Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Madum Sø

Beskyttelse
EF-fuglebeskyttelses-område og EF-habitatområde.
Madum Sø og dens nærmeste omgivelser blev fredet i 1986.

Grundlag
Grundlaget for fredningen er dels selve typen af søen - de klarvandede lobeliesøer er en fåtallig biotop i Danmark. Dels er søen vigtig som rasteplads for gråand, troldand og hvinand.

Fakta
Kommuner: Mariagerfjord, Rebild
Areal: 254 hektar
Ejerforhold: Lindenborg Gods A/S, Willestrup Gods

De tre alvorligste trusler:
- Badning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Regulering af badning
- Stop for kanosejlads

Sidevisninger
Denne måned: 152
Sidste måned: 158

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet