Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Årsrapport 2008
Fiskeørnen i Danmark 2008
Af artskoordinator Leif Novrup

Der er i år registreret 2 par ynglende fiskeørne med rede. I Nordsjælland er der fundet en ikke særlig stor rede af fiskeørn – måske ikke færdigbygget. Men der er set parringer i toppen af et udgået træ i området, så det bliver spændende at følge forløbet her næste år. Som de tidligere år er der i sommerens løb blevet iagttaget flere fiskeørne på Sjælland og i Jylland på egnede ynglesteder, men ynglebevis af rede mangler. Der er således foretaget 151 observationer af fiskeørne på 70 forskellige lokaliteter i tiden fra den 16/6 – 19/7, hvilket stort set er som tidligere år.
I Nordsjælland blev den første fiskeørn observeret i skoven med reden den 13/4. Den 6/5 blev der iagttaget en parring. Hannen kredsede en del omkring hunnen, der efter et måltid havde sat sig i toppen af en udgået gran. Her forsøgtes flere gange parring og det blev ved tredje forsøg gennemført. Den 18/5 opdages reden i toppen af en gran, som spidsen er knækket af. Hunnen har travlt med at forme redeskålen og flytter rundt med grene.
Indtil den 20/5 sås 2 fiskeørne ved søen, hvilket først igen blev iagttaget den 7/6, så måske har hunnen ligget og ruget i den mellemliggende tid. Den 1/6 bliver en fiskeørn nemlig set flyve fra redestedet og senere samme dag ses en fiskeørn mobbe 2 gamle havørne, inden den lader sig glide ned til redestedet. Den 16/6 kaldte en fiskeørn ved redestedet og den 21/6 sås 3 gamle fiskeørne ved søen ikke langt fra redestedet. 2 sad i skovbrynet og kaldte, mens den tredje fiskede lidt i søen for senere at flyve væk. Den 17/7 var der ingen fiskeørne ved reden, men der blev fundet fiskerester og ekskrementer under en gammelt ædelgran ca.15 meter fra reden. Sikkert hannens siddetræ.
Vi må konkludere at yngleforsøget her af den ene eller anden grund er mislykkedes.
Ved det sædvanlige sted i Nordvestjylland, ankom hannen i år tidligere end nogen sinde før - nemlig den 27. marts. Hunnen ankom først den 7.april, men rugningen begyndte til samme tid som året før – nemlig den 22.april. Hannen havde udbedret reden, der ellers havde holdt sig godt gennem vinteren.
Den 30. maj så jeg hunnen fodre unge/unger i reden. Den 2/6 kunne jeg for første gang se hovedet af én unge og den 20. juni sås to unger. Reden holdes under opsyn fra søens modsatte side gennem teleskop for ikke at forstyrre fuglene. Den 13/7 var ungerne så store, at hunnen det meste af tiden foretrak at sidde i toppen af en gran øst for reden. Det var også først nu, at hun tillod sig at være borte fra reden mere end et par minutter.
Nu begyndte den største af ungerne så småt at øve vingerne, men først fra den 16/7 gik de begge for alvor i gang.

Den 20/7 fløj den første unge af reden og over i et træ lidt vest derfor, og allerede den næste dag kunne de begge to flyve over i træet. De blev stadig fodret af hunnen på reden et stykke tid endnu.
Hunnen blev set den 26/7 for sidste gang, mens hannen og de to unger blev set i området til den 29/8. Langt ind i september måned blev der dagligt set fiskeørne ved søen, og den 6. oktober blev den sidste set.


Den 2. juli 2008: Hunnen ligger på reden med sine to unger. Foto: Leif Novrup

Hun med to unger 2. juli 2008

Året 2007
Der er i sommerens løb blevet iagttaget flere fiskeørne på Sjælland og i Jylland på egnede ynglesteder, men ynglebevis af rede mangler.

Der er stadigvæk kun det sædvanlige fund i Nordvestjylland, hvor parret i år kom tidligt ligesom sidste år - nemlig 31. marts.


Hunnen sidder vagt ved reden med tre små unger. Juli 2007

Rugningen begynder
Fiskeørnene gik snart igang med at udbedre reden, der ellers havde holdt sig godt gennem vinteren.

Allerede den 23. april begyndte hunnen rugningen. Det var godt en uge før sidste år.
Begge fiskeørne har opholdt sig ved reden det meste af tiden. Hannen kunne således ofte stå ½ time på reden sammen med hunnen.

Første unge kom ud af ægget den 30. maj og i lang tid sås kun to unger i reden. Den 4/6 kunne jeg for første gang se noget bevæge sig under hunnen i reden. og den 12/6 kunne jeg se hovederne af to unger.Først den 22. juni blev den tredje unge set.

Reden holdes under opsyn fra søens modsatte side gennem teleskop for ikke at forstyrre fuglene.


© Vibeke Toft

Fakta
Vingefang: 145-160 cm.
Længde: 55 cm.
Vægt: 1.200-1.750 g.
Vægt (hun): 1.200-2.050 g.
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 37 dage
Ungetid: 44-59 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2023: 9
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: 10-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 214
Sidste måned: 358

Forrige artLink til denne sideNæste art