Stor Skallesluger (Mergus merganser)

Sidste nyt
25-07-2011: Ynglesæsonen er ved at være overstået og de unge Stor Skalleslugere samler sig i flokke. Der er ved Ulvshale set optil 61 fugle hvilket er flere end der er set i de tidligere år. Ved Als i Sønderjylland og på Bornholm ser det også ud til at været et fint år, trods den strenge vinter. Efter vinteren 2009/2010 blev der gættet på, at det kunne være årsagen til at yngle tallene for 2010 var svagt faldende, men den seneste vinter synes næsten lige så hård, så der har måske været en anden årsag?
Det bliver spændende at se det endelige antal ynglefugle der har været i år.
Bornholm har fået en ny lokal artskoordinator for Stor Skallesluger, Jan Riis-Hansen, velkommen til Jan.
På Bornholms lokalafdelings hjemmeside kan i læse et indlæg om deres arbejde med Stor Skallesluger. http://www.dof-bornholm.dk/lokalforeningen/jan-riis-hansen-ny-artskoordinator-for-stor-skallesluger-pa-bornholm/
Jan Blichert-Hansen


Han. © Poul Reib


Hun. © Poul Reib

Fakta
Vingefang: 82-97 cm.
Længde: 62 cm.
Vægt: 1.550-1.650 g.
Vægt (hun): 1.050-1.250 g.
Kuldstørrelse: 7-12 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 30-34 dage
Ungetid: 60-70 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2017: 134-142
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: VU
DK gulliste: LC
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 35
Sidste måned: 128

Forrige artLink til denne sideNæste art