Kongens Mose & Draved Skov

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Rød Glente0
Rørhøg0
Hedehøg0
Trane0
Tinksmed0
Sortterne0
Stor Hornugle0
Mosehornugle0

Tabel 2. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
20200002796 1 
20190003014 2 
20180003321 4 
20170003634 
20160005154 4 
20150006694 7 
20140003551 23 
20130003436 17 
20120002701 10 
20110002466 43 
20100001586 45 
20090002062 31 
20080001511 38 
20070001267 2 
20060001077 1 
2005000843 36 
2004000594 5 
2003000528 Fakta
Kommune: Tønder
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Næringsstofbelastning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret svinehold
- Kratrydning
- Tilkastning af grøfter

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned:

Link til denne side