Hjelm


Foto: Ursula Burmann

Sidste nyt
08-02-2022:
Fra 30-05-2021 til 03-06-2021 blev der foretaget optælling af ynglepar på Hjelm af tidligere deltagere fra Helm feltstation.


02-06-2010:
Søndag den 23. maj 2010 var caretakergruppen på Hjelm for at tælle ynglefugle.

Vi mødtes 8 personer ved Øer, hvorfra vi kl. 6.30 sejlede til Hjelm. Turen forløb godt og det var fint vejr at sejle i.

Kl. 7.45 da vi alle var sat i land på Hjelm, begyndte vi dagen med morgenkaffe og planlægning inden dagens tællinger skulle begynde.

Først talte vi alle de kystrugende fugle ved linietaksering hele øen rundt, hvilket varede indtil frokost og eftermiddagen gik med at tælle på højlandet og kontroltælling af kysterne fra højlandet.

Kl. 18.00 ankom MS Nana til Hjelm for at sejle os til Djursland igen og ved 19-tiden var vi tilbage ved Øer.

Resultatet af optællingen kan ses under Status 2010.


28-05-2007:
Lørdag den 19. og søndag den 20. maj 2007 var hele caterakergruppen på Hjelm for at foretage en grundig ynglefugletælling.

Vi mødtes alle i Øer ved slusen, hvorfra skipperen på Nana ville sejle os over til Hjelm. Vejret var fint men mere blæsende end ønskeligt. Dvs. da vi kom ud på havet, var bølgerne højere end vi hav-de forestillet os og netop da der også kom bølger fra en af katamaranerne, der skulle ind til Ebeltoft Færgehavn, blev skipperen bekymret for, at den jolle som vi havde med på slæb, skulle blive smad-ret, så vi måtte ligge stille indtil disse bølger fra katamaranen var kommet forbi os. Herefter fortsat-te vi til kysten af Hjelm.

Havde der ikke været problemer, så viste de sig nu, hvor vi skulle over i den en lille jolle, som blev kastet rundt af bølgerne og det blev da også til en forskrækkelse for os alle, da en af caretakerne blev kastet af kutteren og landede på kanten af jollen halvt i det åbne hav. Kun på grund af en hurtig reaktion fra skipperen og en caretaker kom vi alligevel fuldtalligt i land inkl. et par liter havvand i gummistøvlerne og turen endte lykkeligt.

På Hjelm var der en varm velkomst fra øens ejere, som bød os på friskbrygget kaffe, lige hvad vi trængte til. De havde fra Hjelm fulgt begivenhederne på havet og havde været en del bekymrede for os i den hårde sø. Under kaffen fik vi en snak om forskellige praktiske ting og om fuglelivet samt fuglebeskyttelsen generelt på Hjelm. Herefter gik vi til Højgården, som vi fik lov til at overnatte i. Det var vild luksus, i modsætning til at skulle sove på stranden imellem mågerne.

Efter udpakningen på Højgården begyndte optællingsarbejdet. For dem der havde været på Hjelm før (1994/1998), var der sket store forandringer. Højlandet er i dag et 3-4 meter højt uigennemtræn-geligt tjørnekrat, kun fremkommeligt der hvor fyrvæsenet har ryddet en vej, for at de kunne komme op med deres entrepanørmaskiner, da de skulle rive fyrboligen ned. På strandengene og kysterne er der også groet en del til specielt på NV siden, der plages med store krat af hybenroser, der breder sig voldsomt.
Vi fik talt rederne på kysten fra Sydhagen øst om til det NØ hjørne, hvor alle ynglende mågevade-fugle og Edderfugl m.m. blev talt op. Senere på eftermiddagen talte vi højlandet op for ynglefugle ved hjælp af kortlægningsmetoden. Det var noget af et arbejde i tjørnekrattet. Der var ikke rigtigt noget om natten bortset fra en nattergal, der vækkede en af caretakerne.

Næste dag først på dagen, da solen stod op, fortsatte vi med at tælle op efter kortlægningsmetoden på højlandet, indtil vi havde været hele området igennem. Herefter var det tid til morgenmad.

Formiddagen gik med optælling af strandengene og kysterne på Vesthagen. Det var et stort område, der skulle tælles op. Det skulle foregå hurtigt og med stor forsigtighed, af hensyn til ynglefuglene. På en del af området var græsset gnavet meget tæt af fårene, men alligevel var der en del reder midt på dette åbne græstæppe. I den nordøstlige del af området var der en del roser og tjørn, som breder sig voldsomt.
Vurderingen er, at en del Sølvmåger er flyttet fra Vesthagen til de øvrige kyster, hvor der nu er jævnt fordelt med reder øen rundt. Der er ikke så tæt med reder på Vesthagen som tidligere (1994), hvilket der kan være flere årsager til, som f.eks. de tæt afgnavede strandengsarealer, hvor rederne ikke er så skjulte, og de tiltagende høje roser i den nordøstlige ende af Vesthagen, hvorpå evt. pre-datorer kan stå og udse sig sit bytte.

Ud for klinten observeredes der 9 Tejster på vandet og der vurderes at være 4-5 ynglepar i klinten på Hjelm.

Ved middagstid da optællingerne var overstået, skulle vi pakke sammen for at vente på kutteren Nana, så vi kunne blive sejlet hjem til Djursland igen. Nu skulle der bearbejdes data og skrives ny-heder til Caretakerhjemmesiden.

Resultaterne af optællinger kan ses under Status 2007.


Fakta
Kommune: Syddjurs
Areal: 62 hektar
Ejerforhold: privat

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Rynket rose

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 166
Sidste måned: 161

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet