Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Romsø & sydkysten af Hindsholm


Skovsø på Romsø, 13. maj 2010 (foto: Kirsten H. Lund)

Beskrivelse
Romsø:
Romsø ligger nordøst for Kerteminde godt og vel tre kilometer ude i Storebælt. Øen er ca 1 km2 og turen rundt langs kysten ca 3 km. Flere steder er der høje klinter og mod sydvest er der en fugtig strandeng. Det meste af øen er dækket af en karakteristisk løvskov tilgnavet af mange dådyr. For at sikre nyvækst af skov er der lavet flere mindre indhegninger i skoven. Små moser og skovsøer er med til at give et eventyragtigt præg. Tejst og Pirol er nogle af de mere sjældne fugle, der blev fundet ynglende på øen ved Atlas undersøgelsen i årene 1993-1995. Hulduer og Skovsanger kan endvidere opleves.
Man kan komme til Romsø i perioden fra 1. april til 31. august ved at benytte båden, der afgår fra Kerteminde – sejlturen tager ca ½ time. Se yderligere information om øen på http://www.romso.dk

Sydkysten af Hindsholm:
Hindsholm er den store halvø nord for Kerteminde. Fuglebeskyttelsesområdet strækker sig på land fra Bøgebjerg Skov i nord til Stavre Skov i syd. Begge skove ligger hævet over havet, hvilket giver en fin udsigt. Oftest ser man dog bedst de rastende ederfugle og andre ænder ved at køre ned til stranden ved Måle, hvor man kan gå en tur langs stranden og både have udsigt til havet og ind over de to moser: Sadelmagermosen og Langemosen, sidstnævnte mose er en del af fuglebeskyttelsesområdet. I Langemosen græsser fårene året rundt. Stranden er kendetegnet ved markante strandvolde og overdrevsflora. Om vinteren ses f.eks snespurv, bjergirisk og på havet ænder som ederfugl og sortand. Om foråret er der rørhøg og fuglesang fra rørskoven.

Stavrehoved Skov er et yndet sted at gå tur, da der er flot udsigt over vandet og den ligger tæt på Kerteminde, men skoven i sig selv er ikke så spændende. Træerne er næsten alle af samme alder og skoven fremstår meget åben.

Bøgebjerg Skov er ikke en del af selve IBA'en, men der en pæn Rågekoloni og skoven er ganske interessant at gå rundt i på grund af det kuperede terræn.

Adgangsforhold
Romsø: Maden, den sydvestlige del af øen er fuglereservat og der er adgangsforbud i yngletiden fra 1. april til 15. juli.

Udnyttelse
Romsø er ejet af Hverringe Gods. Indtil 1996 var der fastboende på øen. På øen er ca 180 dådyr og bestanden holdes på dette niveau ved jagt. Ellers benyttes øen kun rekreativt.

Fakta
Kommune: Kerteminde
Areal: 3497 hektar
Ejerforhold: Hverringe Gods

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning

Sidevisninger
Denne måned: 56
Sidste måned: 92

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet