Rønne Banke

Beskrivelse
Et lavvandet havområde med dybder på 4-20 meter med sandbanker, hvis bunddyrsamfund domineres af Østersømusling og Almindelig Sandmusling. Bankerne rummer vigtige fourageringsområder for arter af ferskvandsfisk såvel som gydebanker for sild og opvækstområder for forskellige arter af fladfisk.

Fakta
Areal: 28073 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Sandsugning & klapning

Sidevisninger
Denne måned: 63
Sidste måned: 135

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet