Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Hjelm


Foto: Ursula Burmann

Beskrivelse
Hjelm (ca. 70 ha) består af en kerne af moræne (45 m over havet) omgivet af marint forland. Dette udgør ca. halvdelen af øens samlede areal og består af systemer af ralfyldte strand-volde. Skrænterne er næsten overalt tilvoksede med krat og buske; kun mod nordvest findes en frit eksponeret skrænt. Dele (ca. 15 ha) af plateauet på toppen af morænekernen har tidligere været opdyrket; al dyrkning på øen har nu været indstillet siden 60'erne. På den nordlige del af plateauet findes en nåleskov på ca. 4 ha. Der findes ingen naturlige vandhuller på øen, kun to kunstige damme, som nu er næsten helt tilgroede.

Adgangsforhold
Hjelm er privatejet, men der er adgang til øen i henhold til naturbeskyttelseslovens regler for færdsel på strande og udyrkede arealer og efter tilladelse af ejerne.

Færdsel i ynglekolonierne på kysten og på strandengene hele øen rundt skal dog undgås i yngletiden fra 15. marts til 15. juli.

Udnyttelse
Erhvervsudnyttelse
Der foretages ralgravning i farvandet rundt om Hjelm.

Rekreativ udnyttelse
Hjelm besøges af ejerne. Her ud over går nogle lystsejlere i land og lufter hunde i ynglekolonierne i yngletid 1. april - 15 juli.

Fuglestation
I perioden 1970-1983 var der fuglestation på øen med ringmærkning og optælling af de ynglende fugle m.m.

Fakta
Kommune: Syddjurs
Areal: 62 hektar
Ejerforhold: privat

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Rynket rose

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 158
Sidste måned: 297

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet