Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Årsrapport 2010
Fiskeørnen i Danmark 2010
Af artscaretaker Leif Novrup

Sammenfatning
Der er i 2010 registreret ét par ynglende fiskeørne med rede. Dog uden succes, da rugningen ikke blev til noget og hurtigt opgivet. Derudover er der i sommerens løb blevet iagttaget flere fiskeørne på Sjælland og i Jylland på egnede ynglesteder. Konkret ynglebevis i form af reder mangler her.
Lokalitetsgennemgang
Det eneste ynglepar i 2010 er det sædvanlige i Nordvestjylland, hvor hannen i år ankom den 30.marts – noget senere end de sidste år. Hunnen ankom 8. april. Hun havde et kraftigt, mørkt brystbånd, så jeg tror det var en ny hun. Hannen havde bygget videre på den gamle rede med kraftige grene, og hunnen var på reden fra midten af april, men stod for det meste op. Den blev dog også set ligge på reden – sidste gang den 1. maj. Hun var hele tiden utilfreds. Stod nogle gange med hængende vinger villig til parring og andre gange kunne hun stå i 20 min og skrige på hannen. Han kom og landede på reden, men ville ikke parre hende og kom ikke med fisk. Den 25. april fløj hannen rundt med en tredje fiskeørn omkring redestedet, mens hunnen lå på reden. De så ud til at lege sammen. Skreg også til hinanden.
Efter 1. maj ses fiskeørnene ikke mere ved reden. De bliver dog ind imellem set ved søen. Den 12. juni bliver en havørn mobbet af begge fiskeørne samtidig.Helt hen til august ses ind imellem to fiskeørne ved søen. Ved IBA tællingen den 4. september ses en 1k fiskeørn ved nabosøen. Formodentlig en trækfugl fra Norge eller Sverige.

SOMMER observationer
Der er i sommerens løb observeret fiskeørne på 58 lokaliteter i perioden 15/6-15/7. Nogle steder er der set unge fiskeørne i august, som kan være danske, men nok snarere norske eller svenske fugle, da der ikke er fundet reder.© Vibeke Toft

Fakta
Vingefang: 145-160 cm.
Længde: 55 cm.
Vægt: 1.200-1.750 g.
Vægt (hun): 1.200-2.050 g.
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 37 dage
Ungetid: 44-59 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2023: 9
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: 10-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 367
Sidste måned: 358

Forrige artLink til denne sideNæste art