Ringkøbing Fjord

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Knopsvane00
Pibesvane00
Sangsvane00
Kortnæbbet Gås00
Grågås00
Bramgås00
Knortegås00
Gravand00
Pibeand00
Krikand00
Spidsand00
Skeand00
Hvinand00
Stor Skallesluger00
Vandrefalk00
Blishøne00
Klyde00
Pomeransfugl00
Hjejle00
Almindelig Ryle00
Lille Kobbersneppe00
Hættemåge00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Skarv0
Rørdrum0
Skestork0
Rørhøg0
Hedehøg0
Klyde0
Almindelig Ryle0
Brushane0
Stor Kobbersneppe0
Storspove0
Rødben0
Splitterne0
Fjordterne0
Havterne0
Mosehornugle0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
202300016560 25 
202200017777 20 
202100014987 7 
202000011762 5 
20190009345 3 
20180006908 5 
20170007835 6 
20160007008 5 
20150005953 9 
20140004007 14 
20130003566 11 
20120004887 16 
20110004166 14 
20100003621 15 
20090004216 14 
20080003714 28 
20070003498 34 
20060003241 51 
20050002434 47 
20040002290 8 
20030002327 48 

Fakta
Kommuner: Ringkøbing-Skjern, Varde
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 263
Sidste måned: 366

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet