Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Sydlige Læsø

Beskrivelse
Den sydlige del af Læsø består af et antal strandenge, der er resultatet af landhævningerne som startede for 7-8000 år siden. Tidligere var der fire holme syd for Læsø, men efterhånden er Færøn, Langerøn og Kringelrøn vokset sammen. Kun Hornfiskrøn er endnu isoleret. Disse øer kaldes til daglig for Rønnerne, som er et af de mest fantastiske strandengsområder i Nordjylland.
Landhævningen foregår stadig, så der vl opstå nye rønner og gamle vil vokse sammen. De heøjest liggende områder har med tiden udviklet sig til en mosaik af fugtig og tør hede, og artsdiversiteten er høj.
Rønnerne er en af Danmarks vigtigste lokaliteter for Hav- og Dværgterne, der da også er en del af udpegningsgrundlaget for området. Desuden er havet syd for Læsø af international betydning for rastende og overvintrende havdykænder.

Fakta
Kommune: Læsø
Areal: 14500 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Mink
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 48
Sidste måned: 164

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet