Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Sydfynske Ø-hav

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Asholm (Lindelse Nor)
Birkholm
Bondeholm
Bredholm
Buddiken
Bugten øst for Ærøskøbing (se seneste obs.)
Bukø (Lindelse Nor)
Danmark
Dejrø
Drejø (se seneste obs.)
Drejø - Broløkke
Drejø - Færgemolen
Drejø - Høllehoved
Drejø - Kirkeløkke
Drejø - Mejlhoved Odde
Drejø Drejet
Drejø Enge v/Mejlhoved
Drejø Knappen
Drejø Langesodde
Drejø Nørresø
Drejø Søndersø m/enge
Drejø Tørvegr.s/for Skoven
Eriks Hale (Ærøs Hale)
Eskilsø (Lindelse Nor)
Flintegrund (Omr.36)
Flæskholm
Fårevejle (se seneste obs.)
Grensholm
Grydholm
Græsholm v/Bredholm
Græsholm v/Drejø
Gråsten Bugt
Gråsten Nor (se seneste obs.)
Halmø
Henninge Nor (se seneste obs.)
Hjelmshoved
Hjortø
Hjortø Hale
Hjortø Havn
Horsehave v/Fårevejle (se seneste obs.)
Højestene Løb (Omr.26) (se seneste obs.)
Kløven m.m. (Omr.34)
Knudedyb / Sydf. Øhav ud for Skovballe
Korshavn (Avernakø)
Kueholm (Lindelse Nor)
Kværnen (Lindelse Nor)
Kølle Nor
Langelandsbroen
Langholm v/Marstal
Langholmshoved v/Marstal
Lille Egholm
Lille Rallen
Lilleø v/Ærø
Lindelse Nor (se seneste obs.)
Lindholm v/Marstal
Lindø (Lindelse Nor)
Lunkebugten & Nørreskov Nor (se seneste obs.)
Lunkeris Skov
Madekrog, Drejø
Maeholm v/Ommelshoved
Maries Eng v/Vornæs Skov
Mejlholm
Middelgrund/Rifbjerg Grund (N.f. Langelandsbroen)
Monnet - Tåsinge (se seneste obs.)
Møllegab (Omr.33) (se seneste obs.)
Nevre Strand
Noret - Tåsinge (se seneste obs.)
Nyland
Nørreholm, Ærø (se seneste obs.)
Odden
Ommels Hoved(Trillerne)
Revkrog (Omr.31)
Revtrille
Ristinge Hale (se seneste obs.)
Ristinge Nor (Ristinge Mose)
Ristingehalvøen (se seneste obs.)
Rudkøbing Løb m.m. (se seneste obs.)
Siø (se seneste obs.)
Skarø
Skarø Flak (vest for Skarø)
Skarø Kalveodde
Skarø Rev
Snorløkke Grund (Omr.30)
Stokkeby Nor (se seneste obs.)
Store Egholm
Store Rallen
Storeholm + øhavet nord for (se seneste obs.)
Strandeng & nor v/Ristinge Havn (se seneste obs.)
Strynø (se seneste obs.)
Strynø Kalv (se seneste obs.)
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen (se seneste obs.)
Sydf. Øhav syd for Strynø
Sydf. Øhav ud for Kædeby Haver
Sydf. Øhav vest for Strynø
Sydf. Øhav øst for Strynø
Sydf. Øhav: Egholm Flak (se seneste obs.)
Sydf. Øhav: Syd for Drejø
Søby Monnet - Tåsinge (se seneste obs.)
Tvede Skov (se seneste obs.)
Tåsinge Grund (hav v/Monnet)
Urehoved (se seneste obs.)
Vejlen - Tåsinge (se seneste obs.)
Vester Korse
Vibeholm
Vogterholm
Øhavet nord og vest for Urehoved
Øhavet: Skarø Nord (se seneste obs.)

Fakta
Kommuner: Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg, Ærø
Areal: 38175 hektar
Ejerforhold: Land-arealerne overvejende private

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning

Sidevisninger
Denne måned: 109
Sidste måned: 130

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet