Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Nyheder 2013

Onsdag den 10.april 2013
Luise Ekberg: Så er 'Fruen', som Jens kalder hende, også ankommet. Per og jeg ankom til redeområdet kl. 17.40 og da sad hunnen på reden. Efter 5 min. kom hannen med en gren og lagde den på reden. Herefter parrede de sig - så jo, det går godt med parret og redekoordinatoren er lykkelig :-)

Husk at sende oplysninger ind
Indrapportering af ynglefund
Hvis du opdager et nyt ynglepar, vil vi meget gerne høre om det, så vi får så godt et billede af artens udbredelse og status som muligt. Du kan enten kontakte artskoordinatoren direkte eller du kan indtaste dine observationer i DOFbasen på http://www.dofbasen.dk. Bemærk at du kan markere, at en indtastning i DOFbasen skal hemmeligholdes, hvis du mener, den er af følsom karakter. Så vil den ikke blive vist under almindelige søgninger, men kan kun ses af de projektansvarlige.


Sådan ser en fiskeørne rede ud.


© Vibeke Toft

Fakta
Vingefang: 145-160 cm.
Længde: 55 cm.
Vægt: 1.200-1.750 g.
Vægt (hun): 1.200-2.050 g.
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 37 dage
Ungetid: 44-59 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2023: 9
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: 10-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 368
Sidste måned: 358

Forrige artLink til denne sideNæste art