Kongens Mose & Draved Skov

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Draved
Draved Skov (se seneste obs. - ynglepar 2019)
Kongens Mose (se seneste obs.)Fakta
Kommune: Tønder
Areal: 783 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Næringsstofbelastning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret svinehold
- Kratrydning
- Tilkastning af grøfter

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned:

Link til denne side