Kongens Mose & Draved Skov

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Draved (se seneste obs.)
Draved Skov (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Kongens Mose (se seneste obs.)Fakta
Kommune: Tønder
Areal: 783 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Næringsstofbelastning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret svinehold
- Kratrydning
- Tilkastning af grøfter

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned:

Link til denne side