Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Årsrapport 2009
Fiskeørnen i Danmark 2009
Af artscaretaker Leif Novrup

Sammenfatning
Der er i 2009 registreret ét par ynglende fiskeørne med rede. De fik 3 unger på vingerne og er det sædvanlige par i Nordvestjylland. Parret i Nordsjælland sidste år blev ikke observeret i år, men som i de tidligere år, er der i sommerens løb blevet iagttaget flere fiskeørne på Sjælland og i Jylland på egnede ynglesteder. Konkret ynglebevis i form af reder mangler her.

Lokalitetsgennemgang
Nordvestjylland
Det eneste succesfulde ynglepar i 2009, var det sædvanlige i Nordvestjylland, hvor hannen i år ankom tidligere end nogen sinde før - nemlig den 25. marts. Det bliver således tidligere år for år nu for hannens vedkommende. Hunnen kom først den 12. april, hvilket er sent. Meget tyder også på, at det er en anden hun end de to forrige år. Hun havde et helt andet mønster ved reden. Var ikke nær så trofast ved reden, som den forrige hun. Hun lod ungerne passe sig selv meget mere. Men da hannen fra første dag havde bygget videre på den gamle rede, kunne hunnen påbegynde rugningen til sædvanlig tid – nemlig den 20. april.
Ud fra iagttagelser af hannen der skulle se ned i reden, da hunnen lettede sig lidt den 27. maj, formoder jeg at første æg klækning da havde fundet sted. Den 29. maj så jeg hunnen fodre unge/unger i reden. Den 15. juni kunne jeg for første gang se hovedet af to unger og den 17. juni sås hele tre unger. Reden holdes under opsyn fra søens modsatte side gennem teleskop for ikke at forstyrre fuglene. Den 25.juli var ungerne så store at alle tre unger kunne flyve fra reden. Hannen og ungerne blev ved søen til først i september.

SOMMER observationer
Der er i sommerens løb observeret fiskeørne på 54 lokaliteter i perioden 15/6-15/7.

Nogle steder er der set unge fiskeørne i august, som kan være danske, men nok snarere norske eller svenske fugle, da der ikke er fundet reder. Der er i denne periode mange observationer af rastende fiskeørne i Nordsjælland – særlig ved Solbjerg Engsø, men også i hele Gribskov området. Desuden ses fiskeørnen ofte ved Ølsemagle Revle.
I Jylland er fiskeørnen ofte set ved Årslev Engsø og Skjern Enge i denne periode, men også i Vejlerne og ved mange søer inde i landet. Men redefund mangler.


Ungeproduktionen.
Ungeproduktionen ved det eneste kendte par i Nordvestjylland er rigtig god for den nuværende rede (rede nr. 3) tæt på søen. Her er der opfostret hele 10 unger på fire år. Alle ti blev flyvefærdige, men to er senere omkommet. Det giver en gennemsnitlig ungeproduktion på 2,5 unge for rede tre.
Til sammenligning kom der kun 7 unger på vingerne i rede et og to tilsammen fra 1994- 2005. En succesrate på kun 0.58 unge. Der blev dog opfostret 11 unger, men 4 omkom.
Der skulle således være håb om, at de unge fiskeørne vil vende tilbage til søen for at yngle. På et tidspunkt i år var der også tre fiskeørne, men den ene blev jaget bort.

Tabel: Fiskeørne parret med rede i Nordvestjylland ved rede nr. 3, samt antallet af unger i reden.
ÅR Unger Udfløjne unger
2005
2006 2 2
2007 3 3
2008 2 2
2009 3 3

Rede med tre unger Foto: Leif Novrup


© Vibeke Toft

Fakta
Vingefang: 145-160 cm.
Længde: 55 cm.
Vægt: 1.200-1.750 g.
Vægt (hun): 1.200-2.050 g.
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 37 dage
Ungetid: 44-59 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2023: 9
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: 10-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 160
Sidste måned: 433

Forrige artLink til denne sideNæste art