Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Hirsholmene

Beskrivelse
IBA område nr 11 omfatter Starndengene ved Elling Å´s udløb, Hirsholmene og hvaet omkring øgruppen.
Strandengene ved Elling Å´s udløb er klemt inde mellem Frederikshavn og Strandby med grænse mod vest op til Skagensbanen. Trods områdets placering er det et godt område for vade og andefugle, samt en del småfugle. Engene langs åen er karakteriseret ved at de er en del vandhuller og sumpede områder. Her holder mange andefugle til og vadefugle som Strandskade og Rødben fouragerer ofte her. Engene afsluttes mod havet af en klitrække, der tvinger åens løb mod syd med udløb i det nordligste Frederikshavn. Udløbet er karateriseret ved at være et lavvandet område hvor vaden ofte ligger tør. Her raster og fouragerer et stort antal måger, ænder og vadefugle.
Hirsholmene er en lille øgruppe opstået da isen for 10.000 år siden trak sig tilbage. Afsmeltningen efterlod store sten og klippestykker som efterhånden er sandet til. På øerne yngler et stort antal arter. Toppet Skallesluger, Stormmåge, Svartbag, Hættemåge, Sildemåge, Ederfugl, Gråand, Skærpiber, Huldue, Mellemskarv og mere end 600 par Teist, hvilket er mere end 50% af den danske bestand.
Havet omkring Hirsholmene er fourageringssted
for tusindevis af andefugle. Ederfugl observeres i perioder med op mod 10.000 individer, men også Sortand og Fløjlsand raster i området.

Fakta
Kommune: Frederikshavn
Areal: 3697 hektar
Ejerforhold: Delvist kommunalt og privat

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Svartbag & sølvmåge
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Bekæmpelse af sølvmåge og svartbag
- Færdselsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 63
Sidste måned: 85

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet