beck
32:Nikolaj Correll
32:Torben Varming
32:Lisbeth Boye Jensen
31:Carsten Horup Bille
31:Karsten Rasmussen
31:Niels Jørgen Clausen
31:Poul Bastholm Nørgaard
31:Anders Kjær Nielsen
31:Birgit Ulsøe Kristensen
31:Jens Johansen
31:Ebbe Kirkegaard
31:Birger Furbo
31:Michael Juul Nielsen
31:Christian Hjorth
31:Claus Quist Pedersen
30:Peter Denyer
30:Carlo Klavsen
30:Peter Thisted
30:Mogens Poulsen
30:Simon Tull
30:Henrik Nyrup
30:Lars Juul Pedersen
30:Karin Andersen
30:Ane Margrethe Bjerre
30:Preben Clausen
30:Laue Lund
30:Christian Thomasen
29:Steen Peters Rasmussen
29:Jacob Salvig
29:Peter Gleisenstein
29:Birger Lønning
29:Stig Jensen
29:Finn Baggesen
29:Marie Mørup Jacobsen
29:Michael Birn
29:Ulla Baslund
29:Lars Peter Kvist
29:Mirjam Hoogeveen
29:Palle Graubæk
29:Hans Jørgen Bruun Pedersen
29:Kristoffer Eliasen
29:Henrik F. Nielsen
29:Jonas Morsing Thomasen
28:Örnulf Asker
28:Ole Frederiksen
28:Boris Schønfeldt
28:Henry Nielsen
28:Jørgen Ballegaard
28:Ole Hansen
28:Ole Frimer
28:Kenneth Bach Christensen
28:Elly Hansen
28:Kurt Møller Hansen
28:Kaj Erik Nielsen
27:Hans Staunstrup
27:Anton Herrig Liebermann
27:Poul Ulrik
27:Henrik Mørch Christensen
27:Michael Christiansen
27:Ulrik Reeh
27:Christian Olesen
27:Andreas Bennetsen Boe
27:Dieter Maaszen
27:Lars Holst Pedersen
27:Henrik Møller
27:Rasmus Bygholm
27:Flemming Skovgaard Larsen
26:Peter Christiansen
26:Holger Voldum
26:Ole Bo Olsen
26:Anders Fischer
26:Gitte Christiansen
26:Eyvind Malchow-Møller
26:Helene Naur Brochmann
26:Inger-Lisbeth Damm
26:Christian Leth
26:Jørgen Brink Hansen
26:Jan Andersen
26:Erik Buchwald
26:John Kristensen
26:Klaus Thommesen
26:Karl Filtenborg Kristensen
26:Anders Riiber Høj
25:Dorte Lund Petersen
25:Mette Jensen
25:John Markenvard
25:Vivian Risør Neidel
25:Ove E. Andersen
25:N. Asbjørn Holm
25:Jan Tøttrup Nielsen
25:Gunni Ærtebjerg
25:Rie Jensen
25:Palle Rosendahl Larsen
25:Krister Vasshus
25:Steen Øllgaard
24:Vibeke Tofte
24:Thomas Secher Jensen
24:Claus Vind-Andreasen
24:Karen Kusk
24:Jeppe Kajgaard
24:Niels Lund
24:Dorte Skjoldby
24:Britt Høj
24:Niels-Christian Christensen
24:Torben Bremholm
24:Lotte Lykke Stendahl
24:Søren Vincents
23:Alex Petersen
23:Ole Jespersen
23:Thorkild Bjerre Christensen
23:Claus Lindskov Møller
23:Jens Lykkebo
23:Henrik Wulff
23:Bent Hansen
23:Michael Ludvig Delpierre
23:Torben Back Sørensen
23:Palle Haugsgjerd Jensen
23:Jens Frimer Andersen
22:Bent Schäfer
22:Hans Peter Dahlgaard
22:Erik Overlund
22:Lars Heiring Sørensen
22:Mathias Vilsgaard Ravn
22:Per Wessel Buchwald
22:Niels Jørn Mortensen
22:Lisbeth Olesen
21:Vilhelm Christiansen
21:Lars Kaas
21:Esben Buch
21:Kai Hultmann
21:John Frisenvænge
21:John Winkler Neumann
21:Henriette Bjerregaard
21:Britta Merete Larsen
21:Jens Peter Sandholt
21:Finn T Nielsen
21:Jørgen Haugaard
21:Karen Thingsgaard
21:Else Østergaard Andersen
21:Poul Ulrich Riis
20:Bjørn Ginman
20:Michael Hauge
20:Jørgen Muldtofte
20:Henning Andersen
20:Albert Steen-Hansen
20:Karsten Fugl
20:Hans Staal
20:Rasmus Reiter
20:Palle Nielsen
20:Lisette Søgaard
20:Joakim Steinsvåg
20:Tove Mølgaard
20:Bent Holme
20:John Dalgaard Hansen
20:Knud Vægter
20:Thomas Kjær Christensen
20:Ole Krogh
20:Anni Stub
19:Morten Schou
19:Thomas Kandrup
19:Steffen Flindt
19:Henrik Jespersen
19:Heine Mølgaard
19:Kurt E. Nielsen
19:Hans Erik Jensen
19:Flemming Eskildsen
19:Hans Ole Matthiesen
19:Inge Olesen
19:Eigil Ødegaard
19:Jimmie Jensen
18:Johnny Madsen
18:Ulrik S. Sørensen
18:Jørgen Staun
18:Søren Klarskov Pedersen
18:Karsten Brejl
18:Henrik Damm
18:Else Brask
18:Erik Mølgaard
18:Jens Knud Larsen
18:DOF Fuglenes Hus
18:Kim Jensen
18:Jacob Poul Skoubo
18:Marianne Bentsen
18:John Ernst Rønnenfelt
18:Iben Ulbeck
18:Per Madsen
18:Eskil J. Nielsen-Ferreira
18:Michael Winther
17:Aage Langeland
17:Anders Bojesen
17:Peter Godtfredsen
17:Henrik Lindbjerg Jelling
17:Ulf Elman
17:Frans Maribo Pedersen
17:Per Hallum
17:Jens Dejgaard Jensen
17:Jakob Hammer
17:Lars Michael Nielsen
17:Carl Gustav Johannsen
17:Harry Jensen
17:Claus Reimann
17:Stefan Straarup
17:Flemming Falk
17:Steen Søgaard
17:Mogens Bak
17:Nicolai Lassesen
17:Heine Chr. Bonnevie
16:Bent Rung Nielsen
16:Hans Skov
16:Else Marie Løgsted
16:Hans Hansen
16:Karsten Skygge Andersen
16:Verner Vangsgaard Hansen
16:Jannik Andersen
16:Ernst Hjøllund
16:Mogens Neergaard
16:Holger Prehnum
16:Peter Bohnstedt
16:Carsten Krog Pedersen
16:Martin Frandsen
16:Hans Hovaldt
16:Else Kønig
16:Lars Bonde
16:Astrid Helin
16:Niels Jacob Jensen
16:Poul Madsen
16:Christina Pedersen
15:Hans Schou Frederiksen
15:Jesper la Cour
15:Michael Thomsen
15:Claus Rømer
15:Andreas Bo Larsen
15:Kim Hillgaard
15:Poul Erik Ravn
15:Erik Vestergaard-Jensen
15:Joakim Dybbroe
15:Poul Weje
15:Karen-Margrethe Nielsen
15:Frank Andersen
15:Anders Kristian Bærholm Frikke
15:Niels Bahl Andersen
15:Erik Gull
15:Bo Liengård
15:Bo Kayser
15:Louise Ærthøj Kannne Nikolajsen
15:Jørn Lykkegaard
15:Søren Grøntved Christiansen
15:Lars Bindholt
15:Per Grove Thomsen
15:Lars Laursen
15:Christian Scharff Grandorf
15:Stephan Hentrup
15:Søren Louis Rasmussen
14:Niels Jul Nielsen
14:Lene Teppel Rasmussen
14:Kurt Hansen
14:Lars Kirk
14:Thomas Lillelund Andersen
14:Else Steffin
14:Marianne Schäfer
14:Henrik Nielsen
14:Poul Carsten Pedersen
14:Denize Thejl Rasmussen
14:Viggo Stockmarr
14:Berit Foulum
14:Jonas ravn Pedsersen
14:Sten Pedersen
14:Jan Christophersen
14:Peter Vadum
14:Finn Bülow
14:Marian Würtz Jensen
14:Lars Bjarne Nielsen
14:Tine Priø
13:Knud Erik Ebbesen
13:Knud Erik Mortensen
13:Christophe Peucheret
13:Kirsten Marie Haugstrup
13:Henrik Frier
13:Søren Kristoffersen
13:Børge Søndergård
13:Ulla Paulsen
13:Christian Terp
13:Hans Sommer Lassen
13:Morten Krog
13:Jacob Zarlang
13:Henning R. Sørensen
13:Per Bo Hansen
12:Merry Sunke Larsen
12:Christian Carlsen
12:Jan Dresler
12:Morten Kirk
12:Anne Morsing
12:Anne-Marie Krogsbøll
12:Karl Johan Legaard Jensen
12:Esben Sloth Andersen
12:Vibeke Ulrike
12:Willy Schrøder Andersen
12:Mikkel Høegh Post
12:Lars Erdmann
12:Lars Viggers
12:Nick Wrigley
12:Hans Ejnar Hansen
12:Birgitte Kjær
12:Casper Deleuran
12:Finn Papsø
12:Carina Zobbe
12:Eva Lauridsen
12:Frank Leck Fotel
12:Jens Dithmarsen
12:Torben Fisker-Rasmussen
12:Michael Hasager Lauritsen
12:Christian Nøhr
12:Charlotte Andersen
12:Jesper T. Christensen
12:Jonna Forsom
12:Susanne Schiønning
12:Arne Højgaard
12:Edith Brandt
12:Karl Jørgen Ingversen
11:Michael Bjerregaard
11:Gunnar Josefsen
11:Carsten Sørensen
11:Anne-Marie Kastberg
11:Kurt Bredal Christensen
11:Keld Christensen
11:Ole Lund Jensen
11:Jeppe Madsen Brandt
11:Vibeke Holst Jensen
11:Anthony M. Carter
11:Otto Arenkiel Jensen
11:Jens Marcus Lauesen
11:Kim Madsen
11:Morten Stampe Larsen
11:Trine Søndergaard
11:Marianne Bjerre
11:Hasse Juul
11:Dines M. Olesen
11:Kim Mogensen
11:Carl Kyhne Schulz
11:Karlo Jeppesen
11:Marie Drøgemüller Nielsen
11:Peter Mygind Leth
11:Steen Vagner
11:Érik Heberg
10:Maiken Theodorsen
10:Peter Hvenegaard
10:Peter Tougaard
10:Kurt Engelhardt
10:Susanne Overgaard Petersen
10:Kjeld Rydahl
10:Flemming Bruun
10:Emil Thøgersen
10:Jørgen Wiwe
10:Poul Kodahl
10:Simon Brandt Johansen
10:Ole Lund
10:Allan Gotaas Sprange
10:Gilbjerg Fuglestation
10:Henning Skjelborg
10:Jakob Rygaard
10:Ulf Klemmetsby
10:Ole Skrubbeltrang
10:Peter Østrup Jensen
10:Michel Corvil
10:Ole Tønder
10:Carsten Clausen
10:Lars Spejlborg
10:Holger Morell Heerfordt
10:Gunvor Asbjerg
10:Ingolf Larsen
10:Carsten Høyer
10:Peter Zimling
10:Kim Vester Nielsen
10:Jesper Kjær Pedersen
10:Kield Andersson
10:Gorm Gaarde
9:Peter Hansen
9:Bent Nørbæk
9:Vagn Larsen
9:Bjarne Hemmingsen
9:Dorte Dam
9:Torben Quist Andersen
9:Lars Støvring Jensen
9:Bent Larsen
9:Emil Bjerregård
9:Mathias Emil Kaae
9:Helge Sørensen
9:Martin Seeberg
9:Mads Olsen
9:Jørgen Nordkvist
9:Kenneth Hummelmose Sønderby
9:Anni Guldberg Madsen
9:Kim Søvæld
9:Michael Weber
9:Bent Bak
9:Arne Ludwigsen
9:Max Nøraa Nielsen
9:Thomas Madsen Nielsen
9:Søren Blanke
9:Poul Dam
9:Ursula Burmann
8:Daniel Christensen
8:Frank Grønlund Jørgensen
8:Kai Lindegaard
8:Werner Larsson
8:Birgitte Lauritzen
8:Henrik Høgh-Poulsen
8:Anders Drejer
8:Bjørn Bihlet
8:Jan Kahr Sørensen
8:Mikael Karlsson
8:DOF Sydvestjylland
8:Willy Jørgensen
8:Peter Teglhøj
8:Jan Broesbøl
8:Uffe Seneca
8:Jens Brandt
8:Henrik Pedersen
8:Kenneth Nielsen
8:Henry Teahan
8:Michael Dalsgaard Sonne
8:Søren Iversen
8:Claus Yding Andersen
8:Søren Dam Nielsen
8:Niels Aage Madsen
8:Jes Jacobsen
8:Ane Rørdam Hoffmeyer
8:Asger Rasmussen
8:Pia Morsing
8:Hans Henrik Larsen
8:Jacob Meier
8:Thora Frello & Jesper Høy Hansen
8:Niels-Ole Hørlyk
8:Per Svend Jensen
8:Henning Søndergaard
8:Hans Jørgen Clausen
8:Lene Ib
8:Thorkild Michaelsen
8:Kristian Laustsen
8:Sakari Kauppinen
8:Per Forup Larsen
7:Marianne Suhr
7:David Andersen
7:Klaus Laursen
7:Jens-Axel Rasmussen
7:Mikkel Rasmussen
7:Arne Bo Larsen
7:Mikkel Holck
7:Kirsten Hansen
7:Jens Kristian Pedersen
7:Kent Andersen
7:Carsten Friager
7:Henrik Madsen
7:Jørn Hansen
7:Morten Berg Nielsen
7:Flemming Nielsen
7:Jens David Kofoed Mogensen
7:René Fokdahl
7:John V. Petersen
7:Allan Olsen
7:Michael Jensen
7:Jørgen Cordes
7:Anette Reinholdt
7:Jørgen Bengtsson
7:Morten Hjorth
7:Anita Osk Fastrup
7:Lise Melbye
7:Thomas W. Johansen
7:Lars Hougaard
7:Curt Kollavik Jensen
6:Jes Sig Andersen
6:Torben Brix
6:Anders Mørup-Petersen
6:Henrik Hansen
6:Henrik Baumgarten
6:Niels Bruun-Rasmussen
6:Aage Ebbesen
6:Susanne V. Pedersen
6:Janne Veller
6:Svend Erik Jensen
6:Georg Larsen
6:Andrew Harding
6:Karin Holm Jensen
6:Rune Røsstad
6:Stiig Charmig Bayer
6:Hans Verner Larsen
6:Vibeke Sylvest
6:René Andersen
6:Arne Johansen
6:Mogens Hall Jensen
6:Carl-Erling Pedersen
6:Peter Kyvsgaard
6:Erik Lemming
6:DOF Vestsjælland
6:Gerth Nielsen
6:Jens Foltved
6:Torben Frank Hansen
6:Ulf Eschou Møller
6:Peter Larsen
6:Lars Borring Pedersen
6:Charlotte Boeg
6:Jens Hyldstrup Larsen
6:Torben Lyng
6:Peter Jørgensen
6:Marie Inger Dam
6:Gitte Holch
6:Helle Susanne Hallin
6:Verner Stein
6:Regnar Samsø
6:Jan Skjoldborg Kristensen
6:Martin Egeskov Pedersen
6:Ebbe Føge Bak
6:Mads Kjeldgaard Oddershede
6:Per Christensen
6:Dorte Bryrup
6:Rie Kramer
6:Gitte og Kaj Jensen
6:Børge Langkilde Rasmussen
5:Steen E. Engelbøl
5:Kristoffer Egelund Jørgensen
5:Kristoffer Johansen
5:Nils Erik Norsker
5:Karin Grønbæk
5:Kirsten Toftgaard Dahl
5:Bent Nielsen
5:Hans Lind
5:Bjarne Heide Jørgensen
5:Søren Ferdinand Hansen
5:Peter Hahn
5:Thorsten Villum Hansen
5:Lisbeth Gudik-Sørenen
5:Paul Dalholm Hansen
5:Ole Odgaard
5:Kirsten Vester
5:Erik Tanderup
5:Gunner Kjerulf Poulsen
5:Torben Christiansen
5:Annette Sørensen
5:Dan Reichardt
5:Bente Holm-Petersen
5:Kasper Hintz
5:Jan Nør Skriver
5:Jens Høg
5:Jannik Hansen
5:Leo Salmonsen
5:Lars Lindkvist Madsen
5:Kurt Rasmussen
5:My Størup
5:Henning Schmidt
5:Preben Jakobsen
5:Palle Nygaard
5:Lars Christian Pedersen
5:Ole Skovgaard
5:Peter Stougaard
5:Finn Lennart Brandt
5:Mariane Dalgaard Kragelund
5:Lene Juhl Sørensen
5:Keld Stougaard
5:Anders Olsen
5:Jesper Windeløw
5:Arnold Simonsen
5:Inger F. Jensen
5:Verner Sørensen
5:Anders Lindberg
5:Anette Rask
5:Mette Berg Hansen
5:Michael Sjørslev Pedersen
5:Mikael Tobiasen
5:Niels Munch Kofoed
5:Thomas Ankersen Georgsen
5:Ib Søderberg
5:Michael Højgård Hansen
5:Lotte Jepsen
5:Mette Maltesen
5:Lex Telvig
5:Arne Hastrup
5:Gert Mossin
5:Klaus Mortensen
4:John Kragenskjold
4:Tine Budde
4:Finn Skov
4:Dorthe Højmark
4:Lars Henrik Olavius
4:Axel Mortensen
4:Jesper Sønderby
4:Steen Christensen
4:Jan Skrubbeltrang
4:Heidi Marianne Høyer Jensen
4:Kirsa Rasmussen
4:Patrick Horne
4:Bent Hodde Mortensen
4:Ejner Korsgaard Stobberup
4:henrik skov jensen
4:Svend Erik Lauritzen
4:Brian Ravnborg
4:Søren Funk
4:Niels-Jørgen Ferslev
4:Ole Sanvig Knudsen
4:Erik Rosendahl
4:Zenia Johnsen
4:Ulla Lund Jørgensen
4:Susanne Primdahl
4:Morten Krogh
4:Jannik Sølyst Jørgensen
4:Kim Christensen
4:Sophie Tandrup Madsen
4:Fugleværnsfonden Fuglenes Hus
4:Søren Hinge-Christensen
4:Kasper Thorup
4:Finn Jensen
4:Peter Harrishøj Larsen
4:Anders Grøndahl Nielsen
4:Jakob Ugelvig Christiansen
4:Thorkel Bejer
4:Søren Skov
4:Grethe Yde
4:Hans Meltofte
4:Morten Rahbek
4:Hanna Nielsen
4:Steffen Weidemann Christiansen
4:Niels Peter Brix Jensen
4:Uffe Lund
4:Bodil Deen Petersen
4:Henrik Kolsbjerg
4:Richard Hansen
4:Pernille Fortmeier
4:Phil Burston
4:Mogens Lind Jørgensen
4:Ole Thorup
4:Niels Riis
4:Michael Hultmann
4:Niels Peter Utzon
4:Bente Astrup
4:Tuula Hansen
4:Birthe Marie Bang
4:Las Morten Jensen
4:Kirsten Jutta Aarestrup
4:Pia Larsen
4:Per-Henrik Nielsen
4:Jørgen Petersen
4:David Slater
4:Jens Purup
4:Helene Demant Waldhorn
4:Sidsel Angelo
4:Max Ejvind Nitschke
3:Kurt Rodahl Hoppe
3:Lene Timmermann
3:Mathias Lyhne Freudenthal
3:Keld Petersen
3:Karsten Samuelsen
3:Kaare Bang
3:Stig Hjarlvig
3:Henrik Madsen
3:Solvejg Knudsen
3:Nicolaj Back Sørensen
3:Gert Thomsen
3:Jesper Damgaard-Iversen
3:Elisabeth Fabricius
3:Annette Hansen
3:Søren Andersen
3:Grethe Berndt Madsen
3:Bjørn Klamer
3:Erik Fisker Knudsen
3:Katja Klittum
3:Kim Sejten
3:Lars Ole Gjesing
3:ib nielsen
3:Hans Peter Lund
3:Morten Gammelgaard Nielsen
3:Lars Riber
3:Lars Schmidt
3:Pernille Ashworth
3:Josh Jenkins Shaw
3:Christian Schmidt Jensen
3:Garder Brask
3:Jørgen U. Hammershaimb
3:Erik Sand
3:Peder Krabbe
3:Arne Borg
3:Inge-Lise Tobiesen
3:Jens-Henrik Larsen
3:Eva Terkelsen
3:Tina Sperling
3:Anni Osther
3:Thomas Andersen
3:Jens Mikkel Lausten
3:Peter Østergaard
3:Erik Munch Kristiansen
3:Allan Nolte
3:Mogens Rørbæk
3:Ester Andersen
3:Anne-Grete Ditlevsen
3:Jan Andersen
3:Lis Ravnsted-Larsen
3:Kaj Wismar
3:Iben Bahnson
3:Claus Kesby
3:Bent Juhler
3:Claus Mortensen
3:Alexander Patrick Harholt
3:Jon Knudsen
3:Dorthe Kristiansen
3:Aksel Rosenlund
3:Steen Jørgensen
3:Pelle Fausing
3:Per Møller Jensen
3:Tove Christiansen
3:Marie Louise Hansen
3:Mogens Anthon-Larsen
3:Finn Toftegaard
3:Leif Bloss Carstensen
3:Niels Dohn
3:Bo Tonnesen
3:Karin Christoffersen
3:Peter Jensen
3:Søren Storgaard Pedersen
3:Malene Ringberg
3:Jens Vinge
3:Henrik Martensen
3:Dorthe Mikkelsen
3:Jakob Thomsen
3:Ida Heide-Jørgensen
3:Claus Havn Sørensen
3:Bruno Clematide
3:Kevin Henriksen
3:Ib Dyhr
3:Viktor Moe
3:Per Ulrich Berggreen
3:Ilan Samuel Benarroch
3:Thomas Stjernegaard Jeppesen
3:Karsten Vestergaard
3:Klaus Dichmann
3:Henrik Blau
3:Peter Gundelach
3:Henrik Meyer
3:Anne-Marie Engelbøl
3:Morten Ekstrøm
3:Henning Olsen
3:Mikkel Kure Jakobsen
3:Rene Larsen
3:Lars Skovgaard
3:Annette B. Olesen
3:Lise Bogsnes
3:Kim Rusholt
3:Ole Jenkel
3:Carsten Nilaus Pedersen
3:Gert Jakobsen
3:Ib Johnsen
3:Athena Jensen
2:Preben Rosenkilde
2:Helle Hvitved
2:Rørvig Fuglestation
2:Ejnar Dahl Jensen
2:Hanne Lilleskov Christensen
2:Christian Karstensen
2:Claus Eriksen
2:Peder Thellesen
2:Flemming Schmidt
2:Kim Skelmose
2:Charlotte Kjær
2:Jens Ole Storm Pedersen
2:Jette Pedersen
2:Diderich Løvschal Diderichsen
2:Torben Hvid
2:Søren Kjær
2:Alfred Gork-Jensen
2:Steen Gellett
2:Jan Fredsholt
2:Erling Trads
2:jørgen povlsen
2:Tove Vestergaard Madsen
2:Johnny Jensen
2:Jørn Rasmussen
2:Helge Paulsen
2:Steen Rasmussen
2:Marianne Dahl
2:Michael Jensen
2:G. Antonio Obando-Calderón
2:Lars N. Hansen
2:Nuria Bofill
2:Morten Christensen
2:Peter Lafrenz
2:Laila Bonnevie
2:Einar Flensted-Jensen
2:Henrik Wachtmeister
2:Allan Ejsted Isaksson
2:Sune Hodal
2:Jens Noraberg
2:Jørgen Bjerring
2:Sanne Tolver Busk
2:Svend Petersen
2:Carsten Sørensen
2:Stig Frøjk Pedersen
2:Niels Øjvind Brandrup
2:Gry Aalling
2:Christian Wodstrup Christiansen
2:Niels Eriksen
2:Niels Routhe
2:Arne Christensen
2:Jakob Kaufmann
2:Kirsten Larsen
2:Nichlas Dissing
2:Peder Moesgaard
2:Inger Dahl
2:Rasmus Tholstrup
2:Jørgen Jeppesen
2:Ditte Poulsen
2:Flemming Quist
2:Erik Hauritz
2:Bo Guldager
2:Ivan Nielsen
2:Carsten Taul
2:Klavs Frandsen
2:Sascha Balling
2:Mikkel Hansen
2:Gert Henriksen
2:Jesper Prytz
2:Kim Vøttrup
2:Thomas Eriksen
2:Arne Buch-Hansen
2:Torben Lindegaard
2:Kim Aaen
2:Mogens Lange Petersen
2:Mogens Andersen
2:Mogens Bryndum
2:Kim Alex Olsen
2:Poul Højbjerg Jacobsen
2:Jens Søgaard Hansen
2:Dea Cecilie Vemming
2:Marianne Zenius Kreutzmann
2:Lone Nilsson
2:Per Mortensen
2:Sara Konstantin Nissen
2:Kurt G. Holm
2:Mads Herbøl
2:Allan Börger
2:Jan Nilsson
2:Martin Kviesgaard
2:Lene Rasmussen Golriz
2:Ulla Bondrup Sørensen
2:Kristian Madsen
2:Louise Christensen
2:Hans L. Baldrian
2:Torben Bjørnø
2:Hans Ægidius
2:Astrid Schuster
2:Anders Chr. Hansen
2:Anne Veber Døssing
2:Noëlle Kampmann
2:Jens Wolf Jespersen
2:Søren Hjort Andersen
2:Dennis Olsen
2:John Johansen
2:Ulrik Jensen
2:Steen Johansen
2:Jørgen Jørgensen
2:Anja Sørensen
2:Lars Heerfordt
2:Lise Tejnø
2:Bente Larsen
2:Tom Benzon
2:Merete Cantor
2:Ingrid Madsen
2:Poul Torekov
2:Lars Johnsen
2:Alice Toft-Nielsen
2:Poul Nielsen
2:Karsten Jensen
2:Steen Angelo Nitzsch
2:Jesper Parmo
2:Pai Andresen
2:Jørgen Andersen
2:Holger N. Rasmussen
2:Steen Andersen
2:Finn Trapp
2:Milton Christensen
2:Jens Søndergaard Nielsen
2:Frank Brøndahl Runchel
2:Calle Larson
2:Jørgen Müller
2:Jens Christian Jørgensen
2:Anne Meyer Knudsen
2:marie Høgh christiansen
2:Kurt B. Larsen
2:Christine Birket
2:Alex Städe
2:Villum Klæstrup
2:Lene Ørskov
2:Steen Hansen
2:Kim Møhring Hansen
2:Jens Johansen
2:Kurt Knudsen
2:Benny Frandsen
2:Lars Elvstrøm
2:Camilla Leth
2:Jørgen Hugo Rasmussen
2:Hanne Petra Katballe
2:Bent B Pedersen
2:Joan Knudsen
2:Carl Christian Tofte
2:Bjarne Mogensen
2:Steen Olsen
2:Emil Frederiksen
2:Eigil Gork-Jensen
2:Karina Jensen
2:Kristian Tikjøb Olsen
2:John Damm Christensen
2:Mark Walker
2:Jette B. Böcher
2:Sigrid Kistrup Ilsøe
2:Thorbjørn Sund
2:Henrik S. Linnemann-Schmidt
1:Svend Sandbæk
1:Gunnar Boelsmand Pedersen
1:Lissi Strøjer
1:Jess Hagelquist
1:Marit Beckmann
1:Karl Åge Broen
1:Jens Erik Bastrup
1:Claus Søe
1:Naja Overballe
1:Johanne Fagerlind Hangaard
1:Per Teilmann
1:Aase Kjærgaard
1:John Nielsen
1:Erik Kristensen
1:Steen Bundgaard Christensen
1:Jan Peterson
1:Ken Toxværd Abildgaard Alminde
1:Ole Halvorsen
1:David Cartagena
1:Søren Tange Madsen
1:Simon Rosenkilde Waagner
1:Carsten Juel
1:Niels Vest-Hansen
1:Peter Werge
1:Niels Friis
1:Boris Ivanov
1:Jane Bøgelund
1:Martin Almosetoft
1:Line Rejkjær Thiesen
1:Flemming Olsen
1:Jesper Berth
1:Malene Hillerup
1:Erik Klarskov
1:Jonas Matthiesen
1:Lone Larsen
1:Svend Hauge Johansen
1:Bodil Deibjerg
1:Kuno Kjær
1:Hans Jørn Laursen
1:Gitte Gravesen
1:Steen Frandsen
1:Kirsten Skjølstrup
1:Jens Elm Sørensen
1:Ellen Jeppesen
1:Dorte Begtrup
1:Henrik-Stennow Larsen
1:Martin Klausen
1:Svend Elgaard Jensen
1:Stine Wraae Bach
1:Per Christensen
1:Helle Hjorth
1:Marie Rasmussen
1:Bent Silberg
1:Christian Christensen
1:Jan Holm Jensen
1:Frede Iversen
1:Peter Jørgensen
1:Henrik H. Søndergaard
1:Marie Clausen
1:Thor Hjarsen
1:Anna Grethe Hermann
1:Børge Ingolf Andersen
1:Per Rosell
1:Kristian Engel
1:Henning Kaulberg
1:Christina Thomsen
1:Margit Ibsen
1:Erik Højkjær Larsen
1:Leif Kjærgaard
1:Peter Emil Jensen
1:Svend Erik Frandsen
1:Svend-Erik Jensen
1:Inge Sørensen
1:Ole Bent Olesen
1:Bente Hansen
1:John Kristensen
1:Lars Nygaard
1:Birgit Andersen
1:Jakob Damborg
1:Hans Kjær Olsen
1:Birgit Iversen
1:Allan Sønderskov
1:Berit Pauly
1:Vebse F. Madsen
1:Henrik Skovgaard
1:Jette Mynster
1:Elon Clausen
1:Bente Johnsen
1:Dorthe Hansen
1:Lars Serritslev
1:Hans Jørn Kolmos
1:Hanne Krogh Johansen
1:Kim Møller
1:Louise Nielsen
1:Erik Lund
1:Bernard Ginn
1:Gerth Lykke Nielsen
1:Finn Christensen
1:Morten Bo Johansen
1:Michael Besser
1:Ole Tønder
1:Annette Bakholdt
1:Ulf Thrane
1:Keld Chor
1:Jakob Steen Jensen
1:Elise Johansen
1:Thorkil Axelsen
1:Asger Laursen
1:John Hansen
1:Jane Jensen
1:Erik Møller
1:Simon Hoffmann
1:Tove Friis
1:Jann Ribergaard
1:Henrik Mathiassen
1:Kjeld Frisesdahl Sand
1:Jørgen Nissen
1:Lydia Hind
1:Kasper Johansen
1:Marco Brodde
1:Gurli Christiansen
1:Jens Chr. Bay
1:Birger Algot Tørnblad
1:Vibeke Sørensen
1:Roger Holtum
1:Torstein Danielsen
1:Thomas Meldgaard Peteren
1:Søren Spork
1:Grethe Præst
1:Ole Nygaard
1:Elin Løyche
1:Lars Frandsen
1:Anne Marie Badsberg
1:Gunnar Kriegel
1:Ellen Daugaard Jepsen
1:Helle Buchardt Boyd
1:Leif Knudsen
1:Susan Tonboe
1:Marian Bjerrum
1:Lasse Albrechtsen
1:Maybritt Christiansen
1:Jens Thiel
1:Slettet bruger
1:Ege Lau Frandsen
1:Jesper Christensen
1:Charlotte Mahlberg
1:Jens Erik Sørensen
1:Anne Drøhse
1:Flemming Rasmussen
1:Thomas Eckhoff Nissen
1:Jens Jørgen Mikkelsen
1:Jørgen Jensen
1:Mariane Møller Nielsen
1:Kenn Schneider
1:Jan Andreasen
1:Brian Ekman-Gregersen
1:Aksel Andersen
1:Per Delphin
1:Jeanette Huvendick
1:Jørn Holm
1:Michael Gosch
1:Ulla Elisabeth Lunau Rasmussen
1:Ole Hansen
1:Arne Kristensen
1:Jesper Fromsejer Thomsen
1:Thomas Peder Thomassen
1:Mette Alkjær
1:Christiane Beer
1:Kira Bitten Fabricius
1:Konstanze Femerling
1:Lis Hansen
1:Flemming Jensen
1:Kim Fjældstad
1:Leif Olsen
1:Karsten Vestergård
1:Henrik Baagø
1:Dan Bruhn
1:Tobias Johansen
1:Karen Pedersen
1:Dorthe Prip Lahrmann
1:Mark Desholm
1:Peter Staunsbjerg
1:Freddy Christiansen
1:Bjarne Skule
1:Michael Larsen
1:Sarah Glerup
1:Svend Jørgensen
1:Maj Hamann Andersen
1:Jørgen Vestergaard
1:Mikkel Mølbjerg Lund
1:Sven Thorsen
1:Andreas Printzlau
1:Jan Jespersen
1:Karin Hammer
1:Johannes Jørgensen
1:Susanne de Blanck
1:Kirstine Parkmann
1:Michael Milert
1:Lars Gejl
1:Aksel Christensen
1:Gert Nordskilde
1:Steen Petersen
1:Peter Nielsen
1:Karsten Olsen
1:Janne Møller Christensen
1:Anders Færgeman
1:Niels Kaare Krabbe
1:Birger Prehn
1:Knud Hyldeblad
1:Susanne Fortmeier
1:Tom Ahrenst
1:Lone Chortsen
1:Finn Siewertsen
1:John Ryczek
1:Knud Søndergaard
1:Helle Svendsen
1:Lizzie Sørup Pedersen
1:Emma Høj Jensen
1:Kim Jepsen
1:Ole Kristjansen
1:Laurids Andersen
1:Stig Hansen
1:Egon Jensen
1:Lisbeth Tange Mathiasen
1:Nick Leyssac
1:Philipp Meister
1:Lars Vilhelm Hansen
1:Lena Bau
1:Jess Günther
1:Robert Andersen
1:Hans Glæsel
1:Kirsten Petersen
1:Gustav Urth
1:Anne Marie Hansen
1:Rasmus Jørgensen
1:Jens Boesen
1:Bjarne Larsen
1:Erik Linde
1:Soren Braad Andersen
1:Peter Dalsgaard Jensen
1:Ulrich Schnell
1:Henrik Møller
1:Henrik Lund Rasmussen
1:Niels Prien
1:Jette Hebsgaard
1:Ole Hetland
1:Klaus Dilling Munk
1:hakon laursen
1:Henrik Vittrup
1:Rikke Munk Haagensen
1:Freddy Madsen
1:Anne Marie Frørup
1:Klaus Seerup
1:Beate Strandberg
1:Leif Andersen
1:Carsten Reyhe
1:Emil Munck Rasmussen
1:Majken Miller
1:Erik Gaden Jensen
1:Stephanie Saugmann
1:Charlotte Sørensen
1:Steen Krogh
1:Jørgen Ørbech
1:Flemming Ahlmann
1:Finn Thue Torp
1:Heidi Riis
1:Flemming Due
1:Marianne Graversen
1:Flemming Jacobsen
1:Geir Tveit
1:Svend Melbye
1:Margit Nielsen
1:Nina Estrup Kobjevsky
1:Viggo Neble Jensen
1:Peter Quistgaard
1:Hans Dahl
1:Steffen Jarlov
1:Søren Larsen
1:Ove Pedersen
1:Per B. Baden
1:Flemming Nørskov Pedersen
1:Trine Andersen
1:Søren Knorr Søndergaard
1:Mette Steinicke Brorson
1:Karsten Hansen
1:Hans Gufler
1:Lone Sørensen
1:Lasse Friis Pedersen
1:Poul Erik Feldt
1:Thomas Kring Lauridsen
1:Hanne Svane-Eberhardt
1:Steen Sillerslev
1:Emmanouil Psaradakis
1:Kirsten Marie Møller-Sørensen
1:Allan Nielsen
1:Anna Marie Jensen
1:Birgit Svendsen
1:Joan Frifelt
1:Michael Arleth
1:Bjarne Petersen
1:Ib Jespersen
1:Finn Carlsen
1:Erik M. Pedersen
1:Søren Michelsen Krag
1:Peter Styrbæk
1:Claus Arnfeldt Andersen
1:Knud Erik Sonne
1:Mette Hjort Thomsen
1:Jens Kragh Nielsen
1:Lars Frydendal
1:Bent Nørregaard
1:Isak Winkel Holm
1:Dann Elmström
1:Ole Kjuel Nielsen
1:Søren Lester
1:Jørgen Jakobsen
1:Finn Andersen
1:Jens Handrup
1:Peter Munk
1:Karina Juhls
1:Per Knudsen
1:Jan Hæstrup
1:Torben Jensen
1:Laurids Hansen
(0.037 sekunder)