Stubbe Sø

Beskyttelse
Dele af søens omgivelser er landskabsfredet.. Stort set det samme område, i alt 778 ha. er EF-habitatområde nr. H44, udpeget på baggrund af forekomsten af odder, samt en række naturtyper (se links)

Store dele af området er tillige omfattet af naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelser.

Fakta
Kommune: Syddjurs
Areal: 778 hektar
Ejerforhold: private

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 79
Sidste måned: 88

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet