Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gillelejeområdet


Normalt passerer fiskeørnene i starten af april. I år passerede de dog sent. Fuglen er her er en ud af 36 d. 15-04-07. Læs mere under nyheder. Foto Per E. Pedersen

Beskrivelse
På spidsen af Sjællands Nordkyst finder man Gilleleje, en havneby omgivet af hav mod nord og et bakket landbrugsområde mod syd.
Området samler hvert forår et fugletræk bestående af tusindvis af rovfugle og hundredtusindvis af småfugle m.m.
Her opleves trækfuglenes vandring mod de svenske og finske ynglepladser lige fra midten af februar med de første alliker, lærker og våger, gennem april og maj med de store rovfugle og småfugletræk, frem til juni med de sidste rørhøge, lærkefalke og sejlere.
I denne periode står trækket på så godt som hver dag. Dog forekommer det i noget varierende grad.
Altafgørende faktorer er vejr og vind samt placering samt tidspunkt, idet artssammensætningen skifter med årstiden. Læs mere om disse punkter på hjemmesidens øvrige sider.
Generelt plejer det at gælde at vinde fra sydøst giver de største koncentrationer af trækfugle.
Under sådanne forhold er Gilbjerg Hoved i den vestlige ende af Gillelejeområdet den ideelle observationspost. Her samles folk da ved de bedste udsigtspunkter.
Småfuglene ses trække forbi i store flokke om morgenen. Opad dagen aftager dette træk som oftest og rovfuglene tager over. Til dette træk er Hesbjerg mod sydøst i øvrigt en glimrende lokalitet.

Knyttet til Gilbjerg Hoved findes Gilbjerg Fuglestation (under DOF-København). Under denne dækkes hver sæson af en eller to frivillige fra marts til juni.
Hver dag tælles de passerende fugle fra solopgang og fem timer frem, hvilket er sket siden 1995, da Fuglestationen blev etableret.
Find et link til stationens egen side i venstre margin

Ud over det enestående fugletrækket rummer Gilbjerg også andre naturværdier. Størstedelen af området består af et overdrev og stejle kystskrænter med et rigt og spændende flora- og sommerfugleliv. Da området dog er foruden regelmæssig græsning er overdrevet og de tilhørende arter stærkt truet af tilgroning.
I de senere år er fuglestationen derfor gået i dialog med skovdistriktet og har hjulpet med fjernelse af hovedsageligt nyopsprunget gyvel og birk for overdrevets bevarelse.

Adgangsforhold
Med offentlige transportmidler nås Gilleje nemt ved tog med Gribskovbanen fra Hillerød samt med Hornbækbanen fra Helsingør.
Mellem Helsinge og Gilleleje kører der busser.

Med bil kommer man nemest fra Hillerød til Gilleleje ved at Køre ad Gillelejevejen, som skærer gennem Gribskov.
Fra Helsingør nås den bedst via Strandvejen, som passerer Hornbæk.

Læs også om adgangsforholdene for de forskellige dellokaliteter nederst i beskrivelsen disse (se links i venstre margin)

Fakta
Kommune: Gribskov
Areal: 0 hektar
Ejerforhold: Stats- og privatejet

Sidevisninger
Denne måned: 407
Sidste måned: 513

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet