Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Introduktion
Fiskeørnen har fået sit navn efter, at den udelukkende lever af fisk. Fortrinsvis i størrelsen 100-200 g. Fiskeørnen ses ret almindeligt på træk i Danmark. Om foråret passerer de skandinaviske fugle medio marts – ultimo maj. Efterårstrækket finder sted i tiden medio august – begyndelsen af oktober. Fiskeørnen er en trækfugl med vinterkvarter primært i Afrika syd for Sahara, sekundært i Middelhavsområdet


Vest Stadil Fjord 1/5 2004 Foto: Knud Christensen

Udbredelse
Fiskeørnen yngler i næsten alle verdensdele. Ud over nogle ganske få par i Danmark, yngler den i Norge, Sverige, Finland, Skotland, Tyskland, Polen, store dele af Rusland, Middelhavsområdet samt i Afrika, Asien, Australien og Nordamerika.


untitled2


© Vibeke Toft

Fakta
Vingefang: 145-160 cm.
Længde: 55 cm.
Vægt: 1.200-1.750 g.
Vægt (hun): 1.200-2.050 g.
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 37 dage
Ungetid: 44-59 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2023: 9
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: 10-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 191
Sidste måned: 340

Forrige artLink til denne sideNæste art