Stor Skallesluger (Mergus merganser)

Redekasserne
Kilde Palle Nygaard og Finn Jensen
Kasserne er lavet efter anvisninger fra Hans Ole Matthiesen og Søren Bøgelund i forbindelse med Stor Skallesluger projektet i 1980´erne. Den er 70 cm høj, bunden måler 30x35 cm indvendigt og hullet er ovalt 15x20 cm. Vægten er ca. 18 kg. Som alle store, dybe kasser er de forsynet med en lem i den ene side. Det er nødvendigt for at kunne kontrollere kassen mere grundigt og om nødvendigt rense den f.eks. for golde æg. Forsiden er beklædt med kyllingetråd på indersiden fra bund til hul. Det skyldes, at ungerne forlader kassen blot 1-2 dage gamle og uden dette ville det ikke kunne lade sig gøre. Kassen er samlet således, at der er lidt luft imellem brædderne. Det er af hensyn til en lettere kontrol af, om den er beboet eller ej. Er den det, vil der være trængt små, lysegrå dun ud i disse revner og det kan tydeligt ses fra jorden. I bunden lægges et tykt lag træflis da Stor Skallesluger ikke selv samler redemateriale.

Kasserne ophænges i 5-7 m\'s højde i træer langs lavvandede kyster gerne med store fritliggende sten i vandet. Den foretrækker kasser ophængt halvt skjult f.eks. under en stor gren. Erfaringerne viser, at selv gamle kasser ophængt midt i trækronen med grene lige foran kassen bliver benyttet.

Det har også vist sig fornuftigt at kikke grundigt på flere træer inden man hænger en kasse op. Kassens levetid forventes at være 15-20 år, så det betaler sig at finde et træ, hvor den falder naturligt til. Træet må heller ikke blive skjult af opvoksende buske eller falde i vandet p.gr.a. havets erodering af kysten. Herefter kan selve ophængningen klares på 15-20 minutter. Kassen hejses op på plads fra jorden og bliver bundet fast med nylonreb. Støttelister på bagsiden af kassen gør, at kassen ikke rutcher frem og tilbage. Denne ophængningsteknik betyder at træet kan vokse videre uden at blive beskadiget.Redekasse


Han. © Poul Reib


Hun. © Poul Reib

Fakta
Vingefang: 82-97 cm.
Længde: 62 cm.
Vægt: 1.550-1.650 g.
Vægt (hun): 1.050-1.250 g.
Kuldstørrelse: 7-12 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 30-34 dage
Ungetid: 60-70 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2021: 167-179
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: 100-500 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: VU
DK gulliste: LC
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 139
Sidste måned: 80

Forrige artLink til denne sideNæste art