Rold Skov


Isfugl er en af de arter, der netop nu kan ses i områdets kilder og vandløb. Foto: Anders Grøndahl Nielsen

Beskrivelse

Rold Skov er Danmarks største, sammenhængende skovområde, og dækker et areal på over 80 km2. Skoven består hovedsagligt af nåletræer, især rødgran, men man kan også finde flere gamle bøgebevoksninger spredt rundt i skoven, bl.a. i Bjergeskov, Troldeskov og Urskoven. Mange af de gamle bøgetræer, de såkaldte ’purker’, har en særpræget og kroget vækstform med flere stammer, skabt af vind og vejr og bid fra skovens dyr.

Rold Skov ligger i stærkt kuperet terræn med det højeste punkt 111 meter over havets overflade. Fra toppen af Rebild Bakker får man et godt indtryk af det dramatiske landskab og det kræver godt fodtøj og en god kondi at bevæge sig rundt i skoven.

Rold Skov er rig på vådområder og huser to af Himmerlands største søer, de meget rene Madum Sø og St. Økssø. Derudover findes den genoprettede Gravlev Sø i Lindenborg Ådal nord for skoven. Endvidere findes et væld af større og mindre moser spredt rundt i skovene, hvor især den fredede Langmosen og Lille Økssø syd for St. Økssø er imponerende.

Et særkende ved Rold Skov er de mange kilder, heriblandt Danmarks vandrigeste, Lille Blåkilde. De mange kilder er levested for en række særprægede dyr og planter, der kun findes i netop denne naturtype.

Udover et rigt fugleliv er Rold Skov nok mest kendt som landets eneste voksested for den smukke orkidé Fruesko, ligesom skovene huser en stor og stadigt voksende bestand af kronvildt. Især i brunstperioden kan man være heldig og se og høre dyrene langs veje og stier rundt om skoven.

Fakta
Kommuner: Mariagerfjord, Rebild
Areal: 7424 hektar
Ejerforhold: Staten samt Lindenborg, Villestrup og Nørlund gods

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Skovdrift
- Træfældning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Øget afgræsning

Sidevisninger
Denne måned: 269
Sidste måned: 270

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet